Befolkningen i Vanløse

Oplysningerne er hentet fra Københavns Statistiske Årbog 2002 og fra Befolkning - A.3.
Bemærk, at nogle tal er opgjort pr. 1.1.2001 og nogle pr. 1.1.2002.

Flere tal kan hentes på Københavns Statistik www.sk.kk.dk

Dette afsnit indholder:

 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   


Befolkning: Folketal og befolkningstæthed 1995-2002

 pr. 1.jan. Vanløse Hele byen 
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
35062
35292
35485
35614
35822
36049
36229
476751
483658
487969
491082
495699
499148
500531

*) I statistikken sidste år var for årene indtil 2001 var området mellem Peter Bangsvej, Roskildevej og Ringbanen medregnet i Vanløses tal. Dette er der nu reguleret for i året tal.

Vanløses befolkningstæthed i 2002 er 54 indbyggere pr. ha.

Gennemsnittet for København er 56 indbyggere pr. ha.

Det største antal indbyggere pr. ha i København er 198 i bydelen 'Ydre Nørrebro'.

Befolkningen efter alder og ægteskabelig stilling
(Københavns bydele 2002 bind 2, tabel 1)

 
  Alder
1.1.2002
Ugifte
Gifte
Fra-
skilte
Enker/
enke-
mænd
  I alt  
%-
fordeling
Vanløse
%-
fordeling
hele byen
0-2 år
3-5 år
6-15 år
16-18 år

19-24 år
25-29 år
30-34 år
35-39 år

40-44 år
45-49 år
50-54 år
55-59 år

60-64 år
65-66 år
67-69 år
70-74 år
75-79 år

80-84 år
85-89 år
90-94 år
95-    år

I alt

Sidste år
1329
1138
3283
797

3018
3454
2012
1223

812
610
418
271

145
35
65
90
100

79
73
30
13

18995

18625
-
-
-
1

145
734
1159
1417

1314
1254
1230
1118

694
268
286
512
475

329
128
32
6

11102

11184
-
-
-
-

5
71
195
276

289
407
520
517

423
102
157
182
161

118
68
27
6

3524

3561
-
-
-
-

-
1
4
10

12
21
42
104

144
66
121
305
436

555
494
240
53

2608

2679
1329
1138
3283
798

3168
4260
3370
2926

2427
2292
2210
2010

1406
471
629
1089
1172

1081
763
329
78

36229

36049
3,7
3,1
9,1
2,2

8,7
11,8
9,3
8,1

6,7
6,3
6,1
5,5

3,9
1,3
1,7
3,0
3,2

3,0
2,1
0,9
0,2

100
4,1
3,2
7,8
1,9

10,7
15,0
11,0
8,4

6,1
5,4
5,3
5,1

3,4
1,2
1,6
2,6
2,6

2,3
1,6
0,7
0,2

100


Befolkningen 16-66 år efter køn, uddannelse og alder
(Københavns bydele 2002 bind 2, tabel 18 - sidste år tabel 16)

Højeste fuldførte
uddannelse
1.1.2001
16-19
år
20-29
år
30-39
år
40-59
år
60-66
år
I alt%
Van-
løse
%
hele
byen
Mænd
Grundskole
Alm. gymnasial udd.
Erhv.gymnasial udd.
Erhvervsfaglig udd.
Kort videregående udd.
Melleml.videreg. udd.
Bachelor
Lang videregående udd.
I alt
heraf under uddannelse

Kvinder
Grundskole
Alm. gymnasial udd.
Erhv.gymnasial udd.
Erhvervsfaglig udd.
Kort videregående udd.
Melleml.videreg. udd.
Bachelor
Lang videregående udd.
I alt
heraf under uddannelse

Mænd og kvinder
Grundskole
Alm. gymnasialudd.
Erhv.gymnasial udd.
Erhvervsfaglig udd.
Kort videregående udd.
Melleml.videreg. udd.
Bachelor
Lang videregående udd.
I alt
heraf under uddannelse

