Befolkningen i Vanløse

Oplysningerne er hentet fra Københavns Statistiske Årbog 2004
og fra Befolkning - A.3.
Bemærk, at nogle tal er opgjort pr. 1.1.2003 og nogle pr. 1.1.2004.

Flere tal kan hentes på Københavns Statistik www.sk.kk.dk

Dette afsnit indholder:

 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   


Befolkning: Folketal og befolkningstæthed 1996-2004

 pr. 1.jan. Vanløse Hele byen 
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
35062
35292
35485
35614
35822
36049
36229
36223
36189
476751
483658
487969
491082
495699
499148
500531
501285
501664

*) I statistikken for årene indtil 2001 var området mellem Peter Bangsvej, Roskildevej og Ringbanen medregnet i Vanløses tal.

Vanløses befolkningstæthed pr. 1.januar 2004 er 54 indbyggere pr. ha.

Gennemsnittet for København er 56 indbyggere pr. ha.

Det største antal indbyggere pr. ha i København er 197 i bydelen 'Ydre Nørrebro'.

Befolkningen efter alder og ægteskabelig stilling
(Københavns bydele 2004 bind 2, tabel 1)

 
  Alder
1.1.2004
Ugifte
Gifte
Fra-
skilte
Enker/
enke-
mænd
  I alt  
%-
fordeling
Vanløse
%-
fordeling
hele byen
0-2 år
3-5 år
6-15 år
16-18 år

19-24 år
25-29 år
30-34 år
35-39 år

40-44 år
45-49 år
50-54 år
55-59 år

60-64 år
65-66 år
67-69 år
70-74 år
75-79 år

80-84 år
85-89 år
90-94 år
95-    år

I alt

Sidste år
1367
1141
3367
837

2911
3431
2193
1297

839
655
428
336

154
51
53
80
90

85
59
28
8

19410

19230
-
-
-
1

99
622
1168
1324

1333
1270
1173
1217

790
234
326
447
405

302
111
34
4

10860

10972
-
-
-
-

9
42
182
305

328
380
494
566

448
137
141
203
136

125
61
30
5

3592

3583
-
-
-
-

-
-
1
2

16
16
34
84

131
62
116
269
370

483
447
248
48

2327

2438
1367
1141
3367
838

3019
4095
3544
2928

2516
2321
2129
2203

1523
484
636
999
1001

995
678
340
65

36189

36223
3,8
3,2
9,3
2,3

8,3
11,3
9,8
8,1

7,0
6,4
5,9
6,1

4,2
1,3
1,8
2,8
2,8

2,7
1,9
0,9
0,2

100
4,2
3,2
8,2
2,0

10,1
14,3
11,5
8,7

6,4
5,4
5,1
5,3

3,8
1,2
1,6
2,4
2,3

2,1
1,4
0,7
0,2

100


Befolkningen 16-66 år efter køn, uddannelse og alder
(Københavns bydele 2004 bind 2, tabel 18 - i 2001 var det tabel 16)

Højeste fuldførte
uddannelse
1.1.2003
16-19
år
20-29
år
30-39
år
40-59
år
60-66
år
I alt%
Van-
løse
%
hele
byen
Mænd
Grundskole
Alm. gymnasial udd.
Erhv.gymnasial udd.
Erhvervsfaglig udd.
Kort videregående udd.
Melleml.videreg. udd.
Bachelor
Lang videregående udd.
I alt
heraf under uddannelse

Kvinder
Grundskole
Alm. gymnasial udd.
Erhv.gymnasial udd.
Erhvervsfaglig udd.
Kort videregående udd.
Melleml.videreg. udd.
Bachelor
Lang videregående udd.
I alt
heraf under uddannelse

Mænd og kvinder
Grundskole
Alm. gymnasialudd.
Erhv.gymnasial udd.
Erhvervsfaglig udd.
Kort videregående udd.
Melleml.videreg. udd.
Bachelor
Lang videregående udd.
I alt
heraf under uddannelse

