Personbiler i Vanløse til privatbrug

Oplysningerne er hentet fra Københavns Statistiske Årbog 2004.

Flere tal kan hentes på Københavns Statistik www.sk.kk.dk

Personbiler til privatbrug
(Københavns bydele 2004 bind 2, tabel 25)

 
 1.1.2003

Biler efter ejers alder

18-24 år
25-39 år
40-66 år
67 år
og dero.
  I alt  
Mænd
Kvinder

Familietype
Enlig med børn
Enlig uden børn
Par med børn
Par uden børn

Boligtype
Etagebolig
Havebolig

Beskæftigelse
Beskæftiget
Ej beskæftig.

I alt

Sidste år
174
77


2
136
16
97


207
44


221
30

251

273
2032
1001


124
970
1168
771


2340
693


2802
231

3033

2959
2689
1311


118
1151
1138
1593


1947
2053


3344
656

4000

3896
607
246


-
366
1
486


531
322


95
758

853

864
5502
2635


244
2623
2323
2947


5025
3112


6462
1675

8137

7992


 
 1.1.2003

Biler efter ejers alder
pr 1000 indbyggere

Biler pr. 1000
indbyg. (hele
befolkningen)
18-24
år
25-39
år
40-66
år
67 år
og dero.
18 år
og dero.
Vanløse
hele byen
Mænd
Kvinder

Familietype
Enlig med børn
Enlig uden børn
Par med børn
Par uden børn

Boligtype
Etagebolig
Havebolig

Beskæftigelse
Beskæftiget
Ej beskæftig.

I alt

Sidste år

Hele byen
114
42


74
58
186
112


77
66


88
36

75

80

53
372
193


253
230
354
292


267
372


314
134

285

280

208
498
235


265
280
447
412


303
452


418
221

364

360

285
385
74


-
114
333
289


136
326


511
161

174

168

143
394
166


254
189
392
325


231
386


329
164

273

267

203
320
139


108
188
213
325


200
282


323
104

225

221

170
239
104


74
140
174
251


157
268


252
80

170

167

Bilbestanden omfatter personbiler til privatbrug indregistreret på ejers adresse i København 1.1.2003 dvs. ekskl. varebiler mv. til privatbrug. I tallet indgår heller ikke de 5.300 personer i København, som ifølge den skatterelaterede oplysningsseddel råder over fri bil. I antallet af biler efter befolkningens alder mangler der for hele København ca. 100 biler ejet af personer under 18 år. De indgår alene i antal biler pr. 1.000 indbyggere (hele befolkningen). For talceller med under 3 biler er beregning pr. 1.000 indbyggere udeladt.

Til top

Opdateret d. 8.3.2007