Personbiler i Vanløse til privatbrug

Oplysningerne er hentet fra Københavns Statistiske Årbog 2003.

Flere tal kan hentes på Københavns Statistik www.sk.kk.dk

Personbiler til privatbrug
(Københavns bydele 2003 bind 2, tabel 25)

 
 1.1.2002

Biler efter ejers alder

18-24 år
25-39 år
40-66 år
67 år
og dero.
  I alt  
Mænd
Kvinder

Familietype
Enlig med børn
Enlig uden børn
Par med børn
Par uden børn

Boligtype
Etagebolig
Havebolig

Beskæftigelse
Beskæftiget
Ej beskæftig.

I alt

Sidste år
210
63


2
161
13
97


234
39


249
24

273

273
1934
1025


146
894
1155
764


2267
692


2804
155

2959

2904
2629
1267


119
1110
1119
1548


1871
2025


3298
598

3896

3740
615
249


-
376
1
487


548
316


102
762

864

891
5388
2604


267
2541
2288
2896


4920
3072


6453
1539

7992

7808


 
 1.1.2002

Biler efter ejers alder
pr 1000 indbyggere

Biler pr. 1000
indbyg. (hele
befolkningen)
18-24
år
25-39
år
40-66
år
67 år
og dero.
18 år
og dero.
Vanløse
hele byen
Mænd
Kvinder

Familietype
Enlig med børn
Enlig uden børn
Par med børn
Par uden børn

Boligtype
Etagebolig
Havebolig

Beskæftigelse
Beskæftiget
Ej beskæftig.

I alt

Sidste år

Hele byen
134
34


-
68
127
105


84
62


92
34

80

78

53
360
198


294
217
352
287


263
356


309
104

280

279

206
492
232


279
275
445
403


294
455


413
211

360

352

279
377
71


-
111
-
279


133
313


531
154

168

166

140
387
163


281
183
388
316


225
382


323
154

267

261

200
314
137


120
182
211
316


196
278


318
97

221

217

167
236
101


74
137
171
247


154
266


245
78

167

164

Tabellen er baseret på Danmarks Statistiks samkøring af deres bilregister (kilderegister: Centralregistret for Motorkøretøjer) med en række baggrundsoplysninger om befolkningen.
Bilbestanden omfatter her kun personbiler til privatbrug, og antallet er derved godt 5.000 varebiler mv. lavere end de i alt ca. 88.000 biler til privatbrug, som var indregistreret i København 1.1.2001. I tallet indgår heller ikke de knap 5.000 personer i København, som ifølge den skatterelaterede oplysningsseddel råder over fri bil. I antallet af biler efter alder mangler der for hele København 98 biler, som er ejet af personer under 18 år. De indgår alene i antal biler pr. 1.000 indbyggere (hele befolkningen). Uden for bydelsinddelinger er der registreret 163 biler. For talceller med under 3 biler er beregning pr. 1.000 indbyggere udeladt.

Til top

Opdateret d. 8.3.2007