Sociale forhold i Vanløse

Oplysningerne er hentet fra Københavns Statistiske Årbog 2005.

Flere tal kan hentes på Københavns Statistik www.sk.kk.dk

Dette afsnit indholder:

 •   
 •   
 •   


Modtagere af førtidspension efter køn og alder
(Københavns bydele 2005 bind 2, tabel 30)

 
  Alder
1.1.2005
Højeste
pension
Mellemste
pension
Forhøjet
alm. og
alm. pension
Nye førtidspens.
efter
1.1.2003
I alt
Pensions-
rate
 
 M 
æ
n
d
Kv
in
der
 M 
æ
n
d
Kv
in
der
 M 
æ
n
d
Kv
in
der
 M 
æ
n
d
Kv
in
der
  M  
æ
n
d
Kv
in
der
I alt
%-
Van-
løse
%-
hele
byen
18-24 år
25-29 år
30-39 år
40-49 år
50-54 år
55-59 år
60-66 år

I alt

Sidste år
1
2
12
40
15
25
33

128

123
-
3
8
15
19
13
24

82

82
-
5
18
42
38
50
67

220

247
1
5
16
41
46
76
99

284

299
-
-
11
21
26
39
60

157

179
-
-
3
18
28
70
100

219

258
2
1
7
4
3
9
5

31

1
-
-
4
8
4
12
7

35

4
3
8
48
107
82
123
165

536

550
1
8
31
82
97
171
230

620

643
4
16
79
189
179
294
395

1156

1193
0,1
0,5
1,3
3,8
9,0
14,0
20,4

4,8

4,9
0,4
0,5
1,8
7,4
14,1
18,5
26,6

6,1

6,1


Modtagere af folkepension efter køn og alder
(Københavns bydele 2005 bind 2, tabel 31)

 
  Alder
1.1.2005
Mænd
Kvinder
I alt
%-
fordeling
Vanløse
%-
fordeling
hele byen
67-69 år
70-74 år
75-79 år
80-  år

I alt

Sidste år
259
373
314
500

1446

1509
359
577
605
1489

3030

3151
618
950
919
1989

4476

4660
13,8
21,2
20,5
44,4

100
15,1
22,6
21,0
41,4

100


Hjemmehjælpsmodtagere efter alder og tildelt hjemmehjælp
(Københavns bydele 2005 bind 2, tabel 32)

 
1.1.2005
Modtagerens alder
I alt
Gnstl. antal timer
pr. modtager
0-66
år
67-69
år
70-74
år
75-79
år
80-84
år
85 år
og
dero.

Vanløse

hele byen
under 2 timer
2-3,9 timer
4-6,9 timer
7-11,9 timer
over 12 timer

I alt

Sidste år

Klientrate
Vanløse
Hele byen
152
35
10
12
7

216

210


0,7
0,7
38
5
3
1
2

49

47


7,6
8,8
112
15
10
7
2

146

132


15,3
15,0
149
19
15
12
8

203

252


22,3
26,9
265
28
28
26
15

362

414


40,2
42,2
362
81
62
67
61

633

662


70,8
65,2
1078
183
128
125
95

1609

1717


4,5
3,6
0:46
2:53
5:13
9:17
19:32

3:08

3:30
0:47
2:52
5:20
9:08
20:38

3:22

3:33Til top

Opdateret d. 4.3.2007