Personbiler i Vanløse til privatbrug

Oplysningerne er hentet fra Københavns Statistiske Årbog 2002.
Tabellen er ny.

Flere tal kan hentes på Københavns Statistik www.sk.kk.dk

Personbiler til privatbrug
(Københavns bydele 2002 bind 2, tabel 25)

 
 1.1.2001

Biler efter ejers alder

18-24 år
25-39 år
40-66 år
67 år
og dero.
  I alt  
Mænd
Kvinder

Familietype
Enlig med børn
Enlig uden børn
Par med børn
Par uden børn

Boligtype
Etagebolig
Havebolig

Beskæftigelse
Beskæftiget
Ej beskæftig.

I alt
213
60


-
151
16
106


244
29


246
27

273
1947
957


123
910
1146
725


2187
717


2733
171

2904
2542
1198


124
1049
1021
1546


1804
1936


3141
599

3740
643
248


-
377
1
513


580
311


93
798

891
5345
2463


247
2487
2184
2890


4815
2993


6213
1595

7808


 
 1.1.2001

Biler efter ejers alder
pr 1000 indbyggere

Biler pr. 1000
indbyg. (hele
befolkningen)
18-24
år
25-39
år
40-66
år
67 år
og dero.
18 år
og dero.
Vanløse
hele byen
Mænd
Kvinder

Familietype
Enlig med børn
Enlig uden børn
Par med børn
Par uden børn

Boligtype
Etagebolig
Havebolig

Beskæftigelse
Beskæftiget
Ej beskæftig.

I alt

Hele byen
131
32


-
63
134
107


85
45


89
36

78

55
368
187


251
227
346
278


260
359


306
116

279

205
487
221


299
265
432
398


289
442


407
206

352

273
375
68


-
108
-
274


133
303


500
154

166

136
386
153


266
180
377
309


220
372


317
154

261

195
315
130


114
179
206
309


193
272


311
100

217

164
234
98


71
132
169
245


151
264


242
77

164

Tabellen er baseret på Danmarks Statistiks samkøring af deres bilregister (kilderegister: Centralregistret for Motorkøretøjer) med en række baggrundsoplysninger om befolkningen.
Bilbestanden omfatter her kun personbiler til privatbrug, og antallet er derved godt 5.000 varebiler mv. lavere end de i alt ca. 88.000 biler til privatbrug, som var indregistreret i København 1.1.2001. I tallet indgår heller ikke de knap 5.000 personer i København, som ifølge den skatterelaterede oplysningsseddel råder over fri bil. I antallet af biler efter alder mangler der for hele København 98 biler, som er ejet af personer under 18 år. De indgår alene i antal biler pr. 1.000 indbyggere (hele befolkningen). Uden for bydelsinddelinger er der registreret 163 biler. For talceller med under 3 biler er beregning pr. 1.000 indbyggere udeladt.

Til top

Opdateret d. 8.3.2007