Boliger og bygninger i Vanløse

Oplysningerne er hentet fra Københavns Statistiske Årbog 2005.
Bemærk, at nogle tal er opgjort pr. 1.1.2003 og nogle pr. 1.1.2004.

Flere tal kan hentes på Københavns Statistik www.sk.kk.dk

Dette afsnit indholder:

 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   


Boliger efter opførelsesår og installationsforhold
(Københavns bydele 2005 bind 2, tabel 11)  samme tal som i Årbog 2004  1.1.2004
Bolig opført
I alt%
fordeling
før 19901900-
1919
1920-
1939
1940-
1959
1960-
1979
1980
og efter
Van-
løse
hele
byen
Varmeinstallation
 Fjernvarme
 Centralvarme
 Ovne mv.

Sanitære forhold
Eget toilet og:
 eget bad
 adgang til bad
 ikke adgang til bad
Adgang til toilet og:
 eget bad
 adgang til bad
 ikke adgang til bad
I alt

%-fordeling
Vanløse
Hele byen

33
15
239
5
5

-
-
1
50


0,3
16,2

571
61
25525
17
105

1
2
7
657


3,3
18,3

12215
609
8012033
215
576

4
38
38
12904


64,7
33,7

4082
105
33588
1
591

-
9
1
4190


21,0
14,5

1157
11
631220
-
-

-
11
-
1231


6,2
11,1

775
27
96897
-
1

-
-
-
898


4,5
6,2

18833
828
26918302
238
1278

5
60
47
19930


100
100

94,5
4,2
1,391,8
1,2
6,4

0,0
0,3
0,2
100

94,4
3,1
2,484,9
1,6
11,1

0,1
1,0
1,2
100


Boliger efter antal værelser og antal beboere
(Københavns bydele 2005 bind 2, tabel 12)  samme tal som i Årbog 2004  1.1.2004
Bolig
uden eget
køk-
ken
Boliger med eget køkken
I alt%
fordeling
1 vær.2 vær.3 vær.4 vær.5 vær.6 vær.
og mere
Van-
løse
hele
byen
1 beboer
2 beboer
3 beboer
4 beboer
5 beboer
Over 5 beboere
Uoplyst eller ingen
I alt

Vanløse
% fordeling
gennemsnitlig
antal beboere
pr. beboet bolig

Hele byen
% fordeling
gennemsnitlig
antal beboere
pr. beboet bolig
123
13
2
2
-
1
53
194


1,0


1,2


2,9


1,3
859
149
18
6
-
-
49
1081


5,4


1,2


6,4


1,2
5574
1877
338
96
19
3
248
8155


40,9


1,4


38,7


1,4
2280
1698
607
358
99
31
139
5212


26,2


1,9


29,1


2,0
692
951
589
493
139
63
70
2997


15,0


2,5


14,6


2,4
218
456
268
305
92
24
20
1383


6,9


2,8


4,8


2,7
92
266
159
218
91
59
23
908


4,6


3,2


3,6


3,1
9838
5410
1981
1478
440
181
602
19930


100


1,9


100


1,8
49,4
27,1
9,9
7,4
2,2
0,9
3,0
100
49,7
27,0
9,8
6,2
2,0
1,1
4,2
100


Beboede boliger efter art og antal familier
(Københavns bydele 2005 bind 2, tabel 13)  samme tal som i Årbog 2004  1.1.2003
Beboede boliger med
I alt%
fordeling
en
enlig mand
eller kvinde
et paren fam. med
vhb.
børn 1)
to fam.tre eller
flere fam.
Van-
løse
hele
byen
Boligens art
Enfamiliehus, rækkehus mv.
Etagebebyg. efter ejer:
   Ejerbolig
   Privat udlejning
   Almen bolig
   Andelsbolig
   Kommunal og statslig bolig
Anden helårsbolig

Antal Værelser
1 værelse
2 værelser
3 værelser
4 værelser
5 værelser og derover

Sanitære forhold
Toilet, centralvarme og bad
Toilet og centralvarme
Toilet og bad
Toilet
Adgang til toilet

Ialt
Heraf boliger med børn

%-fordeling
Vanløse
Hele byen

782

1726
3596
1545
3029
-
19


998
5774
2664
897
364


9693
880
30
25
69

10697
793


55,2
56,7

2312

1110
1150
626
1323
1
8


95
1671
1932
1532
1300


6049
454
10
10
7

6530
2499


33,7
30,8

436

96
74
100
73
-
2


2
69
193
268
249


726
51
2
2
-

781
255


4,0
3,3

332

154
240
116
217
-
1


36
351
259
181
233


966
86
3
2
3

1060
268


5,5
6,9

107

39
64
29
67
-
2


8
94
52
57
97


284
23
-
-
1

308
73


1,6
2,4

3969

3125
5124
2416
4709
1
32


1139
7959
5100
2935
2243


17718
1494
45
39
80

19376
3888


100
100

20,5

16,1
26,4
12,5
24,3
0,0
0,2


5,9
41,1
26,3
15,1
11,6


91,4
7,7
0,2
0,2
0,4

100
 


 
 

