Sociale forhold i Vanløse

Oplysningerne er hentet fra Københavns Statistiske Årbog 2004.
Bemærk, at nogle tal er opgjort pr. 1.1.2003 og nogle pr. 1.1.2004.

Flere tal kan hentes på Københavns Statistik www.sk.kk.dk

Dette afsnit indholder:

 •   
 •   
 •   


Modtagere af førtidspension efter køn og alder
(Københavns bydele 2004 bind 2, tabel 30 - i 2001 var det tabel 27)

 
  Alder
1.1.2004
Højeste
pension
Mellemste
pension
Forhøjet
alm. og
alm. pension
Nye førtidspens. efter 1.1.2003
I alt
Pensions-
rate
 
 M 
æ
n
d
Kv
in
der
 M 
æ
n
d
Kv
in
der
 M 
æ
n
d
Kv
in
der
 M 
æ
n
d
Kv
in
der
  M  
æ
n
d
Kv
in
der
I alt
%-
Van-
løse
%-
hele
byen
18-24 år
25-29 år
30-39 år
40-49 år
50-54 år
55-59 år
60-66 år

I alt

Sidste år
1
1
11
32
18
28
32

123

113
-
4
8
14
20
15
21

82

82
-
7
23
46
40
59
72

247

252
1
6
22
44
48
76
102

299

302
-
1
12
23
30
48
65

179

193
-
-
3
23
35
80
117

258

280
-
-
1
-
-
-
-

1
-
-
2
-
-
2
-

4
1
9
47
101
88
135
169

550

558
1
10
35
81
103
173
240

643

664
2
19
82
182
191
308
409

1193

1222
0,1
0,5
1,3
3,8
9,0
14,0
20,4

4,8

4,9
0,4
0,5
1,8
7,4
14,1
18,5
26,6

6,1

6,1


Modtagere af folkepension efter køn og alder
(Københavns bydele 2004 bind 2, tabel 31 - i 2001 var det tabel 28)

 
  Alder
1.1.2004
Mænd
Kvinder
I alt
%-
fordeling
Vanløse
%-
fordeling
hele byen
67-69 år
70-74 år
75-79 år
80-  år

I alt

Sidste år
263
375
360
511

1509

1556
348
612
632
1559

3151

3302
611
987
992
2070

4660

4858
13,1
21,2
21,3
44,4

100
14,5
22,5
21,4
41,5

100


Hjemmehjælpsmodtagere efter alder og tildelt hjemmehjælp
(Københavns bydele 2004 bind 2, tabel 32 - i 2001 var det tabel 29)

 
1.1.2004
Modtagerens alder
I alt
Gnstl. antal timer
pr. modtager
0-66
år
67-69
år
70-74
år
75-79
år
80-84
år
85 år
og
dero.

Vanløse

hele byen
under 2 timer
2-3 timer
4-6 timer
7-12 timer
over 12 timer

I alt

Sidste år

Klientrate
Vanløse
Hele byen
137
46
11
6
10

210

217


0,7
0,7
35
1
3
3
5

47

48


7,4
9,8
103
7
12
5
5

132

120


13,4
15,5
179
20
21
17
15

252

266


25,7
28,0
289
34
43
30
18

414

391


43,4
43,9
368
80
69
73
72

662

637


70,8
66,3
1111
188
159
134
125

1717

1679


4,8
3,8
0:49
2:54
5:23
9:18
19:36

3:30

3:43
0:48
2:50
5:21
9:08
20:41

3:33

3:34


Til top

Opdateret d. 8.3.2007