Boliger og bygninger i Vanløse

Oplysningerne er hentet fra Københavns Statistiske Årbog 2002.
Bemærk, at nogle tal er opgjort pr. 1.1.2001 og nogle pr. 1.1.2002.

Flere tal kan hentes på Københavns Statistik www.sk.kk.dk

Dette afsnit indholder:

 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   


Boliger efter opførelsesår og installationsforhold
(Københavns bydele 2002 bind 2, tabel 11 - sidste år tabel 9)  1.1.2002
Bolig opført
I alt%
fordeling
før 19901900-
1919
1920-
1939
1940-
1959
1960-
1979
1980
og efter
Van-
løse
hele
byen
Varmeinstallation
 Fjernvarme
 Centralvarme
 Ovne mv.

Sanitære forhold
Eget toilet og:
 eget bad
 adgang til bad
 ikke adgang til bad
Adgang til toilet og:
 eget bad
 adgang til bad
 ikke adgang til bad
I alt

%-fordeling
Vanløse
Hele byen

31
18
239
5
6

-
-
1
51


0,3
16,2

537
72
49522
17
107

1
4
7
658


3,3
18,5

11880
970
10511989
214
665

4
44
39
12955


64,9
34,0

4019
174
53594
3
591

-
9
1
4198


21,0
14,5

1114
49
681220
-
-

-
11
-
1231


6,2
11,0

670
93
104866
-
1

-
-
-
867


4,3
5,8

18251
1376
33318230
239
1370

5
68
48
19960


100
100

91,4
6,9
1,791,3
1,2
6,9

0,0
0,3
0,2
100

92,9
4,1
3,083,1
1,7
12,6

0,2
1,1
1,4
100


Boliger efter antal værelser og antal beboere
(Københavns bydele 2002 bind 2, tabel 12 - sidste år tabel 10)


  1.1.2002
Bolig
uden eget
køk-
ken
Boliger med eget køkken
I alt%
fordeling
1 vær.2 vær.3 vær.4 vær.5 vær.6 vær.
og mere
Van-
løse
hele
byen
1 beboer
2 beboer
3 beboer
4 beboer
5 beboer
Over 5 beboere
Uoplyst eller ingen
I alt

Vanløse
% fordeling
gennemsnitlig
antal beboere
pr. beboet bolig

Hele byen
% fordeling
gennemsnitlig
antal beboere
pr. beboet bolig
136
16
5
3
-
-
40
200


1,0


1,2


2,9


1,3
888
142
11
5
-
-
44
1090


5,5


1,2


6,4


1,2
5640
1920
360
78
19
4
209
8230


41,2


1,4


39,3


1,4
2330
1718
576
373
82
32
102
5213


26,1


1,9


28,8


2,0
702
963
536
540
127
55
44
2967


14,9


2,5


14,3


2,4
215
450
256
312
93
25
19
1370


6,9


2,8


4,7


2,6
105
245
165
222
77
64
12
890


4,5


3,2


3,5


3,1
10016
5454
1909
1533
398
180
470
19960


100


1,8


100


1,8
50,2
27,3
9,6
7,7
2,0
0,9
2,4
100
50,6
27,2
9,6
6,0
1,9
1,2
3,5
100


Beboede boliger efter art og antal familier
(Københavns bydele 2002 bind 2, tabel 13 - sidste år tabel 11)  1.1.2001
Beboede boliger med
I alt%
fordeling
en
enlig mand eller kvinde
et paren fam. med
vhb.
børn 1)
to fam.tre eller flere fam.Van-
løse
hele
byen
Boligens art
Enfamiliehus, rækkehus mv.
Etagebebyg. efter ejer:
   Ejerbolig
   Privat udlejning
   Almen bolig
   Andelsbolig
   Kommunal og statslig bolig
Anden helårsbolig

Antal Værelser
1 værelse
2 værelser
3 værelser
4 værelser
5 værelser og derover

Sanitære forhold
Toilet, centralvarme og bad
Toilet og centralvarme
Toilet og bad
Toilet
Adgang til toilet

Ialt
Heraf boliger med børn

%-fordeling
Vanløse
Hele byen

768

1734
3735
1585
3041
-
18


995
5893
2725
893
375


9818
907
61
29
66

10881
781


55,7
57,1

2336

1118
1204
639
1301
1
4


119
1726
1917
1543
1298


6064
494
24
11
10

6603
2440


33,8
30,4

430

106
70
96
74
-
2


2
74
198
259
245


716
58
1
2
1

778
235


4,0
3,3

303

139
219
109
204
-
6


49
311
231
176
213


889
82
3
2
4

980
255


5,0
6,8

118

40
64
20
57
-
1


7
90
53
57
93


276
19
2
1
2

300
75


1,5
2,4

3955

3137
5292
2449
4677
1
31


1172
8094
5124
2928
2224


17763
1560
91
45
83

19542
3786


100
100

20,2

16,1
27,1
12,5
23,9
0,0
0,2


6,0
41,4
26,2
15,0
11,4


90,9
8,0
0,5
0,2
0,4

100
 


 
 