Sidste år
heraf under uddannelse

497
28
3
2
-
-
-
-
530
417


449
57
2
12
-
-
-
-
520
383


946
85
5
14
-
-
-
-
1050
800

1026
725

820
693
280
1018
157
151
162
183
3464
1026


714
1042
232
836
142
343
197
160
3666
1354


1534
1735
512
1854
299
494
359
343
7130
2380

7143
2314

650
290
72
1083
220
337
58
476
3186
184


534
229
71
866
217
613
93
428
3051
227


1184
519
143
1949
437
950
151
904
6237
411

6117
397

980
278
33
1580
218
603
30
654
4376
49


1121
183
19
1356
315
1040
22
362
4418
105


2101
461
52
2936
533
1643
52
1016
8794
154

8697
150

297
10
8
352
33
69
2
69
840
1


431
14
1
364
43
105
-
34
992
1


728
24
9
716
76
174
2
103
1832
2

1785
1

3244
1299
396
4035
628
1160
252
1382
12396
1677


3249
1525
325
3434
717
2101
312
984
12647
2070


6493
2824
721
7469
1345
3261
564
2366
25043
3747

24768
3587

26,2
10,5
3,2
32,6
5,1
9,4
2,0
11,1
100
13,5


25,7
12,1
2,6
27,2
5,7
16,6
2,5
7,8
100
16,4


25,9
11,3
2,9
29,8
5,4
13,0
2,3
9,4
100
15,0

100
14,5

31,6
14,1
3,1
26,0
4,2
7,7
3,3
10,0
100
17,4


30,3
17,1
2,6
21,5
4,4
12,8
3,7
7,6
100
21,8


31,0
15,6
2,8
23,8
4,3
10,2
3,5
8,8
100
19,6

100
18,9

Forklaring:
• 
Grundskole mv. omfatter personer, der har afsluttet folkeskolens 7.-10. klasse samt personer, der alene har gennemført en specialarbejderuddannelse. Desuden indgår personer med uoplyst uddannelsesbaggrund. Det er især blandt ældre og personer med en udenlandsk uddannelse, at der kun foreligger en sporadisk registrering af uddannelse.
• 
Almen gymnasial uddannelse (10-12 udd. år) udgøres af uddannelserne i gymnasieskolerne, HF og studenterkurser.
• 
Erhvervsgymnasial uddannelse (10-12 udd. år) omfatter uddannelserne højere handelseksamen (HHX) og højere teknisk eksamen (HTX) samt adgangseksamen til ingeniøruddannelserne.
• 
Erhvervsfaglig uddannelse (10-12 udd. år) omfatter alle, der har afsluttet en Efg uddannelse, lærlingeuddannelse og tilsvarende.
• 
Kort videregående uddannelse (13-14 udd. år) udgøres af uddannelser som f.eks. akademiøkonom, datamatiker og laborant.
• 
Mellemlang videregående uddannelse (15-16 udd. år) omfatter typisk folkeskolelærere, sygeplejersker, pædagoger, journalister, bibliotekarer, socialrådgivere.
• 
Bachelor (15-16 udd. år) udgøres eksempelvis af erhvervssproglige uddannelser og HA'ere.
• 
Lang videregående uddannelse (17-18 udd. år) omfatter kandidatuddannelser fra universiteter eller andre højere læreranstalter f.eks. cand.polit., ingeniør, tandlæge mv.

Befolkningen efter statsborgerskab og alder
(Københavns bydele 2002 bind 2, tabel 3)


  1.1.2002
0-5
år
6-18
år
19-44
år
45-59
år
60-
år
I alt%
Van-
løse
%
hele
byen
Statsborgerskab
Norden ekskl. Danmark
EU-lande 1)
Øvrige Europa
 heraf Bosnien
       Jugoslavien
       Makedonien
       Polen
       Tyrkiet

Afrika
 heraf Marokko
       Somalia

Nordamerika
Syd- og Mellemamerika

Asien og Oceanien
 heraf Irak
       Iran
       Kina
       Pakistan
       Thailand

Udland i alt i Vanløse
Danske statsborgere
Hele Vanløse

Sidste år
Udland i alt
Danske statsborgere
Vanløse i alt

18
12
66
6
22
15
-
20

19
4
12

-
6

58
18
5
8
12
1

179
2288
2467


186
2281
2467

18
24
117
9
33
19
9
41

26
5
16

2
13

61
14
2
12
8
9

261
3820
4081


229
3700
3929

179
256
324
34
53
42
21
105

133
34
33

35
49

321
46
32
37
66
37

1301
14850
16151


1302
14703
16005

52
88
72
11
20
1
14
16

17
8
1

16
9

64
6
7
10
17
9

319
6193
6512


315
6129
6444

26
34
31
4
15
2
4
3

5
2
2

3
2

28
1
3
-
9
-

129
6889
7018


120
7084
7204

293
414
610
64
143
79
48
185

200
53
64

56
79

532
85
49
67
112
56

2189
34040
36229


2152
33897
36049

13,4
18,9
27,9
2,9
6,5
3,6
2,2
8,5

9,1
2,4
2,9

2,6
3,6

24,3
3,9
2,2
3,1
5,1
2,6

100

12,9
17,7
24,4
2,1
5,6
1,7
1,6
9,6

13,1
3,2
5,5

3,1
2,2

24,7
4,9
1,8
1,9
6,1
1,8

100

1) Ekskl. Danmark, Finland og Sverige

Udenlandske statsborgere i procent af hele befolkningen i Vanløse er 6,0 %, for hele byen er det 11,4 %.

