Børn, skoler og institutioner i Vanløse

Oplysningerne er hentet fra Københavns Statistiske Årbog 2005.
Bemærk, at nogle tal er opgjort pr. 1.1.2003 og nogle i 2004.

Flere tal kan hentes på Københavns Statistik www.sk.kk.dk

Dette afsnit indholder:

 •   
 •   


Børn i Vanløse efter skole og klasse
(Københavns bydele 2005 bind 2, tabel 19)  samme tal som i Årbog 2004

Elever
oktober 2003
Kommunal
skole
Privat skoleEfterskole  I alt  Andel komm.elever i lokale komm.skoler i %
Børnehaveklasse
1. klasse
2. klasse
3. klasse
4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse
8. klasse
9. klasse
10. klasse
Specialklasser

Elever i alt

Sidste år

%-fordeling
Vanløse
Hele byen
360
300
308
314
283
271
245
276
246
175
71
120

2969

2891


84,8
74,8
27
49
46
34
44
37
39
45
58
51
19
4

453

456


12,9
23,9
-
-
-
-
-
-
-
-
1
16
62
-

79

67


2,3
1,3
387
349
354
348
327
308
284
321
305
242
152
124

3501

3414


100
100
98,3
97,9
96,9
93,4
93,8
95,8
91,6
88,7
90,8
92,5
32,9
10,3

89,4

88,8


Børn i dagpasning efter alder og pasningsform
(Københavns bydele 2005 bind 2, tabel 20)  samme tal som i Årbog 2004

 Alder
1.1.2004
0 år
1 år
2 år
3 år
4 år
5 år
6 år
7 år
8 år
9 år
10 år
 2)
I alt
Dagpleje
Vuggestue
Børnehave
Integreret
 daginstitut.
Fritidshjem
SFO, privatsk
Privatord.1)
I alt

Børn
  i Vanløse

Sidste år

Dæknings-
grad

Vanløse
Hele byen
32
20
-

10
-
-
5
67


508

51413,2
12,8
48
188
-

123
-
-
9
368


447

41582,3
78,4
33
188
27

123
-
-
2
373


412

43890,5
87,4
-
3
206

179
-
-
-
388


408

38995,1
91,4
-
-
151

185
-
-
-
336


361

37693,1
92,5
-
-
177

159
11
3
1
351


372

36194,4
91,0
-
-
31

33
259
20
-
343


365

37494,0
87,1
-
-
1

-
295
38
-
334


358

36593,3
85,4
-
-
-

-
312
29
-
341


364

38893,7
83,6
-
-
-

-
318
21
-
339


385

33988,1
76,1
-
-
-

-
38
6
-
44


334

32813,2
11,1
113
399
593

812
1233
117
17
3284


4314

428776,1
71,3

1) Tilskud til pasning af børn i privatordning
2) I 2001 indeholdt tabellen de 10-17 årige i denne gruppe

 Procentvis fordeling
Vanløse
Hele byen
Dagpleje
Vuggestue
Børnehave
Integreret daginstitution
Fritidshjem og KKFO
Tilskud til SFO i privatskole
Tilskud til pasning af børn i privatordning
I alt
3,4
12,1
18,1
24,7
37,5
3,6
0,5
100
3,2
12,0
19,5
28,2
29,6
6,3
1,1
100


Til top

Opdateret d. 4.3.2007