Vanløse Netværk afløser • Vanløse Lokalråd


  Vanløse Netværks formålsparagraf

Det er Vanløse Netværks formål:
 •  at fremme og støtte Vanløses aktiviteter og foreningsliv, samt varetage foreningslivets fælles interesser.
 •  at være tovholder/koordinator på netværksarrangementer og andre fælles aktiviteter.
 •  at fremme netværkets interesse for bydelen og deltagelse i det repræsentantskab, der opstiller og vælger kandidater til Vanløse Lokaludvalg.
 •  at Vanløse Netværk arbejder tæt sammen med lokaludvalget og relevante arbejdsgrupper.

 Til top

Opdateret d. 31.1.2010