Sidste år
heraf under uddannelse

522
36
2
-
-
-
-
-
560
427


484
52
6
8
-
-
-
-
550
411


1006
88
8
8
-
-
-
-
1110
838

1095
825

768
682
258
951
146
174
172
167
3318
1040


689
1083
256
743
109
394
229
131
3634
1448


1457
1765
514
1694
255
568
401
298
6952
2488

7131
2406

647
301
82
1085
240
374
84
572
3385
253


478
227
57
850
174
672
110
500
3068
258


1125
528
139
1935
414
1046
194
1072
6453
511

6296
421

1004
282
33
1585
193
650
36
707
4490
54


1077
198
33
1361
257
1167
23
428
4544
105


2081
480
66
2946
450
1817
59
1135
9034
159

8939
153

276
22
8
405
31
85
2
81
910
2


422
25
-
367
40
131
-
48
1033
3


698
47
8
772
71
216
2
129
1943
5

1877
2

3217
1323
383
4026
610
1283
294
1527
12663
1776


3150
1585
352
3329
580
2364
362
1107
12829
2225


6367
2908
735
7355
1190
3647
656
2634
25492
4001

25338
3807

25,4
10,4
3,0
31,8
4,8
10,1
2,3
12,1
100
14,0


24,6
12,4
2,7
25,9
4,5
18,4
2,8
8,6
100
17,3


25,0
11,4
2,9
28,9
4,7
14,3
2,6
10,3
100
15,7

100
15,0

30,7
13,8
3,1
25,1
4,3
8,2
3,7
11,0
100
17,1


29,1
16,5
2,5
20,6
4,1
14,1
4,2
8,9
100
21,6


30,0
15,1
2,8
22,9
4,2
11,1
3,9
10,0
100
19,3

100
19,5

Forklaring:
• 
Grundskole mv. omfatter personer, der har afsluttet folkeskolens 7.-10. klasse samt personer, der alene har gennemført en specialarbejderuddannelse. Desuden indgår personer med uoplyst uddannelsesbaggrund. Det er især blandt ældre og personer med en udenlandsk uddannelse, at der kun foreligger en sporadisk registrering af uddannelse.
• 
Almen gymnasial uddannelse (10-12 udd. år) udgøres af uddannelserne i gymnasieskolerne, HF og studenterkurser.
• 
Erhvervsgymnasial uddannelse (10-12 udd. år) omfatter uddannelserne højere handelseksamen (HHX) og højere teknisk eksamen (HTX) samt adgangseksamen til ingeniøruddannelserne.
• 
Erhvervsfaglig uddannelse (10-12 udd. år) omfatter alle, der har afsluttet en Efg uddannelse, lærlingeuddannelse og tilsvarende.
• 
Kort videregående uddannelse (13-14 udd. år) udgøres af uddannelser som f.eks. akademiøkonom, datamatiker og laborant.
• 
Mellemlang videregående uddannelse (15-16 udd. år) omfatter typisk folkeskolelærere, sygeplejersker, pædagoger, journalister, bibliotekarer, socialrådgivere.
• 
Bachelor (15-16 udd. år) udgøres eksempelvis af erhvervssproglige uddannelser og HA'ere.
• 
Lang videregående uddannelse (17-18 udd. år) omfatter kandidatuddannelser fra universiteter eller andre højere læreranstalter f.eks. cand.polit., ingeniør, tandlæge mv.

Befolkningen efter statsborgerskab og alder
(Københavns bydele 2004 bind 2, tabel 3)


  1.1.2004
0-5
år
6-18
år
19-44
år
45-59
år
60-
år
I alt%
Van-
løse
%
hele
byen
Statsborgerskab
Norden ekskl. Danmark
EU-lande 1)
Nye EU-lande 1.5.2004
Øvrige Europa
 heraf  Jugoslavien
       Tyrkiet

Afrika
 heraf Marokko
       Somalia

Nordamerika
Syd- og Mellemamerika

Asien
 heraf Irak
       Pakistan

Oceanien
Statsløse

Udland i alt i Vanløse
Danske statsborgere
Hele Vanløse

Sidste år
Udland i alt
Danske statsborgere
Vanløse i alt

18
14
1
58
13
19

19
3
10

-
2

46
12
9

-
-

158
2350
2508


1292
14845
16137

18
26
5
97
29
33

29
6
14

5
6

66
16
9

1
1

254
3951
4205


249
3911
4160

199
263
45
281
48
106

133
31
28

39
53

347
58
61

10
6

1376
14726
16102


160
2333
2493

49
91
13
51
18
15

18
7
4

18
7

80
9
18

3
1

331
6322
6653


322
6265
6587

24
43
5
29
14
8

11
4
3

3
3

33
-
10

-
-

151
6570
6721


139
6707
6846

308
437
69
516
122
181

210
51
59

65
71

572
95
107

14
8

2270
33919
36189


2162
34061
36223

13,6
19,3
3,0
22,7
5,4
8,0

9,3
2,2
2,6

2,9
3,1

25,2
4,2
4,7

0,6
0,4

100

14,0
17,8
2,8
20,3
5,1
8,6

12,5
3,1
5,0

3,2
2,3

24,7
5,0
5,9

0,7
1,7

100

1) Ekskl. Danmark, Finland og Sverige

Udenlandske statsborgere i procent af hele befolkningen i Vanløse er 6,3 %, for hele byen er det 11,3 %.

