Personbiler i Vanløse til privatbrug

Oplysningerne er hentet fra Københavns Statistiske Årbog 2005.

Flere tal kan hentes på Københavns Statistik www.sk.kk.dk

Personbiler til privatbrug
(Københavns bydele 2005 bind 2, tabel 25)

 
 1.1.2004

Biler efter ejers alder

18-24 år
25-39 år
40-66 år
67 år
og dero.
  I alt  
Mænd
Kvinder

Familietype
Enlig med børn
Enlig uden børn
Par med børn
Par uden børn

Boligtype
Etagebolig
Havebolig

Beskæftigelse
Beskæftiget
Ej beskæftig.

I alt

Sidste år
164
65


3
144
11
71


195
34


194
35

229

251
1900
1034


137
968
1145
684


2272
662


2704
230

2934

3033
2696
1407


122
1209
1124
1648


2033
2070


3397
706

4103

4000
596
253


1
367
1
480


517
332


98
751

849

853
5356
2759


263
2688
2281
2883


5017
3098


6393
1722

8115

8137


 
 1.1.2004

Biler efter ejers alder
pr 1000 indbyggere

Biler pr. 1000
indbyg. (hele
befolkningen)
18-24
år
25-39
år
40-66
år
67 år
og dero.
18 år
og dero.
Vanløse
hele byen
Mænd
Kvinder

Familietype
Enlig med børn
Enlig uden børn
Par med børn
Par uden børn

Boligtype
Etagebolig
Havebolig

Beskæftigelse
Beskæftiget
Ej beskæftig.

I alt

Sidste år

Hele byen
107
37


111
61
116
85


74
49


80
39

69

75

48
351
200


276
226
355
267


259
367


310
124

278

285

203
490
248


256
287
434
422


306
456


420
229

367

364

288
389
80


-
119
-
295


138
340


513
166

180

174

147
383
175


263
193
386
323


231
387


329
166

273

267

204
311
146


112
192
210
323


199
283


324
105

224

225

169
235
106


77
139
174
253


156
271


252
81

169

170

Bilbestanden omfatter personbiler til privatbrug indregistreret på ejers adresse i København 1.1.2004 dvs. ekskl. varebiler mv. til privatbrug. I tallet indgår heller ikke de ca. 5.000 personer i København, som ifølge den skatterelaterede oplysningsseddel råder over fri bil. I antallet af biler efter befolkningens alder mangler der for hele København ca. 100 biler ejet af personer under 18 år. De indgår alene i antal biler pr. 1.000 indbyggere (hele befolkningen).
For talceller med under 3 biler er beregning pr. 1.000 indbyggere udeladt.


Til top

Opdateret d. 2.3.2007