Tal - hentet fra Københavns Statistiks publikationer


  Bydelskort
Bydelen Vanløses dækningsområde i
Københavns Statistik har Vanløse nu nr. 6

Københavns Statistiks statistikudgivelser

Efter en større strukturændring i foråret 2006 er Københavns Statistiks publikationsfremstilling blevet kraftigt beskåret. "Statistisk årbog", "Statistisk tiårsoversigt" og "København i tal" udgives herefter ikke mere - hverken på tryk eller på nettet.

"Orientering" vil udkomme ca. 30 gange om året på nettet, og enkelte af numrene vil desuden blive trykt.

I serien TAL vil "Arbejdsløsheden i København" foreløbig stadig blive udgivet - både på tryk og på nettet, mens "Københavns bydele" udgår som publikation. En del af bydelstabellerne vil dog på et senere tidspunkt blive opdateret på nettet for de 10 nye bydele.

Opdateret d. 13.3.2007