Familier efter familietype og antal børn
(Københavns bydele 2004 bind 2, tabel 10 - i 2001 var det tabel 8)

Familier
og
familetyper
1.1.2003
uden
børn
med
1
barn
med
2
børn
med
3
børn
med
4
eller
flere
børn
Fami-
lier
med
børn
i alt
Fami-
lier
i alt
%
fordel.
Van-
løse
%
fordel.
hele
byen
Ægtepar/reg.par
samlevende
par i alt

enlige mænd
enlige kvinder
enlige i alt

ikke hj.boende
 børn
familier i alt

%-fordeling
   Vanløse
%-fordeling
  hele byen

Sidste år
2789
1740
4529

6364
7545
13909


64
18502


82,5

84,4

18554
907
437
1344

77
609
686


-
2030


9,1

8,3

2015
1014
246
1260

18
217
235


-
1495


6,7

5,4

1505
268
41
309

5
28
33


-
342


1,5

1,4

322
46
7
53

1
7
8


-
61


0,3

0,5

59
2235
731
2966

101
861
962


-
3928


17,5

15,6

3901
5024
2471
7495

6465
8406
14871


64
22430


100

100

22455
22,4
11,0
33,4

28,8
37,5
66,3


0,3
100
17,5
11,4
28,9

33,5
37,3
70,9


0,2
100

Forklaring:
• 
Børn er defineret som personer under 18 år, som ikke selv har hjemmeboende børn og ikke indgår i et par. Et barn regnes til forældrenes familier, hvis det har samme folkeregisteradresse som mindst en af forældrene. Hvis de ikke bor sammen med mindst en af forældrene, regnes de som deres egen familie under betegnelsen ikke hjemmeboende børn.

Befolkningens bevægelser, 1998-2003
(Københavns bydele 2004 bind 2, tabel 6)

  1998  1999  2000  2001  2002  2003 
Levende fødte
Døde
Tilflyttede fra andre bydele
Fraflyttede til andre bydele
Tilflyttede fra andre kommuner
Fraflyttede til andre kommuner
Tilflyttede fra udland 1)
Fraflyttede til udland 1)
I alt tilflyttede
I alt fraflyttede

489
483
1986
1945
2476
2493
363
305
4825
4743
459
413
1952
1961
2402
2337
353
278
4707
4576
505
429
1973
1875
2443
2481
401
354
4817
4710
486
465
1936
1890
2528
2433
377
376
4841
4699
535
457
1917
1940
2351
2506
423
344
4691
4790
509
437
2133
1981
2399
2721
378
346
4910
5048
Folketal ved periodens begyndelse
Fødselsoverskud
Nettotilflyttede
 andre bydele
 andre kommuner
 udland
 i alt
Korrektioner 2)
Ændringer i alt
Folketal ved periodens slutning

35485
6

41
-17
58
82
41
129
35614
35614
46

-9
65
75
131
31
208
35822
35822
76

98
-38
47
107
44
227
36049
36049
21

46
95
1
142
17
180
36229
36229
78

-23
-155
79
-99
15
-6
36223
36223
72

152
-322
32
-138
32
-34
36189

1) Inkl. Færøerne og Grønland
2) Korrektioner omfatter forsvundne og genfundne personer og er desuden en afstemningspost.

Til- og fraflytninger
(Københavns bydele 2004 bind 2, tabel 7 - i 2001 var det tabel 6)

Flytninger
2003
Tilflyt-
ninger
Fraflyt-
ninger
Netto-
tilflyt-
ninger
Tilflytnings-
hyppighed
Fraflytnings-
hyppighed
%
Vanløse
%
 hele 
byen
%
Vanløse
%
 hele 
byen
Flytninger
Inden for Vanløse
Fra/til andre bydele
Indenbys i alt

Fra/til:
Frederiksberg
Københavns Amt
Frederiksborg Amt
Roskilde Amt
Hovedstadsregionen i alt

Øvrige Sjælland
Øvrige Danmark

Indland i alt

Udland

Flytninger i alt

Sidste år

1387
2133
3520


439
815
301
162
1717

175
507

2399

378

6297

6001

1387
1981
3368


393
986
377
207
1963

267
491

2721

346

6435

6100

-
152
152


46
-171
-76
-45
-246

-92
16

-322

32

-138

-99

3,8
5,9
9,7


1,2
2,3
0,8
0,4
4,7

0,5
1,4

6,6

1,0

17,4

5,0
8,8
13,8


1,1
2,3
0,8
0,5
4,7

0,6
1,9

7,1

1,9

22,8

3,8
5,5
9,3


1,1
2,7
1,0
0,6
5,4

0,7
1,4

7,5

1,0

17,8

5,0
8,8
13,8


1,1
2,8
1,0
0,5
5,4

0,7
1,4

7,5

1,9

23,2
Alder
0 år
1-4 år
5-9 år
10-14 år
15-19 år
20-24 år
25-29 år
30-34 år
35-39 år
40-49 år
50-59 år
60-69 år
70-79 år
80- år

