Indkomstforhold i Vanløse

Oplysningerne er hentet fra Københavns Statistiske Årbog 2005.
Bemærk, tal er opgjort pr. 1.1.2003.

Flere tal kan hentes på Københavns Statistik www.sk.kk.dk

Dette afsnit indholder:

 •   
 •   
 •   
 •   


Skattepligtige personer efter køn, alder og bruttoindkomst
(Københavns bydele 2005 bind 2, tabel 37)  samme tal som i Årbog 2004  2002
Bruttoindkomst i 1.000 kr.
  I alt  
under 
50
50-100100-150 150-200 200-250250-300300 og
derover
Mænd
15-19 år
20-29 år
30-64 år
65- år
I alt

Kvinder
15-19 år
20-29 år
30-64 år
65- år
I alt

I alt Mænd
  og kvinder


Sidste år

%fordeling
Vanløse
Hele byen

499
180
272
16
967


486
186
239
40
951


1918

1925


6,3
7,4

116
495
324
400
1335


105
752
404
583
1844


3179

3170


10,5
13,5

36
552
894
602
2084


26
852
1033
1843
3754


5838

6178


19,3
23,7

14
451
705
249
1419


15
577
1055
550
2197


3616

3619


11,9
12,0

2
444
896
223
1565


2
570
1441
351
2364


3929

4329


13,0
11,9

-
507
1384
114
2005


-
403
1677
103
2183


4188

4125


13,8
11,3

1
619
4046
179
4845


1
212
2491
99
2803


7648

7016


25,2
20,1

668
3248
8521
1783
14220


635
3552
8340
3569
16096


30316

30362


100
100

 Gennemsnitlig bruttoindkomst for til-/fraflyttere i Vanløse: 237.000 kr.,
 i hele byen: 226.000 kr.Skattepligtige mellemkommunale til- og fraflyttere efter alder og bruttoindkomst
(Københavns bydele 2005 bind 2, tabel 38)  samme tal som i Årbog 2004  2002
Bruttoindkomst i 1.000 kr.
  I alt  
under 
50
50-100100-150 150-200 200-250250-300300 og
derover
Tilflyttere
15-19 år
20-29 år
30-64 år
65- år
I alt

Sidste år

Fraflyttere
15-19 år
20-29 år
30-64 år
65- år
I alt

Sidste år

%fordeling
Vanløse
Hele byen

43
74
33
1
151

181


38
25
17
-
80

117


6,9
3,8

54
286
39
4
383

345


22
171
36
11
240

196


17,6
11,3

16
303
75
10
404

464


7
188
75
25
295

280


18,6
13,9

10
216
71
4
301

323


4
165
111
6
286

273


13,8
13,4

1
173
88
1
263

304


-
164
136
10
310

328


12,1
14,6

-
145
142
1
288

295


-
126
173
2
301

325


13,2
14,1

1
96
285
2
384

360


-
161
448
8
617

556


17,7
29,0

125
1293
733
23
2174

2272


71
1000
996
62
2129

2075


100
100

 Gennemsnitlig bruttoindkomst i Vanløse: 225.000 kr., i hele byen 204.000 kr.Husstande efter husstands- og familietype samt bruttoindkomst
(Københavns bydele 2005 bind 2, tabel 39)  samme tal som i Årbog 2004


 2002
 Husstande med:
Bruttoindkomst i 1.000 kr.
  I alt  
under
50
50-
100
100-
150
150-
200
200-
300
300-
400
400-
500
500 og
derover
1 familie:
Enlige
 Uden børn
 Med børn
 Enlige i alt

Par
 Uden børn
 1 barn
 2 barn
 3 eller flere børn
 Par i alt

Tilsammen

2 familier:
Husstande i alt

Husstande i alt

Sidste år

%fordeling
Vanløse
Hele byen


145
10
155


12
7
6
-
25

180


10

190

220


1,0
2,1


563
27
590


22
7
3
-
32

622


19

641

631


3,3
5,7


3276
125
3401


66
7
5
4
82

3483


40

3523

3714


18,0
20,8


1303
123
1426


442
24
9
4
479

1905


78

1983

2027


10,1
10,7


2712
370
3082


684
76
56
34
850

3932


210

4142

4252


21,1
20,6


1428
238
1666


676
127
98
30
931

2597


216

2813

2724


14,4
13,7


433
95
528


660
259
153
52
1124

1652


208

1860

1929


9,5
9,0


256
83
339


1470
821
964
247
3512

3851


596

4447

4215


22,7
17,6


10116
1071
11187


4032
1338
1294
371
7035

18222


1377

19599

19712


100
100

 Gennemsnitlig hustands-bruttoindkomst i Vanløse 349.000 kr.,
i hele byen 315.000 kr.

Forklaring:
• 
En familie består af en eller flere personer, der bor på samme adresse, og som er knyttet til hinanden ved bestemte relationer.
En familie består højst af to generationer. Hvis tre generationer bor sammen, vil der være tale om to familier. forhold.


Gennemsnitlig bruttoindkomst for personer og husstande
(Københavns bydele 2005 bind 2, tabel 37 & 39)  samme tal som i Årbog 2004


 2002
MændKvinderMænd og
kvinder
 I alt 
Husstande
1 familie
2 familierHusstande
tilsammen
Enlige *)Par *)

I Vanløse

Hele byen


255.000

227.000

198.000

182.000

225.000

204.000

222.000

206.000

336.000

299.000

512.000

466.000

349.000

315.000

 *) Både husstande uden og med børnTil top

Opdateret d. 4.3.2007