Beskæftigelse i Vanløse

Oplysningerne er hentet fra Københavns Statistiske Årbog 2003.
Bemærk, at nogle tal er opgjort pr. 1.1.2002 og nogle pr. 1.1.2003.

Flere tal kan hentes på Københavns Statistik www.sk.kk.dk

Dette afsnit indholder:

 •   
 •   
 •   
 •   


Bosiddende beskæftigede efter erhverv og arbejdssted
(Københavns bydele 2003 bind 2, tabel 23 - i 2001 var det tabel 21)


1.1.2002
Bosiddende beskæftigede med arbejdsplads i
I alt
% fordeling
Van-
løse
øvrige bydeleandre kom-
muner
Van-
løse
hele byen
Landbrug og råstofudvinding
Fremstillingsvirksomhed
Energi- og vandforsyning
Bygge- og anlægsvirksomhed
Handel, hotel- og
 restaurationsvirksomhed
Transport, post og telekom.
Finansering og forretningsservice
Offentlig administration
Undervisning
Social- og sundhedsvæsen
Renovation, foren., forlystelser
Uoplyst erhverv

I alt

Sidste år
4
138
1
194

383
124
424
18
135
550
107
100

2178

2094
10
488
45
156

1220
706
1995
998
745
1567
764
4

8698

8632
53
1150
46
639

1692
644
1626 502
947
1629
503
2

9433

9234
67
1776
92
989

3295
1474
4045
1518
1827
3746
1374
106

20309

19960
0,3
8,7
0,5
4,9

16,2
7,3
19,9
7,5
9,0
18,4
6,8
0,5

100
0,3
7,5
0,4
3,8

17,3
8,1
21,5
6,7
8,3
17,2
8,1
0,8

100


Arbejdspladser efter erhverv og de beskæftigedes bopæl
(Københavns bydele 2003 bind 2, tabel 24 - i 2001 var det tabel 22)


1.1.2002
Arbejdspladser med beskæftigede fra
I alt
% fordeling
Van-
løse
øvrige bydeleandre kom-
muner
Van-
løse
hele byen
Landbrug og råstofudvinding
Fremstillingsvirksomhed
Energi- og vandforsyning
Bygge- og anlægsvirksomhed
Handel, hotel- og
 restaurationsvirksomhed
Transport, post og telekom.
Finansering og forretningsservice
Offentlig administration
Undervisning
Social- og sundhedsvæsen
Renovation, foren., forlystelser
Uoplyst erhverv

I alt

Sidste år
4
138
1
194

383
124
424
18
135
550
107
100

2178

2094
1
154
20
205

326
134
470
50
225
598
220
1

2404

2354
5
359
59
559

577
161
952
200
215
648
264
2

4001

3969
10
651
80
958

1286
419
1846
268
575
1796
591
103

8583

8417
0,1
7,6
0,9
11,2

15,0
4,9
21,5
3,1
6,7
20,9
6,9
1,2

100
0,1
6,2
0,5
2,6

15,8
8,9
24,8
10,2
6,6
14,1
9,4
0,7

100


Virksomheder efter erhverv og størrelse
(Københavns bydele 2003 bind 2, tabel 26 - i 2001 var det tabel 23)


 Oktober 2002
Ansatte i virksomheden
I alt
% fordeling
  01-45-910-
19
20-
49
50-
99
100 og
fl.
Van-
løse
hele byen
Landbrug og råstofudvind.
Fremstillingsvirksomhed
Energi- og vandforsyning
Bygge- og anlægsvirksomh.
Handel, hotel- og
 restaurationsvirksomhed
Transport, post og telekom.
Finansering og
 forretningsservice
Offentlig administration
Undervisning
Social- og sundhedsvæsen
Renovation, foreninger,
 forlystelser
Uoplyst erhverv

I alt

Sidste år

%fordeling
Vanløse
Hele byen
9
76
-
132

270
56

592
-
39
79

102
24

1379

1322


67,7
57,0
2
32
-
50

111
27

126
-
3
52

44
-

447

442


21,9
27,4
-
12
-
9

25
2

10
-
1
19

6
1

85

97


4,2
6,1
-
5
-
9

5
5

7
-
2
27

4
-

64

71


3,1
4,5
-
-
-
7

6
1

2
1
4
13

3
-

37

38


1,8
2,8
-
-
1
1

1
2

2
1
4
5

2
-

19

16


0,9
1,2
-
1
-
1

-
-

2
1
-
1
-

-

6

6


0,3
1,0
11
126
1
209

418
93

741
3
53
196

161
25

2037

1992


100
100
0,5
6,2
0,0
10,3

20,5
4,6

36,4
0,1
2,6
9,6

7,9
1,2

100
0,5
5,1
0,1
5,1

22,8
4,0

37,8
0,6
2,2
8,7

11,7
1,4

100


Befolkning efter socioøkonomisk status og alder
(Københavns bydele 2003 bind 2, tabel 22 - i 2001var det tabel 20)


1.1.2002
Hele
befolk-
ningen
Alder
% fordeling
16-66 år
under 16 år16-66 år67 år og
derover
Van-
løse
hele
byen
Hele Vanløse
  (1+2+3)

Sidste år

Arbejdsstyrken (1+2)
Sidste år

Beskæftigede(1)
Selvstændige og
 medarb. ægtefæller
Topledere
Lønmodtagere
 højeste niveau
 mellemniveau
 grundniveau
 Øvrige

Arbejdsløse(2)
Forsikrede
Ikke forsikrede

Uden for
 arbejdsstyrken(3)

Beskæftigelse uden løn
Uddannelsesforanstaltning
Særlig aktivering
Revalidering
Arbejdsmarkedsorlov
Syge- og barselsdagpenge
Efterløn
Overgangsydelse
Folkepensionister
Førtidspensionister
Tjenestemandspensionister
Kontanthjælpsmodtagere
Uddannelsessøgende *)
Øvrige voksne
Børn og unge under 16 år

36229
36049

20910
20582

20309

1032
390

3715
3988
7423
3761

601
592
9


15319
32
119
88
171
24
28
725
84
4914
1146
63
491
856
917
5661

5765
5655

104
108

104

-
-

4
-
19
81

-
-
-


5661
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5661

25334
25042

20615
20288

20014

972
389

3699
3979
7373
3602

601
592
9


4719
32
119
88
171
26
28
725
84
-
1146
61
489
856
896
-

5130
5352

191
186

191

60
1

12
9
31
78

-
-
-


4939
-
-
-
-
-
-
-
-
4914
-
2
2
-
21
-

100
100

81,4
81,0

79,0

3,8
1,5

14,6
15,7
29,1
14,2

2,4
2,3
0,0


18,6
0,1
0,5
0,3
0,7
0,1
0,1
2,9
0,3
-
4,5
0,2
1,9
3,4
3,5
-

100
100

75,0
74,9

71,9

4,4
1,1

12,7
11,9
25,5
16,4

3,1
2,7
0,4


25,0
0,2
0,7
0,8
0,9
0,1
0,2
2,3
0,3
-
5,6
0,2
3,5
4,5
5,7
-

 *) Kun uddannelsessøgende på 16 år og derover, der ikke samtidig har
    anden socioøkonomisk status.

Til top

Opdateret d. 8.3.2007