Referat af repræsentantskabsmøde 3. februar 2010

Det første repræsentantskabsmøde i Vanløse Netværk blev afholdt den 3. februar 2010 i forlængelse af repræsentantskabsmødet for Vanløse Lokaludvalg.
Mødet blev afholdt i restaurant Basement.

Mødets eneste punkt var valg til bestyrelsen.

Erik Honoré orienterede de tilstedeværende om Vanløse Netværks formål og uddelte vedtægter samt forslag til bestyrelse.

Til bestyrelse var foreslået indstillet af det tidligere Lokalråd:

Følgende vælges for ét år (valg i ulige årstal):
Formand: Erik Honoré
Sekretær: Annie Dühring
Bestyrelsesmedlemmer: Knud Schou og Svend Aage Jacobsen
Suppleant: Per Stengade
1. revisor: Gitte Broe

Følgende vælges for to år (valg i lige årstal)
Næstformand: Hanne Larsen
Kasserer: Bent Christensen
Bestyrelsesmedlem: Freddy Christiansen
Suppleant: Jan Mørch
2. revisor: "ny".

Erik Honoré opfordrede mulige interesserede til at stille op, da ovennævnte liste kun var et forslag, men ingen meldte sig. Bestyrelsen består således af ovennævnte.

Da der ikke var nogen kommentarer til repræsentantskabsmødet i øvrigt, blev mødet herefter afsluttet, og Vanløse Netværk kan træde i funktion.

Annie Dühring


 Til top / Til Netværkets forside

Opdateret d. 22.3.2010