Indkomstforhold i Vanløse

Oplysningerne er hentet fra Københavns Statistiske Årbog 2003.
Bemærk, at nogle tal er opgjort pr. 1.1.2002 og nogle pr. 1.1.2003.

Flere tal kan hentes på Københavns Statistik www.sk.kk.dk

Dette afsnit indholder:

 •   
 •   
 •   
 •   


Skattepligtige personer efter køn, alder og bruttoindkomst
(Københavns bydele 2003 bind 2, tabel 37 - i 2001 var det tabel 34)  2001
Bruttoindkomst i 1.000 kr.
  I alt  
under 
50
50-100100-150 150-200 200-250250-300300 og
derover
Mænd
15-19 år
20-29 år
30-64 år
65- år
I alt

Kvinder
15-19 år
20-29 år
30-64 år
65- år
I alt

I alt Mænd
  og kvinder


Sidste år

%fordeling
Vanløse
Hele byen

490
160
254
14
918


476
229
246
56
1007


1925

1924


6,3
7,7

117
428
310
442
1297


106
696
431
640
1873


3170

4210


10,4
13,2

45
585
925
596
2151


39
875
1128
1985
4027


6178

5649


20,3
24,8

9
448
614
286
1357


8
643
1063
548
2262


3619

3772


11,9
11,8

2
524
1054
226
1806


1
609
1582
331
2523


4329

4592


14,3
12,5

-
551
1385
106
2042


-
382
1597
104
2083


4125

4124


13,6
11,3

-
640
3742
179
4561


-
189
2172
94
2455


7016

5995


23,1
18,6

663
3336
8284
1849
14132


630
3623
8219
3758
16230


30362

30266


100
100

 Gennemsnitlig bruttoindkomst i Vanløse: 220.000 kr., i hele byen: 200.000 kr.Skattepligtige mellemkommunale til- og fraflyttere efter alder og bruttoindkomst
(Københavns bydele 2003 bind 2, tabel 38 - i 2001 var det tabel 35)  2001
Bruttoindkomst i 1.000 kr.
  I alt  
under 
50
50-100100-150 150-200 200-250250-300300 og
derover
Tilflyttere
15-19 år
20-29 år
30-64 år
65- år
I alt

Sidste år

Fraflyttere
15-19 år
20-29 år
30-64 år
65- år
I alt

Sidste år

%fordeling
Vanløse
Hele byen

65
84
29
3
181

176


49
42
24
2
117

119


8,0
5,6

41
267
29
8
345

361


21
128
34
13
196

247


15,2
9,4

26
335
75
28
464

395


8
173
75
24
280

305


20,4
13,5

3
249
65
6
323

330


6
138
117
12
273

271


14,2
13,2

-
205
98
1
304

307


1
165
152
10
328

344


13,4
15,8

-
147
144
4
295

278


-
115
206
4
325

301


13,0
15,7

-
116
240
4
360

374


-
138
413
5
556

512


15,8
26,8

135
1403
680
54
2272

2221


85
899
1021
70
2075

2099


100
100

 Gennemsnitlig bruttoindkomst i Vanløse: 220.000 kr., i hele byen 200.000 kr.Husstande efter husstands- og familietype samt bruttoindkomst
(Københavns bydele 2003 bind 2, tabel 39 - i 2001 var det tabel 36)


 2001
 Husstande med:
Bruttoindkomst i 1.000 kr.
  I alt  
under
50
50-
100
100-
150
150-
200
200-
300
300-
400
400-
500
500 og
derover
1 familie:
Enlige
 Uden børn
 Med børn
 Enlige i alt

Par
 Uden børn
 1 barn
 2 barn
 3 eller flere børn
 Par i alt

Tilsammen

2 familier:
Husstande i alt

Husstande i alt

Sidste år

%fordeling
Vanløse
Hele byen


181
4
185


11
4
5
1
21

206


14

220

223


1,1
2,3


556
20
576


24
3
5
4
36

612


19

631

1435


3,2
5,5


3458
134
3592


59
10
6
2
77

3669


45

3714

3209


18,8
21,5


1310
141
1451


495
16
8
5
524

1975


52

2027

2161


10,3
10,7


2779
353
3132


721
89
61
30
901

4033


219

4252

4323


21,6
21,2


1289
236
1525


721
149
85
33
988

2513


211

2724

2576


13,8
13,2


413
88
501


746
268
182
36
1230

1731


198

1929

1955


9,8
8,9


242
73
315


1320
796
960
235
3311

3626


589

4215

3819


21,4
16,7


10228
1049
11277


4097
1333
1312
346
7088

18365


1347

19712

19701


100
100

 Gennemsnitlig husstands-bruttoindkomst i Vanløse 340.000 kr.,
i hele byen 308.000 kr.

Forklaring:
• 
En familie består af en eller flere personer, der bor på samme adresse, og som er knyttet til hinanden ved bestemte relationer.
En familie består højst af to generationer. Hvis tre generationer bor sammen, vil der være tale om to familier. forhold.


Gennemsnitlig bruttoindkomst for personer og husstande
(Københavns bydele 2003 bind 2, tabel 37 & 39 - i 2001 var det tabel 34 & 36)


 2001
MændKvinderMænd og
kvinder
 I alt 
Husstande
1 familie
2 familierHusstande
tilsammen
Enlige *)Par *)

I Vanløse

Hele byen


252.000

224.000

191.000

178.000

220.000

200.000

217.000

202.000

327.000

292.000

515.000

464.000

340.000

308.000

 *) Både husstande uden og med børn

Til top

Opdateret d. 8.3.2007