Børn, skoler og institutioner i Vanløse

Oplysningerne er hentet fra Københavns Statistiske Årbog 2003.
Bemærk, at nogle tal er opgjort pr. 1.1.2002 og nogle i 2003.

Flere tal kan hentes på Københavns Statistik www.sk.kk.dk

Dette afsnit indholder:

 •   
 •   


Børn i Vanløse efter skole og klasse
(Københavns bydele 2003 bind 2, tabel 19 - i 2001 var det tabel 17)

Elever
oktober 2002
Kommunal
skole
Privat skoleEfterskole  I alt  Andel komm.elever i lokale komm.skoler i %
Børnehaveklasse
1. klasse
2. klasse
3. klasse
4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse
8. klasse
9. klasse
10. klasse
Specialklasser

Elever i alt

Sidste år

%-fordeling
Vanløse
Hele byen
312
321
318
288
284
252
276
271
199
203
46
121

2891

2879


84,7
74,8
42
41
32
42
37
34
41
47
59
59
20
2

456

420


13,4
23,7
-
-
-
-
-
-
-
-
2
19
46
-

67

65


2,0
1,4
354
362
350
330
321
286
317
318
260
281
112
123

3414

3364


100
100
98,0
96,7
95,8
94,6
95,7
91,4
90,1
92,4
89,3
81,5
27,3
15,1

88,8

87,9


Børn i dagpasning efter alder og pasningsform
(Københavns bydele 2003 bind 2, tabel 20 - i 2001 var det tabel 18)

 Alder
1.1.2003
0 år
1 år
2 år
3 år
4 år
5 år
6 år
7 år
8 år
9 år
10 år
 2)
I alt
Dagpleje
Vuggestue
Børnehave
Integreret
 daginstitut.
Fritidshjem
SFO, privatsk
Privatord.1)
I alt

Børn
  i Vanløse

Sidste år

Dæknings-
grad

Vanløse
Hele byen
21
8
-

1
-
-
4
34


514

4646,6
6,2
44
197
-

92
-
-
7
340


415

45481,9
73,4
22
204
35

144
-
-
1
406


438

41192,7
88,6
-
5
230

130
-
-
-
365


389

39693,8
91,6
-
-
203

155
-
-
2
360


376

37095,7
92,2
-
-
164

170
5
-
-
339


361

37293,9
91,3
-
-
33

22
261
29
-
345


374

37192,2
86,5
-
-
-

1
320
29
-
350


365

40195,9
85,6
-
-
-

-
335
27
-
362


388

34293,3
84,2
-
-
-

-
269
25
-
294


339

33286,7
75,2
-
-
-

-
40
7
-
47


328

31714,3
10,9
87
414
665

715
1230
117
14
3242


4287

423075,6
69,9

1) Tilskud til pasning af børn i privatordning
2) I 2001 indeholdt tabellen de 10-17 årige i denne gruppe

 Procentvis fordeling
Vanløse
Hele byen
Dagpleje
Vuggestue
Børnehave
Integreret daginstitution
Fritidshjem og KKFO
Tilskud til SFO i privatskole
Tilskud til pasning af børn i privatordning
I alt
2,7
12,8
20,5
22,1
37,9
3,6
0,4
100
3,1
12,0
20,6
26,6
30,4
6,2
1,1
100


Til top

Opdateret d. 8.3.2007