Beskæftigelse i Vanløse

Oplysningerne er hentet fra Københavns Statistiske Årbog 2002.
Bemærk, at nogle tal er opgjort pr. 1.1.2001 og nogle pr. 1.1.2002.

Flere tal kan hentes på Københavns Statistik www.sk.kk.dk

Dette afsnit indholder:

 •   
 •   
 •   
 •   


Bosiddende beskæftigede efter erhverv og arbejdssted
(Københavns bydele 2002 bind 2, tabel 23 - sidste år tabel 21)


1.1.2001
Bosiddende beskæftigede med arbejdsplads i
I alt
% fordeling
Van-
løse
øvrige bydeleandre kom-
muner
Van-
løse
hele byen
Landbrug og råstofudvinding
Fremstillingsvirksomhed
Energi- og vandforsyning
Bygge- og anlægsvirksomhed
Handel, hotel- og
 restaurationsvirksomhed
Transport, post og telekom.
Finansering og forretningsservice
Offentlig administration
Undervisning
Social- og sundhedsvæsen
Renovation, foren., forlystelser
Uoplyst erhverv

I alt

Sidste år
4
165
2
187

374
131
426
22
125
454
119
85

2094

2059
12
494
47
164

1227
723
1922
1026
702
1565
750
-

8632

8570
40
1156
40
644

1665
657
1520 509
918
1601
483
1

9234

9054
56
1815
89
995

3266
1511
3868
1557
1745
3620
1352
86

19960

19683
0,3
9,1
0,4
5,0

16,4
7,6
19,4
7,8
8,7
18,1
6,8
0,4

100
0,3
7,9
0,4
3,9

17,7
8,4
20,8
6,8
8,2
17,1
8,0
0,6

100


Arbejdspladser efter erhverv og de beskæftigedes bopæl
(Københavns bydele 2002 bind 2, tabel 24 - sidste år tabel 22)


1.1.2001
Arbejdspladser med beskæftigede fra
I alt
% fordeling
Van-
løse
øvrige bydeleandre kom-
muner
Van-
løse
hele byen
Landbrug og råstofudvinding
Fremstillingsvirksomhed
Energi- og vandforsyning
Bygge- og anlægsvirksomhed
Handel, hotel- og
 restaurationsvirksomhed
Transport, post og telekom.
Finansering og forretningsservice
Offentlig administration
Undervisning
Social- og sundhedsvæsen
Renovation, foren., forlystelser
Uoplyst erhverv

I alt

Sidste år
4
165
2
187

374
131
426
22
125
454
119
85

2094

2059
3
170
19
214

328
156
456
59
209
502
237
1

2354

2276
3
373
47
613

567
207
923
213
233
522
267
1

3969

3848
10
708
68
1014

1269
494
1805
294
567
1478
623
87

8417

8183
0,1
8,4
0,8
12,0

15,1
5,9
21,4
3,5
6,7
17,6
7,4
1,0

100
0,2
6,7
0,5
2,7

16,1
9,0
24,1
10,4
6,6
14,0
9,2
0,5

100


Virksomheder efter erhverv og størrelse
(Københavns bydele 2002 bind 2, tabel 26 - sidste år tabel 23)


 Oktober 2001
 samme data som sidste år
Ansatte i virksomheden
I alt
% fordeling
  01-45-910-
19
20-
49
50-
99
100 og
fl.
Van-
løse
hele byen
Landbrug og råstofudvind.
Fremstillingsvirksomhed
Energi- og vandforsyning
Bygge- og anlægsvirksomh.
Handel, hotel- og
 restaurationsvirksomhed
Transport, post og telekom.
Finansering og
 forretningsservice
Offentlig administration
Undervisning
Social- og sundhedsvæsen
Renovation, foren.,
 forlystelser
Uoplyst erhverv

I alt

%fordeling
Vanløse
Hele byen
12
83
-
130

285
53

529
-
43
75

87
25

1322


66,4
56,5
3
31
-
52

115
24

126
-
-
50

40
1

442


22,2
27,5
-
9
-
12

22
6

21
2
1
17

7
-

97


4,9
6,4
-
5
-
14

7
3

5
-
3
29

5
-

71


3,6
4,6
-
2
1
5

6
3

3
-
4
12

2
-

38


1,9
2,9
-
1
-
1

1
2

2
-
4
3

2
-

16


0,8
1,2
-
1
-
1

-
-

2
2
-
-
-

-

6


0,3
1,0
15
132
1
215

436
91

688
4
55
186

143
26

1992


100
100
0,8
6,6
0,1
10,8

21,9
4,6

34,5
0,2
2,8
9,3

7,2
1,3

100
0,6
5,4
0,1
5,2

24,1
4,3

36,5
0,7
2,2
8,8

10,5
1,6

100


Befolkning efter socioøkonomisk status og alder
(Københavns bydele 2002 bind 2, tabel 22 - sidste år tabel 20)


1.1.2001
Hele
befolk-
ningen
Alder
% fordeling
16-66 år
under 16 år16-66 år67 år og
derover
Van-
løse
hele
byen
Hele Vanløse
  (1+2+3)

Sidste år

Arbejdsstyrken (1+2)
Sidste år

Beskæftigede(1)
Selvstændige og
 medarb. ægtefæller
Topledere
Lønmodtagere
 højeste niveau
 mellemniveau
 grundniveau
 Øvrige

Arbejdsløse(2)
Forsikrede
Ikke forsikrede

Uden for
 arbejdsstyrken(3)

Beskæftigelse uden løn
Uddannelsesforanstaltning
Særlig aktivering
Revalidering
Arbejdsmarkedsorlov
Syge- og barselsdagpenge
Efterløn
Overgangsydelse
Folkepensionister
Førtidspensionister
Tjenestemandspensionister
Kontanthjælpsmodtagere
Uddannelsessøgende *)
Øvrige voksne
Børn og unge under 16 år

36049
35822

20582
20295

19960

993
353

3466
3839
7440
3869

622
598
24


15467
32
107
102
138
19
28
731
112
5146
1174
32
497
806
996
5547

5655
5503

108
124

108

-
-

-
1
16
91

-
-
-


5547
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5547

25042
24778

20288
19972

19666

931
352

3459
3831
7388
3705

622
598
24


4754
32
107
102
138
19
28
731
112
-
1174
31
495
806
979
-

5352
5541

186
199

186

62
1

7
7
36
73

-
-
-


5166
-
-
-
-
-
-
-
-
5146
-
1
2
-
17
-

100
100

81,0
80,6

78,5

3,7
1,4

13,8
15,3
29,5
14,8

2,5
2,4
0,1


19,0
0,1
0,4
0,4
0,6
0,1
0,1
2,9
0,4
-
4,7
0,1
2,0
3,2
3,9
-

100
100

74,9
74,2

71,5

4,1
1,1

12,0
11,4
25,9
17,0

3,4
3,0
0,4


25,1
0,2
0,6
0,6
0,9
0,1
0,2
2,3
0,4
-
5,8
0,1
3,7
4,4
5,8
-

 *) Kun uddannelsessøgende på 16 år og derover, der ikke samtidig har
    anden socioøkonomisk status.

Til top

Opdateret d. 8.3.2007