Børn, skoler og institutioner i Vanløse

Oplysningerne er hentet fra Københavns Statistiske Årbog 2002.
Bemærk, at nogle tal er opgjort pr. 1.1.2002 og nogle i 2001.

Flere tal kan hentes på Københavns Statistik www.sk.kk.dk

Dette afsnit indholder:

 •   
 •   


Børn i Vanløse efter skole og klasse
(Københavns bydele 2001 bind 2, tabel 19 - sidste år tabel 17)

Elever
oktober 2000
Kommunal
skole
Privat skoleEfterskole  I alt  Andel komm.elever i lokale komm.skoler i %
Børnehaveklasse
1. klasse
2. klasse
3. klasse
4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse
8. klasse
9. klasse
10. klasse
Specialklasser
elever i alt

%-fordeling
Vanløse
Hele byen
333
298
290
271
275
282
228
227
182
187
88
115
2776


85,2
75,3
29
37
33
30
31
36
45
50
54
60
23
1
429


13,2
23,5
-
-
-
-
-
-
-
-
1
11
42
-
54


1,7
1,2
362
335
323
301
306
318
273
277
237
258
153
116
3259


100
100
96,9
97,5
97,2
92,0
89,3
93,8
92,9
86,1
83,8
81,6
58,8
24,8
88,1


Børn i dagpasning efter alder og pasningsform
(Københavns bydele 2001 bind 2, tabel 18)

 Alder
1.1.2001
0 år
1 år
2 år
3 år
4 år
5 år
6 år
7 år
8 år
9 år
10-
17 år
I alt
Dagpleje
Vuggestue
Børnehave
Integreret
 daginstitut.
Fritidshjem
SFO, privatsk
I alt

Hele Vanløse

Dæknings-
grad

Vanløse
Hele byen
18
21
-

5
-
-
44

4779,2
4,1
42
188
-

93
-
-
323

43474,4
68,9
31
158
34

144
-
-
367

41089,5
84,8
-
2
183

183
-
-
368

39493,4
90,7
-
-
162

191
-
-
353

38292,4
91,4
-
-
167

179
8
2
356

37096,2
90,6
-
-
26

25
298
20
369

39194,4
87,4
-
-
-

-
291
22
313

33892,6
84,9
-
-
-

-
292
24
316

33594,3
81,4
-
-
-

-
250
17
267

31385,3
74,3
-
-
-

-
63
5
68

22803,0
2,2
91
369
572

820
1202
90
3144

612451,3
49,5

 Procentvis fordeling
Vanløse
Hele byen
Dagpleje
Vuggestue
Børnehave
Integreret
 daginstitution
Fritidshjem
SFO, privatskole
I alt
2,9
11,7
18,2

26,1
38,2
2,9
100
2,7
12,1
22,0

26,1
31,0
6,1
100


Til top

Opdateret d. 8.3.2007