Beskæftigelse i Vanløse

Oplysningerne er hentet fra Københavns Statistiske Årbog 2005.
Bemærk, at nogle tal er opgjort pr. 1.1.2004 og nogle i 2005.

Flere tal kan hentes på Københavns Statistik www.sk.kk.dk

Dette afsnit indholder:

 •   
 •   
 •   
 •   


Bosiddende beskæftigede efter erhverv og arbejdssted
(Københavns bydele 2005 bind 2, tabel 23)


1.1.2004
Bosiddende beskæftigede med arbejdsplads i
I alt
% fordeling
Van-
løse
øvrige bydeleandre kom-
muner
Van-
løse
hele byen
Landbrug og råstofudvinding
Fremstillingsvirksomhed
Energi- og vandforsyning
Bygge- og anlægsvirksomhed
Handel, hotel- og
 restaurationsvirksomhed
Transport, post og telekom.
Finansering og forretningsservice
Offentlig administration
Undervisning
Social- og sundhedsvæsen
Renovation, foren., forlystelser
Uoplyst erhverv

I alt

Sidste år
3
121
1
184

361
121
371
27
123
541
128
76

2057

2072
14
470
41
130

1196
676
1934
989
762
1526
761
5

8504

8691
33
1001
46
586

1608
613
1597
498
978
1738
481
1

9180

9214
50
1592
88
900

3165
1410
3902
1514
1863
3805
1370
82

19741

19980
0,3
8,1
0,4
4,6

16,0
7,1
19,8
7,7
9,4
19,3
6,9
0,4

100
0,3
6,7
0,4
3,6

17,4
7,8
21,0
6,7
8,8
18,3
8,5
0,6

100


Arbejdspladser efter erhverv og de beskæftigedes bopæl
(Københavns bydele 2005 bind 2, tabel 24)


1.1.2004
Arbejdspladser med beskæftigede fra
I alt
% fordeling
Van-
løse
øvrige bydeleandre kom-
muner
Van-
løse
hele byen
Landbrug og råstofudvinding
Fremstillingsvirksomhed
Energi- og vandforsyning
Bygge- og anlægsvirksomhed
Handel, hotel- og
 restaurationsvirksomhed
Transport, post og telekom.
Finansering og forretningsservice
Offentlig administration
Undervisning
Social- og sundhedsvæsen
Renovation, foren., forlystelser
Uoplyst erhverv

I alt

Sidste år
3
121
1
184

361
121
371
27
123
541
128
76

2057

2075
2
127
42
190

332
125
400
22
251
623
205
5

2324

2325
3
308
102
503

559
117
764
86
213
651
224
6

3536

3706
8
556
145
877

1252
363
1535
135
587
1815
557
87

7917

8106
0,1
7,0
1,8
11,1

15,8
4,6
19,4
1,7
7,4
22,9
7,0
1,1

100
0,2
5,8
0,6
2,2

15,6
8,6
24,8
10,2
6,8
15,1
9,7
0,5

100


Virksomheder efter erhverv og størrelse
(Københavns bydele 2005 bind 2, tabel 26)


 Oktober 2005
Ansatte i virksomheden
I alt
% fordeling
  01-45-910-
19
20-
49
50-
99
100 og
fl.
Van-
løse
hele byen
Landbrug og råstofudvind.
Fremstillingsvirksomhed
Energi- og vandforsyning
Bygge- og anlægsvirksomh.
Handel, hotel- og
 restaurationsvirksomhed
Transport, post og telekom.
Finansering og
 forretningsservice
Offentlig administration
Undervisning
Social- og sundhedsvæsen
Renovation, foreninger,
 forlystelser
Uoplyst erhverv

I alt

Sidste år

%fordeling
Vanløse
Hele byen
14
76
-
137

283
49

626
-
42
90

135
33

1485

1408


61,7
59,6
2
24
-
52

125
23

95
-
4
45

28
3

401

423


19,4
25,3
-
6
-
13

22
2

9
-
-
14

9
-

75

83


3,6
5,9
-
4
-
5

6
4

7
1
2
20

3
-

52

57


2,5
4,4
-
-
-
6

6
-

1
1
3
14

3
-

34

40


1,6
2,8
-
1
-
1

-
2

2
1
5
5

1
-

18

16


0,9
1,0
-
1
1
1

-
-

1
-
-
1
-

-

5

6


0,2
1,0
16
112
1
215

442
80

741
3
56
189

179
36

2070

2033


100
100
0,8
5,4
0,0
10,4

21,4
3,9

35,9
0,1
2,7
9,1

8,6
1,7

100
0,6
4,9
0,1
5,1

22,4
3,7

37,5
0,6
2,2
8,7

12,0
2,2

100


Befolkning efter socioøkonomisk status og alder
(Københavns bydele 2005 bind 2, tabel 22)


1.1.2004
Hele
befolk-
ningen
Alder
% fordeling
16-66 år
under
16 år
16-66 år67 år og
derover
Van-
løse
hele
byen
Hele Vanløse
  (1+2+3)

Sidste år

Arbejdsstyrken (1+2)
Sidste år

Beskæftigede(1)
Selvstændige og
 medarb. ægtefæller
Topledere
Lønmodtagere
 højeste niveau
 mellemniveau
 grundniveau
 Øvrige

Arbejdsløse(2)
Forsikrede
Ikke forsikrede

Uden for
 arbejdsstyrken(3)

Beskæftigelse uden løn
Uddannelsesforanstaltning
Særlig aktivering
Aktiveringsydelse i øvrigt
Revalideringsydelse
Arbejdsmarkedsorlov
Ledigshedsydelse
Barselsdagpenge
Sygedagpenge
Efterløn
Overgangsydelse
Folkepensionister
Førtidspensionister
Tjenestemandspensionister
Kontanthjælpsmodtagere
Uddannelsessøgende *)
Øvrige voksne
Børn og unge under 16 år

36189
36223

20626
20643

19741

894
387

3743
3962
6676
4079

885
794
91


15563
27
90
135
46
141
9
16
51
119
778
49
4480
1106
77
565
1058
1012
5804

5900
5850

96
96

96

-
-

1
-
15
80

-
-
-


5804
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5804

25589
25501

20341
20364

19456

839
386

3726
3949
6634
3922

885
794
91


5248
27
90
135
46
141
9
16
51
119
778
49
-
1106
74
563
1058
986
-

4700
4872

189
183

189

55
1

16
13
27
77

-
-
-


4511
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4480
-
3
2
-
26
-

100
100

79,5
79,5

76,0

3,3
1,5

14,6
15,4
25,9
15,3

3,5
3,1
0,4


20,5
0,1
0,4
0,5
0,2
0,6
0,0
0,1
0,2
0,5
3,0
0,2
-
4,3
0,3
2,2
4,1
3,9
-

100
100

73,4
73,4

69,1

3,5
1,1

12,4
12,1
23,2
16,9

4,2
3,7
0,5


26,6
0,2
0,6
0,8
0,6
0,9
0,0
0,1
0,2
0,5
2,4
0,2
-
5,6
0,3
3,4
5,2
5,6
-

 *) Kun uddannelsessøgende på 16 år og derover, der ikke samtidig har
    anden socioøkonomisk status.


Til top

Opdateret d. 7.3.2007