Børn, skoler og institutioner i Vanløse

Oplysningerne er hentet fra Københavns Statistiske Årbog 2002.
Bemærk, at nogle tal er opgjort pr. 1.1.2002 og nogle i 2001.

Flere tal kan hentes på Københavns Statistik www.sk.kk.dk

Dette afsnit indholder:

 •   
 •   


Børn i Vanløse efter skole og klasse
(Københavns bydele 2002 bind 2, tabel 19 - sidste år tabel 17)

Elever
oktober 2001
Kommunal
skole
Privat skoleEfterskole  I alt  Andel komm.elever i lokale komm.skoler i %
Børnehaveklasse
1. klasse
2. klasse
3. klasse
4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse
8. klasse
9. klasse
10. klasse
Specialklasser
elever i alt

Sidste år

%-fordeling
Vanløse
Hele byen
328
324
299
290
274
277
285
214
221
167
75
125
2879

2776


85,6
75,0
28
37
38
32
31
36
36
48
61
53
20
-
420

429


12,5
23,7
-
-
-
-
-
-
-
-
3
19
43
-
65

54


1,9
1,3
356
361
337
322
305
313
321
262
285
239
138
125
3364

3259


100
100
95,2
96,2
96,2
95,4
92,8
90,5
92,1
90,6
82,6
80,5
42,7
29,3
87,9

88,1


Børn i dagpasning efter alder og pasningsform
(Københavns bydele 2002 bind 2, tabel 20 - sidste år tabel 18)

 Alder
1.1.2002
0 år
1 år
2 år
3 år
4 år
5 år
6 år
7 år
8 år
9 år
10 år
 2)
I alt
Dagpleje
Vuggestue
Børnehave
Integreret
 daginstitut.
Fritidshjem
SFO, privatsk
Privatord.1)
I alt

Børn
  i Vanløse

Sidste år

Dæknings-
grad

Vanløse
Hele byen
27
17
-

2
-
-
12
58


464

47712,5
8,1
45
210
-

112
-
-
1
368


454

43481,1
72,3
18
185
40

124
-
-
-
367


411

41089,3
86,1
2
3
192

174
-
-
2
373


396

39494,2
90,3
-
-
174

181
-
-
1
356


370

38296,2
92,2
-
-
163

179
3
1
2
348


372

37093,5
90,5
-
-
27

24
281
23
-
355


371

39195,7
85,9
-
-
1

1
346
27
-
375


401

33893,5
85,6
-
-
-

-
292
21
-
313


342

33591,5
83,1
-
-
-

-
278
20
-
298


332

31389,8
73,4
-
-
-

-
40
2
-
42


317

228013,2
9,8
92
415
597

797
1240
94
18
3253


4230

612476,9
69,3

1) Tilskud til pasning af børn i privatordning
2) Sidste år indeholdt tabellen de 10-17 årige i denne gruppe

 Procentvis fordeling
Vanløse
Hele byen
Dagpleje
Vuggestue
Børnehave
Integreret daginstitution
Fritidshjem og KKFO
Tilskud til SFO i privatskole
Tilskud til pasning af børn i privatordning
I alt
2,8
12,8
18,4
24,5
38,1
2,9
0,6
100
3,2
11,8
21,0
26,3
30,5
6,1
1,2
100


Til top

Opdateret d. 8.3.2007