Familier efter familietype og antal børn
(Københavns bydele 2002 bind 2, tabel 10 - sidste år tabel 8)

Familier
og
familetyper
1.1.2001
uden
børn
med
1
barn
med
2
børn
med
3
børn
med
4
eller
flere
børn
Fami-
lier
med
børn
i alt
Fami-
lier
i alt
%
fordel.
Van-
løse
%
fordel.
hele
byen
Ægtepar/reg.par
samlevende
par i alt

enlige mænd
enlige kvinder
enlige i alt

ikke hj.boende
 børn
familier i alt

%-fordeling
   Vanløse
%-fordeling
  hele byen

Sidste år
2897
1780
4677

6164
7687
13851


56
18584


82,9

85,3

18608
940
392
1332

76
580
656


-
1988


8,9

8,1

1932
1003
236
1239

21
226
247


-
1486


6,6

5,1

1485
239
41
280

1
23
24


-
304


1,4

1,3

271
38
6
44

1
2
3


-
47


0,2

0,4

47
2220
675
2895

99
831
930


-
3825


17,1

15,0

3735
5117
2455
7572

6263
8518
14781


56
22409


100

100

22343
22,8
11,0
33,8

27,9
38,0
66,0


0,2
100
17,5
11,3
28,8

33,4
37,6
71,0


0,2
100

Forklaring:
• 
Børn er defineret som personer under 18 år, som ikke selv har hjemmeboende børn og ikke indgår i et par. Et barn regnes til forældrenes familier, hvis det har samme folkeregisteradresse som mindst en af forældrene. Hvis de ikke bor sammen med mindst en af forældrene, regnes de som deres egen familie under betegnelsen ikke hjemmeboende børn.

Befolkningens bevægelser, 1997-2001
(Københavns bydele 2002 bind 2, tabel 6)

  1997  1998  1999  2000  2001 
Levende fødte
Døde
Tilflyttede fra andre bydele
Fraflyttede til andre bydele
Tilflyttede fra andre kommuner
Fraflyttede til andre kommuner
Tilflyttede fra udland 1)
Fraflyttede til udland 1)
I alt tilflyttede
I alt fraflyttede

455
487
2123
2015
2551
2574
404
286
5078
4875
489
483
1986
1945
2476
2493
363
305
4825
4743
459
413
1952
1961
2402
2337
353
278
4707
4576
505
429
1973
1875
2443
2481
401
354
4817
4710
486
465
1936
1890
2528
2433
377
376
4841
4699
Folketal ved periodens begyndelse
Fødselsoverskud
Nettotilflyttede
 andre bydele
 andre kommuner
 udland
 i alt
Korrektioner 2)
Ændringer i alt
Folketal ved periodens slutning

35292
-32

108
-23
118
203
22
193
35485
35485
6

41
-17
58
82
41
129
35614
35614
46

-9
65
75
131
31
208
35822
35822
76

98
-38
47
107
44
227
36049
36049
21

46
95
1
142
17
180
36229

1) Inkl. Færøerne og Grønland
2) Korrektioner omfatter forsvundne og genfundne personer og er desuden en afstemningspost.

Til- og fraflytninger
(Københavns bydele 2002 bind 2, tabel 7 - sidste år tabel 6)

Flytninger
2001
Tilflyt-
ninger
Fraflyt-
ninger
Netto-
tilflyt-
ninger
Tilflytnings-
hyppighed
Fraflytnings-
hyppighed
%
Vanløse
%
 hele 
byen
%
Vanløse
%
 hele 
byen
Flytninger
Inden for Vanløse
Fra/til andre bydele
Indenbys i alt

Fra/til:
Frederiksberg
Københavns Amt
Frederiksborg Amt
Roskilde Amt
Hovedstadsregionen i alt

Øvrige Sjælland
Øvrige Danmark

Indland i alt

Udland

Flytninger i alt

Sidste år

1293
1936
3229


421
885
239
165
1710

188
630

2528

377

6134

6129

1293
1890
3183


332
921
326
230
1809

226
398

2433

376

5992

6022

-
46
46


89
-36
-87
-65
-99

-38
232

95

1

142

107

3,6
5,4
8,9


1,2
2,4
0,7
0,5
4,7

0,5
1,7

7,0

1,0

17,0

4,7
8,5
13,2


1,0
2,3
0,8
0,5
4,6

0,6
2,1

7,3

2,0

22,4

3,6
5,2
8,8


0,9
2,5
0,9
0,6
5,0

0,6
1,1

6,7

1,0

16,6

4,7
8,5
13,2


1,1
2,7
1,0
0,5
5,3

0,6
1,4

7,3

2,0

22,5
Alder
0 år
1-4 år
5-9 år
10-14 år
15-19 år
20-24 år
25-29 år
30-34 år
35-39 år
40-49 år
50-59 år
60-69 år
70-79 år
80- år

