Boliger og bygninger i Vanløse

Oplysningerne er hentet fra Københavns Statistiske Årbog 2003.
Bemærk, at nogle tal er opgjort pr. 1.1.2002 og nogle pr. 1.1.2003.

Flere tal kan hentes på Københavns Statistik www.sk.kk.dk

Dette afsnit indholder:

 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   


Boliger efter opførelsesår og installationsforhold
(Københavns bydele 2003 bind 2, tabel 11 - i 2001 var det tabel 9)  1.1.2003
Bolig opført
I alt%
fordeling
før 19901900-
1919
1920-
1939
1940-
1959
1960-
1979
1980
og efter
Van-
løse
hele
byen
Varmeinstallation
 Fjernvarme
 Centralvarme
 Ovne mv.

Sanitære forhold
Eget toilet og:
 eget bad
 adgang til bad
 ikke adgang til bad
Adgang til toilet og:
 eget bad
 adgang til bad
 ikke adgang til bad
I alt

%-fordeling
Vanløse
Hele byen

33
15
239
5
5

-
-
1
50


0,3
16,2

561
66
29523
17
106

1
2
7
656


3,3
18,4

12112
727
8411988
211
644

4
38
38
12923


64,9
33,9

4083
107
43592
1
591

-
9
1
4194


21,0
14,5

1153
15
631220
-
-

-
11
-
1231


6,2
11,1

684
90
97870
-
1

-
-
-
871


4,4
6,0

18626
1020
27918232
234
1347

5
60
47
19925


100
100

93,5
5,1
1,491,5
1,2
6,8

0,0
0,3
0,2
100

93,9
3,6
2,683,9
1,7
12,0

0,1
1,0
1,3
100


Boliger efter antal værelser og antal beboere
(Københavns bydele 2003 bind 2, tabel 12 - i 2001 var det tabel 10)  1.1.2003
Bolig
uden eget
køk-
ken
Boliger med eget køkken
I alt%
fordeling
1 vær.2 vær.3 vær.4 vær.5 vær.6 vær.
og mere
Van-
løse
hele
byen
1 beboer
2 beboer
3 beboer
4 beboer
5 beboer
Over 5 beboere
Uoplyst eller ingen
I alt

Vanløse
% fordeling
gennemsnitlig
antal beboere
pr. beboet bolig

Hele byen
% fordeling
gennemsnitlig
antal beboere
pr. beboet bolig
134
9
5
3
1
1
41
194


1,0


1,3


2,9


1,2
874
125
17
5
-
-
63
1084


5,4


1,2


6,4


1,2
5569
1898
344
103
16
7
253
8190


41,1


1,4


39,1


1,4
2301
1707
598
365
90
30
120
5211


26,2


1,9


28,9


2,0
710
958
555
510
136
60
43
2972


14,9


2,5


14,5


2,4
211
460
265
297
94
27
20
1374


6,9


2,8


4,8


2,6
101
254
161
215
92
63
14
900


4,5


3,2


3,5


3,1
9900
5411
1945
1498
429
188
554
19925


100


1,9


100


1,8
49,7
27,2
9,8
7,5
2,2
0,9
2,8
100
50,0
27,2
9,7
6,0
2,0
1,1
3,9
100


Beboede boliger efter art og antal familier
(Københavns bydele 2003 bind 2, tabel 13 - i 2001 var det tabel 11)  1.1.2002
Beboede boliger med
I alt%
fordeling
en
enlig mand
eller kvinde
et paren fam. med
vhb.
børn 1)
to fam.tre eller
flere fam.
Van-
løse
hele
byen
Boligens art
Enfamiliehus, rækkehus mv.
Etagebebyg. efter ejer:
   Ejerbolig
   Privat udlejning
   Almen bolig
   Andelsbolig
   Kommunal og statslig bolig
Anden helårsbolig

Antal Værelser
1 værelse
2 værelser
3 værelser
4 værelser
5 værelser og derover

Sanitære forhold
Toilet, centralvarme og bad
Toilet og centralvarme
Toilet og bad
Toilet
Adgang til toilet

Ialt
Heraf boliger med børn

%-fordeling
Vanløse
Hele byen

783

1709
3703
1579
3019
-
20


1024
5822
2701
892
374


9763
894
54
26
76

10813
787


55,5
57,0

2331

1132
1172
625
1327
1
6


100
1725
1924
1536
1309


6095
465
15
12
7

6594
2501


33,8
30,4

430

101
62
96
61
-
2


-
71
188
259
234


686
62
2
1
1

752
240


3,9
3,3

308

160
224
124
226
-
2


50
350
253
183
208


942
93
4
1
4

1044
266


5,4
6,9

116

30
77
23
47
-
1


5
73
50
61
105


274
17
1
-
2

294
70


1,5
2,4

3968

3132
5238
2447
4680
1
31


1179
8041
5116
2931
2230


17760
1531
76
40
90

19497
3864


100
100

20,4

16,1
26,9
12,6
24,0
0,0
0,2


6,0
41,2
26,2
15,0
11,4


91,1
7,9
0,4
0,2
0,5

100
 


 
 