7,7

11,6
27,0
19,3
31,2
1,0
2,2


8,5
39,7
29,1
14,5
8,2


81,2
13,9
1,2
1,1
2,5

100
 


 
 
     1) vhb = voksne hjemmeboende børn

Boliger med mindst en beboer på 65 år og derover
(Københavns bydele 2002 bind 2, tabel 14 - sidste år tabel 12)  1.1.2002
Boliger med
I alt%
fordeling
1 beboer på2 beboere
hvor ældste beboers alder er
3
eller
flere bebo-
ere
Van-
løse
hele
byen
65-74
år
75-
år
65-74
år
75-
år
Boligens art
Parcelhus, rækkehus mv.
Etagebebyggelse:
 i stuen eller 1.sal.
 på 2.sal og dero. m/elevator
 på 2.sal og dero. u/elevator
Anden helårsbebyg.

Boligstørrelse
under 40 m²
40-79 m²
80 m² og derover

Installationsforhold
Toilet, bad og centralvarme
Toilet uden bad
 og/eller centralvarme

Ialt

%-fordeling
Vanløse
Hele byen

116

273
22
564
7


6
717
259


895

87

982


21,7
26,1

234

660
104
1200
14


10
1685
517


2032

180

2212


48,8
45,9

227

122
6
238
6


-
248
351


534

65

599


13,2
12,9

190

125
9
280
3


1
297
309


560

47

607


13,4
12,0

88

16
-
29
2


1
14
120


119

16

135


3,0
3,2

855

1196
141
2311
32


18
2961
1556


4140

395

4535


100
100

18,9

26,4
3,1
51,0
0,7


0,4
65,3
34,3


91,3

8,7

100

8,1

25,3
15,1
50,4
1,2


1,5
63,8
34,7


88,6

11,4

100


Boliger efter ejerforhold og areal
(Københavns bydele 2002 bind 2, tabel 16 - sidste år tabel 14)  1.1.2002
Boliger på
I alt%
fordeling
under 40 m²40- 59 m²60- 79 m² 80- 99 m²100- 119 m²120 m² og mere Van-
løse
hele
byen
Ejerbolig
Privat udlejning
Almennyttigt boligbyg.
Privat andelsboligfor.
Stat og kommune
I alt

%-fordeling
Vanløse
Hele byen
87
122
125
145
-
479


2,4
5,1
1103
2510
826
2176
-
6615


33,1
28,7
1401
1937
902
1527
-
5767


28,9
31,2
1193
480
865
807
-
3345


16,8
18,6
991
142
123
381
2
1639


8,2
7,3
1687
173
107
140
8
2115


10,6
9,1
6462
5364
2948
5176
10
19960


100
100
32,4
26,9
14,8
25,9
0,1
100
19,5
27,3
19,9
32,0
1,3
100


Bygningsareal efter anvendelse
(Københavns bydele 2002 bind 2, tabel 17 - sidste år tabel 15)


  1.1.2002
Byg-
ninger
i alt
Bebygget
areal
Bygningernes
samlede
etageareal
%
fordeling
Bygningsanvendelse
 -------- 1000 m² -------- 
  Van-  
  løse  
 hele 
byen
Enfamiliehuse
Rækkehuse o.lign
Flerfamiliehuse
Kollegier
Døgninstitutioner og andet
Produktion og lager
Offentlige værker
Transport- og garageanlæg
Kontor, handel og lager
Hotel, restaurationer mv.
Kulturelle formål
Uddannelsesinstitutioner
Hospitaler mv.
Daginst., kaserner o.a.
Sommer/kolonihavehuse
Vandrehjem o.lign.
Sportshaller o.lign.

I alt

Andel af hele byen
Vanløse i %
2751
805
1021
-
8
153
14
110
145
22
11
44
-
56
2
-
42

5184


10,8
253,3
78,1
340,3
-
5,5
43,2
3,6
12,0
41,4
5,5
4,5
23,0
-
18,8
0,1
-
36,9

866,2


6,9
528,2
177,5
1451,7
-
15,9
70,9
7,2
12,4
116,1
12,9
9,1
54,5
-
33,6
0,1
-
56,5

2546,6


5,6
20,7
7,0
57,0
-
0,6
2,8
0,3
0,5
4,6
0,5
0,4
2,1
-
1,3
0,0
-
2,2

100
5,7
2,1
53,2
0,6
0,8
4,9
0,8
1,2
19,3
1,8
1,6
4,2
1,2
1,6
0,3
0,0
0,8

100

Forklaring:
• 
Tabellen er baseret på udtræk fra BBR i januar 2002 på bygningsniveau. Opgørelsen omfatter alle bygninger, bortset fra mindre bygninger som carporte og udhuse.
En bygning er en sammenhængende bebyggelse opført af ensartede materialer og med nogenlunde samme antal etager. Bygningen registreres efter den anvendelseskategori, der udgør det største antal m≤ i bygningen.


Til top

Opdateret d. 8.3.2007