I alt

48
240
199
132
289
1475
1473
772
489
440
252
104
63
158

6134

68
325
197
128
223
1090
1361
911
541
481
271
126
87
183

5992

-20
-85
2
4
66
385
112
-139
-52
-41
-19
-22
-24
-25

142

20,7
14,3
11,0
8,4
21,6
55,1
35,1
22,5
16,6
9,3
5,9
4,1
2,7
6,6

17,0

19,6
16,3
11,7
10,6
30,9
64,1
37,7
25,8
19,4
13,0
8,5
6,0
4,1
7,7

22,4

29,3
19,4
10,8
8,2
16,7
40,7
32,4
26,5
18,3
10,1
6,4
5,0
3,7
7,6

16,6

31,5
23,7
15,2
11,6
23,6
46,5
37,8
31,5
23,4
14,4
8,7
6,6
4,5
8,4

22,5

En flytning er defineret som en persons bevægelse fra én adresse til en anden. En persons flytning registreres både som en fraflytning og en tilflytning. Hvis samme person skifter adresse flere gange i løbet af et kalenderår, registreres et tilsvarende antal til- og fraflytninger.

Opgøres antallet af flytninger inden for samme geografiske område f.eks. en bydel, er antallet af fraflytninger lig med antallet af tilflytninger. Hvis flytninger derimod opgøres mellem forskellige geografiske områder f.eks. to bydele, kan antallet af fraflytninger afvige fra antallet af tilflytninger. Bydelen har herved enten en positiv eller en negativ nettotilflytning.

Flyttehyppighed beregnes som forholdet mellem antallet af flytninger og distriktets middelfolketal.
Middelfolketallet er beregnet som gennemsnittet af folketallet i begyndelsen og slutningen af året.

Befolkningsfremskrivning 2000-2015 efter alder
(Københavns bydele 2002 bind 2, tabel 8 )

 
Faktisk folketal
pr. 1 januar
Fremskevet folketal
pr. 1 januar
2001
2002
2005
2010
2015
Alder       
0-2 år
3-5 år
6-15 år
16-18 år
19-22 år
23-24 år
25-29 år
30-39 år
40-49 år
50-59 år
60-64 år
65-69 år
70-74 år
75-84 år
85- år

I alt

1321
1146
3167
762
1809
1433
4176
6237
4629
4165
1377
1131
1129
2410
1157

36049

1329
1138
3283
798
1758
1410
4260
6296
4719
4220
1406
1100
1089
2253
1170

36229

1434
1240
3552
886
1775
1338
3963
6686
4996
4274
1606
1161
952
1861
1014

36738

1419
1302
3865
1071
2106
1387
3481
6579
5590
4078
1951
1408
974
1423
874

37508

1379
1235
3935
1131
2441
1642
3842
5865
5752
4411
1724
1681
1191
1344
740

38313

Statistisk Kontors befolkningsfremskrivningsmodel er en kombineret befolknings- og boligorienteret model. Med udgangspunkt i den seneste 4 års periode opstilles nogle forudsætninger om fødsler,dødsfald og flytninger samt om ændringer i boligmassen, hvorefter modellen kan beregne de befolkningsmæssige konsekvenser af de opstillede forudsætninger.
Befolkningsfremskrivningen tager udgangspunkt i befolkningen pr. 1.1.2002 og baserer sig på befolkningsudviklingen 1997-2000. I fremskrivningen er den samlede fertilitet (dvs. det gennemsnitlige antal levendefødte børn, som en kvinde kan forventes at få i løbet af de fødedygtige aldre 15-49 år) svagt stigende igennem hele fremskrivningsperioden.
Forudsætningerne vedrørende planlagt til- og afgang af boliger er leveret af Økonomiforvaltningens 8. kontor (kommuneplankontoret).

Folketal i Vanløses sogne
(Befolkning, tabel A3.5)

    1.1.2000  1.1.2001  1.1.2002Personer
18 år og
derover
1.1.2002
Adventskirken
Grøndalskirken
Hyltebjerg
Vanløse
6858
7898
9402
10302
6934
7955
9500
10311
6962
7983
9550
10400
5819
6629
8135
8198


Til top

Opdateret d. 8.3.2007