Sociale forhold i Vanløse

Oplysningerne er hentet fra Københavns Statistiske Årbog 2002.
Bemærk, at nogle tal er opgjort pr. 1.1.2000 og nogle pr. 1.1.2002.

Flere tal kan hentes på Københavns Statistik www.sk.kk.dk

Dette afsnit indholder:

 •   
 •   
 •   


Modtagere af førtidspension efter køn og alder
(Københavns bydele 2002 bind 2, tabel 30 - sidste år 27)

 
  Alder
1.1.2002
Højeste
pension
Mellemste
pension
Forhøjet
alm. og
alm. pension
I alt
Pensions-
rate
 
 M 
æ
n
d
Kvin-
der
 M 
æ
n
d
Kvin-
der
 M 
æ
n
d
Kvin-
der
  M  
æ
n
d
Kvin-
der
I alt
%-
Van-
løse
%-
hele
byen
18-24 år
25-29 år
30-39 år
40-49 år
50-54 år
55-59 år
60-66 år

I alt

Sidste år
-
5
10
27
17
22
20

101

100
2
1
6
13
16
15
24

77

75
2
5
18
37
45
59
58

224

221
1
3
26
39
50
63
78

260

257
1
2
11
32
37
46
90

219

243
-
1
7
42
49
97
160

356

384
3
12
39
96
99
127
168

544

564
3
5
39
94
115
175
262

693

716
6
17
78
190
214
302
430

1237

1280
0,2
0,4
1,2
4,0
9,7
15,0
22,9

5,0

5,2
0,3
0,5
1,8
7,6
14,1
19,1
29,3

6,1

6,3


Modtagere af folkepension efter køn og alder
(Københavns bydele 2002 bind 2, tabel 31 - sidste år tabel 28)

 
  Alder
1.1.2002
Mænd
Kvinder
I alt
%-
fordeling
Vanløse
%-
fordeling
hele byen
67-69 år
70-74 år
75-79 år
80-  år

I alt

Sidste år
242
409
409
546

1606

1694
355
669
756
1701

3481

3637
597
1078
1165
2247

5087

5331
11,7
21,2
22,9
44,2

100
13,3
22,6
22,7
41,4

100


Hjemmehjælpsmodtagere efter alder og tildelt hjemmehjælp
(Københavns bydele 2002 bind 2, tabel 32 - sidste år tabel 29)

 
1.1.2002
Modtagerens alder
I alt
Gnstl. antal timer
pr. modtager
0-66
år
67-69
år
70-74
år
75-79
år
80-84
år
85 år
og
dero.

Vanløse

hele byen
under 2 timer
2-3 timer
4-6 timer
7-12 timer
over 12 timer

I alt

Sidste år

Klientrate
Vanløse
Hele byen
106
47
25
9
9

196

200


0,6
0,7
28
11
5
3
1

48

49


7,7
9,2
87
15
13
7
5

127

143


11,9
14,8
166
31
28
16
20

261

286


22,8
26,0
260
37
44
37
18

396

458


38,5
41,4
314
109
89
96
75

683

712


67,0
63,3
961
250
204
168
128

1711

1848


4,8
3,9
1:00
2:40
5:23
9:15
18:28

3:53

4:08
0:54
2:42
5:18
9:11
20:04

3:43

4:16


Til top

Opdateret d. 8.3.2007