Sociale forhold i Vanløse

Oplysningerne er hentet fra Københavns Statistiske Årbog 2003.
Bemærk, at nogle tal er opgjort pr. 1.1.2002 og nogle pr. 1.1.2003.

Flere tal kan hentes på Københavns Statistik www.sk.kk.dk

Dette afsnit indholder:

 •   
 •   
 •   


Modtagere af førtidspension efter køn og alder
(Københavns bydele 2003 bind 2, tabel 30 - i 2001 var det tabel 27)

 
  Alder
1.1.2003
Højeste
pension
Mellemste
pension
Forhøjet
alm. og
alm. pension
I alt
Pensions-
rate
 
 M 
æ
n
d
Kvin-
der
 M 
æ
n
d
Kvin-
der
 M 
æ
n
d
Kvin-
der
  M  
æ
n
d
Kvin-
der
I alt
%-
Van-
løse
%-
hele
byen
18-24 år
25-29 år
30-39 år
40-49 år
50-54 år
55-59 år
60-66 år

I alt

Sidste år
1
4
11
32
12
26
27

113

101
1
4
7
11
16
19
24

82

77
2
6
20
47
44
59
74

252

224
1
3
23
49
59
73
94

302

260
1
1
11
28
29
47
76

193

219
-
-
5
30
37
80
128

280

356
4
11
42
107
85
132
177

558

544
2
7
35
90
112
172
246

664

693
6
18
77
197
197
304
423

1222

1237
0,2
0,4
1,2
4,1
9,3
14,2
21,8

4,9

5,0
0,3
0,5
1,8
7,5
14,1
18,6
28,0

6,1

6,1


Modtagere af folkepension efter køn og alder
(Københavns bydele 2003 bind 2, tabel 31 - i 2001 var det tabel 28)

 
  Alder
1.1.2003
Mænd
Kvinder
I alt
%-
fordeling
Vanløse
%-
fordeling
hele byen
67-69 år
70-74 år
75-79 år
80-  år

I alt

Sidste år
253
392
377
534

1556

1606
362
644
675
1621

3302

3481
615
1036
1052
2155

4858

5087
12,7
21,3
21,7
44,4

100
14,2
22,6
21,9
41,4

100


Hjemmehjælpsmodtagere efter alder og tildelt hjemmehjælp
(Københavns bydele 2003bind 2, tabel 32 - i 2001 var det tabel 29)

 
1.1.2003
Modtagerens alder
I alt
Gnstl. antal timer
pr. modtager
0-66
år
67-69
år
70-74
år
75-79
år
80-84
år
85 år
og
dero.

Vanløse

hele byen
under 2 timer
2-3 timer
4-6 timer
7-12 timer
over 12 timer

I alt

Sidste år

Klientrate
Vanløse
Hele byen
128
50
20
8
11

217

196


0,7
0,7
31
9
3
3
2

48

48


7,6
10,3
86
11
10
7
6

120

127


11,6
14,7
189
22
22
16
17

266

261


25,5
26,8
267
32
38
34
20

391

396


39,5
42,8
335
76
73
74
79

637

683


65,7
65,3
1036
200
166
142
135

1679

1711


4,7
3,9
0:55
2:42
5:18
9:28
18:47

3:43

3:53
0:51
2:44
5:18
9:08
20:05

3:34

3:43


Til top

Opdateret d. 8.3.2007