Vanløse, 23. marts 2015  


Indkaldelse til ordinær generalforsamling
onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00
Kulturstationen Vanløse, Tårnværelset

Dagsorden:

  1.   Valg af dirigent
  2.   Beretning fra bestyrelsen
  3.   Fremlæggelse af regnskab for 2014
  4.   Forslag fra foreningens medlemmer
  5.   Fastsættelse af næste års kontingent
Det årlige kontingent foreslås uændret til at være 200 kr.
  6.   Valg af bestyrelse:
a.  Kasserer for perioden 2015-2017  
b.  Valg af 1 bestyrelsesmedlem for perioden 2015-2017
c.  Valg af 2 suppleanter for perioden 2015-2016
  7.   Valg af revisor og -suppleant for 2015-2016
.
  8.   Eventuelt

Forslag til behandling under punkt 4. skal være bestyrelsen i hænde senest onsdag den 15. april 2015.

Oplysninger om Vanløsebasens vedtægter samt tidligere beretninger kan læses i Vanløsebasens Menu: Om Vanløse, Foreningen Vanløsebasen.

Dagsordenen bedes medbragt på generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Dan Bjørneboe
fung. formand

 Til top / Til Vanløsebasen

Opdateret d. 17.4.2015