I alt

58
268
223
111
302
1491
1423
842
492
500
278
123
69
117

6297

65
397
242
140
249
1135
1405
993
584
532
296
155
85
157

6435

-7
-129
-19
-29
53
356
18
-151
-92
-32
-18
-32
-16
-40

-138

23,0
15,8
12,0
6,9
21,1
59,3
34,8
23,3
16,6
10,3
6,4
4,6
3,4
5,2

17,4

22,0
17,4
12,3
10,5
29,4
68,8
38,8
26,4
19,6
13,5
8,8
6,1
4,3
8,2

22,8

25,7
23,5
13,1
8,7
17,4
45,1
34,4
27,4
19,7
11,0
6,8
5,8
4,2
7,0

17,8

31,8
25,7
16,0
12,0
22,5
50,9
39,2
31,9
23,8
14,9
9,0
6,9
4,9
9,0

23,2

En flytning er defineret som en persons bevægelse fra én adresse til en anden. En persons flytning registreres både som en fraflytning og en tilflytning. Hvis samme person skifter adresse flere gange i løbet af et kalenderår, registreres et tilsvarende antal til- og fraflytninger.

Opgøres antallet af flytninger inden for samme geografiske område f.eks. en bydel, er antallet af fraflytninger lig med antallet af tilflytninger. Hvis flytninger derimod opgøres mellem forskellige geografiske områder f.eks. to bydele, kan antallet af fraflytninger afvige fra antallet af tilflytninger. Bydelen har herved enten en positiv eller en negativ nettotilflytning.

Flyttehyppighed beregnes som forholdet mellem antallet af flytninger og distriktets middelfolketal.
Middelfolketallet er beregnet som gennemsnittet af folketallet i begyndelsen og slutningen af året.

Befolkningsfremskrivning 2004-2015 efter alder
(Københavns bydele 2004 bind 2, tabel 8 )

 
Faktisk folketal
pr. 1 januar
Fremskevet folketal
pr. 1 januar
2003
2004
2005
2010
2015
Alder       
0-2 år
3-5 år
6-15 år
16-18 år
19-22 år
23-24 år
25-29 år
30-39 år
40-49 år
50-59 år
60-64 år
65-69 år
70-74 år
75-84 år
85- år

I alt

1367
1126
3335
825
1720
1333
4184
6453
4764
4270
1470
1111
1045
2099
1121

36223

1367
1141
3367
838
1666
1353
4095
6472
4837
4332
1523
1120
999
1996
1083

36189

1384
1145
3425
868
1682
1300
3961
6582
4904
4352
1592
1138
959
1863
1040

36195

1320
1182
3628
972
1795
1190
3256
6515
5282
4200
1939
1355
931
1356
855

35776

1216
1088
3625
1040
1938
1296
3288
5665
5532
4450
1783
1628
1122
1220
654

35556

Statistisk Kontors befolkningsfremskrivningsmodel er en kombineret befolknings- og boligorienteret model. Med udgangspunkt i den seneste 4 års periode opstilles nogle forudsætninger om fødsler, dødsfald og flytninger samt om ændringer i boligmassen, hvorefter modellen kan beregne de befolkningsmæssige konsekvenser af de opstillede forudsætninger.
Befolkningsfremskrivningen tager udgangspunkt i befolkningen pr. 1.1.2004 og baserer sig på befolkningsudviklingen 2000-2003. I fremskrivningen er den samlede fertilitet (dvs. det gennemsnitlige antal levendefødte børn, som en kvinde kan forventes at få i løbet af de fødedygtige aldre 15-49 år) svagt stigende igennem hele fremskrivningsperioden.
Forudsætningerne vedrørende planlagt til- og afgang af boliger er leveret af Økonomiforvaltningens 8. kontor (kommuneplankontoret).

Folketal i Vanløses sogne
(Befolkning, tabel A3.5)

    1.1.2001  1.1.2002 1.1.2003  1.1.2004Personer
18 år og
derover
1.1.2003
Adventskirken
Grøndalskirken
Hyltebjerg
Vanløse
6934
7955
9500
10311
6962
7983
9550
10400
6904
7988
9539
10417
6915
7938
9498
10472
5782
6552
8071
8177


Til top

Opdateret d. 8.3.2007