Indkomstforhold i Vanløse

Oplysningerne er hentet fra Københavns Statistiske Årbog 2002.
Bemærk, at nogle tal er opgjort pr. 1.1.2001 og nogle pr. 1.1.2002.

Flere tal kan hentes på Københavns Statistik www.sk.kk.dk

Dette afsnit indholder:

 •   
 •   
 •   
 •   


Skattepligtige personer efter køn, alder og bruttoindkomst
(Københavns bydele 2002 bind 2, tabel 37 - sidste år tabel 34)  2000
Bruttoindkomst i 1.000 kr.
  I alt  
under 
50
50-100100-150 150-200 200-250250-300300 og
derover
Mænd
15-19 år
20-29 år
30-64 år
65- år
I alt

Kvinder
15-19 år
20-29 år
30-64 år
65- år
I alt

I alt Mænd
  og kvinder


Sidste år

%fordeling
Vanløse
Hele byen

469
188
221
25
903


469
227
272
53
1021


1924

1854


6,4
7,8

95
487
528
554
1664


90
727
669
1060
2546


4210

4906


13,9
17,6

44
567
810
569
1990


46
873
982
1758
3659


5649

5341


18,7
22,4

9
456
635
304
1404


11
612
1165
580
2368


3772

4009


12,5
12,1

3
578
1110
209
1900


4
634
1755
299
2692


4592

4689


15,2
13,2

-
550
1502
97
2149


-
321
1574
80
1975


4124

3930


13,6
10,9

1
558
3313
156
4028


-
164
1726
77
1967


5995

5462


19,8
16,1

621
3384
8119
1914
14038


620
3558
8143
3907
16228


30266

30191


100
100


Skattepligtige mellemkommunale til- og fraflyttere efter alder og bruttoindkomst
(Københavns bydele 2002 bind 2, tabel 38 - sidste år tabel 35)  2000
Bruttoindkomst i 1.000 kr.
  I alt  
under 
50
50-100100-150 150-200 200-250250-300300 og
derover
Tilflyttere
15-19 år
20-29 år
30-64 år
65- år
I alt

Sidste år

Fraflyttere
15-19 år
20-29 år
30-64 år
65- år
I alt

Sidste år

%fordeling
Vanløse
Hele byen

69
78
27
2
176

171


40
53
23
3
119

94


7,9
5,7

41
279
33
8
361

384


17
167
51
12
247

242


16,3
11,8

21
282
79
13
395

409


7
166
92
40
305

345


17,8
14,5

6
217
102
5
330

309


1
159
98
13
271

258


14,9
12,9

4
193
106
4
307

354


2
165
172
5
344

374


13,8
16,4

-
140
135
3
278

235


-
111
185
5
301

282


12,5
14,3

-
109
259
6
374

294


-
133
375
4
512

408


16,8
24,4

141
1298
741
41
2221

2156


67
954
996
82
2099

2003


100
100


Husstande efter husstands- og familietype samt bruttoindkomst
(Københavns bydele 2002 bind 2, tabel 39 - sidste år tabel 36)


 2000
 Husstande med:
Bruttoindkomst i 1.000 kr.
  I alt  
under
50
50-
100
100-
150
150-
200
200-
300
300-
400
400-
500
500 og
derover
1 familie:
Enlige
 Uden børn
 Med børn
 Enlige i alt

Par
 Uden børn
 1 barn
 2 barn
 3 eller flere børn
 Par i alt

Tilsammen

2 familier:
Husstande i alt

Husstande i alt

Sidste år

%fordeling
Vanløse
Hele byen


181
7
188


11
3
4
1
19

207


16

223

194


1,1
2,3


1362
23
1385


32
2
2
1
37

1422


13

1435

1946


7,3
10,5


2881
132
3013


148
10
10
2
170

3183


26

3209

2965


16,3
18,4


1376
154
1530


511
19
12
6
548

2078


83

2161

2203


11,0
11,0


2814
395
3209


741
99
58
32
930

4139


184

4323

4417


21,9
21,4


1108
189
1297


746
178
105
33
1062

2359


217

2576

2543


13,1
12,6


321
84
405


793
260
243
59
1355

1760


195

1955

1880


9,9
8,9


206
69
275


1183
756
861
191
2991

3266


553

3819

3543


19,4
14,9


10249
1053
11302


4165
1327
1295
325
7112

18414


1287

19701

19691


100
100

Forklaring:
• 
En familie består af en eller flere personer, der bor på samme adresse, og som er knyttet til hinanden ved bestemte relationer.
En familie består højst af to generationer. Hvis tre generationer bor sammen, vil der være tale om to familier. forhold.


Gennemsnitlig bruttoindkomst for personer og husstande
(Københavns bydele 2002 bind 2, tabel 37 & 39 - sidste år tabel 34 & 36)


 2000
MændKvinderMænd og
kvinder
 I alt 
Husstande
1 familie
2 familierHusstande
tilsammen
Enlige *)Par *)

I Vanløse

Hele byen


241.000

215.000

183.000

170.000

210.000

191.000

208.000

192.000

312.000

279.000

501.000

451.000

324.000

294.000

 *) Både husstande uden og med børn

Til top

Opdateret d. 8.3.2007