7,7

11,6
25,6
19,3
32,5
1,0
2,3


8,5
39,2
29,3
14,7
8,4


83,2
13,1
0,9
0,5
2,2

100
 


 
 
     1) vhb = voksne hjemmeboende børn

Boliger med mindst en beboer på 65 år og derover
(Københavns bydele 2005 bind 2, tabel 14)  samme tal som i Årbog 2004  1.1.2004
Boliger med
I alt%
fordeling
1 beboer på2 beboere
hvor
ældste
beboers
alder er
3
eller
flere
bebo-
ere
Van-
løse
hele
byen
65-74
år
75-
år
65-74
år
75-
år
Boligens art
Parcelhus, rækkehus mv.
Etagebebyggelse:
 i stuen eller 1.sal.
 på 2.sal og dero. m/elevator
 på 2.sal og dero. u/elevator
Anden helårsbebyg.

Boligstørrelse
under 60 m² (tidl.år 40 m²)
60-79 m² (tidl.år 40-79 m²)
80 m² og derover

Installationsforhold
Toilet, bad og centralvarme
Toilet uden bad
 og/eller centralvarme

Ialt

%-fordeling
Vanløse
Hele byen

117

270
23
558
7


362
361
252


892

83

975


23,3
27,0

226

569
102
1052
14


677
810
476


1803

160

1963


46,9
44,4

212

103
5
232
4


55
165
336


488

68

556


13,3
13,5

171

111
11
250
3


92
169
285


504

42

546


13,0
11,6

96

18
1
29
2


4
12
130


132

14

146


3,5
3,5

822

1071
142
2121
30


1190
1517
1479


3819

367

4186


100
100

19,6

25,6
3,4
50,7
0,7


28,4
36,2
35,3


91,2

8,8

100

8,5

25,0
15,7
49,5
1,3


24,1
39,4
36,5


89,3

10,7

100


Boliger efter ejerforhold og areal
(Københavns bydele 2005 bind 2, tabel 16)  samme tal som i Årbog 2004  1.1.2004
Boliger på
I alt%
fordeling
under 40 m²40- 59 m²60- 79 m² 80- 99 m²100- 119 m²120 m² og mere Van-
løse
hele
byen
Ejerbolig
Privat udlejning
Almennyttigt boligbyg.
Privat andelsboligfor.
Stat og kommune
I alt

%-fordeling
Vanløse
Hele byen
90
114
125
141
-
470


2,4
5,1
1094
2481
817
2137
-
6529


32,8
28,2
1439
1813
901
1587
-
5740


28,8
30,9
1177
508
883
789
-
3357


16,8
18,7
991
142
128
408
2
1671


8,4
7,7
1719
199
108
129
8
2163


10,9
9,5
6510
5257
2962
5191
10
19930


100
100
32,7
26,4
14,9
26,0
0,1
100
20,0
26,1
19,8
32,8
1,3
100


Bygningsareal efter anvendelse
(Københavns bydele 2005 bind 2, tabel 17)


  1.1.2005
Byg-
ninger
i alt
Bebygget
areal
Bygningernes
samlede
etageareal
%
fordeling
Bygningsanvendelse
 -------- 1000 m² -------- 
  Van-  
  løse  
 hele 
byen
Enfamiliehuse
Rækkehuse o.lign
Flerfamiliehuse
Kollegier
Døgninstitutioner og andet
Produktion og lager
Offentlige værker
Transport- og garageanlæg
Kontor, handel og lager
Hotel, restaurationer mv.
Kulturelle formål
Uddannelsesinstitutioner
Hospitaler mv.
Daginst., kaserner o.a.
Sommer/kolonihavehuse
Vandrehjem o.lign.
Sportshaller o.lign.

I alt

Andel af hele byen
Vanløse i %
2741
812
1017
-
8
136
17
104
134
21
11
45
-
56
2
-
40

5144


10,8
254,3
79,2
342,4
-
7,5
39,9
4,3
10,8
43,1
5,4
5,0
24,8
-
17,3
0,1
-
37,8

872,0


6,9
529,5
179,0
1461,5
-
22,8
66,0
8,3
11,2
118,8
12,9
9,9
57,2
-
28,9
0,1
-
57,1

2563,3


5,5
20,7
7,0
57,0
-
0,9
2,6
0,3
0,4
4,6
0,5
0,4
2,2
-
1,1
0,0
-
2,2

100
5,7
2,1
52,8
0,6
0,9
4,4
0,8
1,2
19,9
1,8
1,7
4,5
1,0
1,5
0,3
0,0
0,9

100

Forklaring:
• 
Tabellen er baseret på udtræk fra BBR i januar 2003 på bygningsniveau. Opgørelsen omfatter alle bygninger, bortset fra mindre bygninger som carporte og udhuse.
En bygning er en sammenhængende bebyggelse opført af ensartede materialer og med nogenlunde samme antal etager. Bygningen registreres efter den anvendelseskategori, der udgør det største antal m≤ i bygningen.Til top

Opdateret d. 5.3.2007