7,7

11,6
26,0
19,4
32,1
1,0
2,2


8,5
39,5
29,2
14,5
8,3


82,3
13,5
1,0
0,8
2,4

100
 


 
 
     1) vhb = voksne hjemmeboende børn

Boliger med mindst en beboer på 65 år og derover
(Københavns bydele 2003 bind 2, tabel 14 - i 2001 var det tabel 12)  1.1.2003
Boliger med
I alt%
fordeling
1 beboer på2 beboere
hvor
ældste
beboers
alder er
3
eller
flere
bebo-
ere
Van-
løse
hele
byen
65-74
år
75-
år
65-74
år
75-
år
Boligens art
Parcelhus, rækkehus mv.
Etagebebyggelse:
 i stuen eller 1.sal.
 på 2.sal og dero. m/elevator
 på 2.sal og dero. u/elevator
Anden helårsbebyg.

Boligstørrelse
under 60 m² (tidl.år 40 m²)
60-79 m² (tidl.år 40-79 m²)
80 m² og derover

Installationsforhold
Toilet, bad og centralvarme
Toilet uden bad
 og/eller centralvarme

Ialt

%-fordeling
Vanløse
Hele byen

115

287
23
570
10


368
378
259


914

91

1005


23,2
26,6

233

597
101
1104
12


722
834
491


1883

164

2047


47,2
45,2

220

108
3
231
6


54
178
336


507

61

568


13,1
13,1

182

119
12
268
3


97
184
303


540

44

584


13,5
11,8

90

20
-
25
1


3
9
124


122

14

136


3,1
3,2

840

1131
139
2198
32


1244
1583
1513


3966

374

4340


100
100

19,4

26,1
3,2
50,6
0,7


28,7
36,5
34,9


91,4

8,6

100

8,3

25,2
15,4
49,8
1,3


24,8
39,6
35,6


88,9

11,1

100


Boliger efter ejerforhold og areal
(Københavns bydele 2003 bind 2, tabel 16 - i 2001 var det tabel 14)  1.1.2003
Boliger på
I alt%
fordeling
under 40 m²40- 59 m²60- 79 m² 80- 99 m²100- 119 m²120 m² og mere Van-
løse
hele
byen
Ejerbolig
Privat udlejning
Almennyttigt boligbyg.
Privat andelsboligfor.
Stat og kommune
I alt

%-fordeling
Vanløse
Hele byen
90
114
125
141
-
470


2,4
5,1
1108
2472
826
2175
-
6581


33,0
28,4
1421
1830
894
1603
-
5748


28,8
31,1
1193
502
864
783
-
3342


16,8
18,6
987
145
123
395
2
1652


8,3
7,5
1703
193
108
120
8
2132


10,7
9,3
6502
5256
2940
5217
10
19925


100
100
32,6
26,4
14,8
26,2
0,1
100
19,6
26,8
19,9
32,3
1,3
100


Bygningsareal efter anvendelse
(Københavns bydele 2003 bind 2, tabel 17 - i 2001 var det tabel 15)


  1.1.2003
Byg-
ninger
i alt
Bebygget
areal
Bygningernes
samlede
etageareal
%
fordeling
Bygningsanvendelse
 -------- 1000 m² -------- 
  Van-  
  løse  
 hele 
byen
Enfamiliehuse
Rækkehuse o.lign
Flerfamiliehuse
Kollegier
Døgninstitutioner og andet
Produktion og lager
Offentlige værker
Transport- og garageanlæg
Kontor, handel og lager
Hotel, restaurationer mv.
Kulturelle formål
Uddannelsesinstitutioner
Hospitaler mv.
Daginst., kaserner o.a.
Sommer/kolonihavehuse
Vandrehjem o.lign.
Sportshaller o.lign.

I alt

Andel af hele byen
Vanløse i %
2757
806
1013
-
8
151
16
110
145
22
11
45
-
58
2
-
41

5185


10,8
254,1
78,4
339,5
-
5,5
42,7
3,8
12,1
41,4
5,5
4,5
24,5
-
18,8
0,1
-
36,6

867,7


6,9
530,7
177,9
1449,4
-
15,9
70,5
7,5
12,6
116,3
12,9
9,1
58,2
-
34,5
0,1
-
55,8

2551,2


5,6
20,8
7,0
56,8
-
0,6
2,8
0,3
0,5
4,6
0,5
0,4
2,3
-
1,4
0,0
-
2,2

100
5,7
2,1
52,9
0,6
0,7
4,7
0,8
1,2
19,6
1,9
1,6
4,3
1,2
1,6
0,3
0,0
0,8

100

Forklaring:
• 
Tabellen er baseret på udtræk fra BBR i januar 2003 på bygningsniveau. Opgørelsen omfatter alle bygninger, bortset fra mindre bygninger som carporte og udhuse.
En bygning er en sammenhængende bebyggelse opført af ensartede materialer og med nogenlunde samme antal etager. Bygningen registreres efter den anvendelseskategori, der udgør det største antal m≤ i bygningen.


Til top

Opdateret d. 8.3.2007