Sociale forhold i Vanløse

Oplysningerne er hentet fra Københavns Statistiske Årbog 2001.
Bemærk, at nogle tal er opgjort pr. 1.1.2000 og nogle pr. 1.1.2002.

Flere tal kan hentes på Københavns Statistik www.sk.kk.dk

Dette afsnit indholder:

 •   
 •   
 •   


Modtagere af førtidspension efter køn og alder
(Københavns bydele 2001 bind 2, tabel 27)

 
  Alder
1.1.2001
Højeste pension
Mellemste pension
Forhøjet alm. og
alm. pension
I alt
Pensionsrate
 
 M 
æ
n
d
Kvin-
der
 M 
æ
n
d
Kvin-
der
 M 
æ
n
d
Kvin-
der
  M  
æ
n
d
Kvin-
der
  I alt  
%-
Vanløse
%-
hele byen
18-24 år
25-29 år
30-39 år
40-49 år
50-54 år
55-59 år
60-66 år

I alt
2
3
12
22
21
18
22

100
2
1
6
14
17
16
19

75
3
4
20
36
42
57
59

221
-
3
23
38
54
57
82

257
-
3
10
46
39
57
88

243
-
2
9
52
70
92
159

384
5
10
42
104
102
132
169

564
2
6
38
104
141
165
260

716
7
16
80
208
243
297
429

1280
0,2
0,4
1,3
4,5
10,5
16,1
23,4

5,2
0,3
0,5
2,0
8,1
14,5
20,4
30,6

6,3


Modtagere af folkepension efter køn og alder
(Københavns bydele 2001 bind 2, tabel 28)

 
  Alder
1.1.2001
Mænd
Kvinder
I alt
%-
fordeling
Vanløse
%-
fordeling
hele byen
67-69 år
70-74 år
75-79 år
80-  år

I alt
252
423
448
571

1694
402
698
829
1708

3637
654
1121
1277
2279

5331
12,3
21,0
24,0
42,7

100
13,5
22,6
23,4
40,6

100


Hjemmehjælpsmodtagere efter alder og tildelt hjemmehjælp
(Københavns bydele 2001 bind 2, tabel 29)

 
1.1.2001
Modtagerens alder
I alt
Gnstl. antal timer
pr. modtager
0-66
år
67-69
år
70-74
år
75-79
år
80-84
år
85 år
og
dero.

Vanløse

hele byen
under 2 timer
2-3 timer
4-6 timer
7-12 timer
over 12 timer

I alt

Klientrate
Vanløse
Hele byen
104
57
17
12
10

200


0,7
0,7
26
12
5
4
2

49


7,3
9,4
81
23
18
11
10

143


12,9
15,6
189
33
27
28
9

286


22,6
26,9
275
64
44
49
26

458


42,7
42,9
283
119
121
114
75

712


68,1
65,6
958
308
232
218
132

1848


5,2
4,2
1:02
2:41
5:22
9:42
18:38

4:08
1:05
2:35
5:18
9:30
21:02

4:16


Til top

Opdateret d. 8.3.2007