Beskæftigelse i Vanløse

Oplysningerne er hentet fra Københavns Statistiske Årbog 2001.
Bemærk, at nogle tal er opgjort pr. 1.1.2000 og nogle pr. 1.1.2001.

Flere tal kan hentes på Københavns Statistik www.sk.kk.dk

Dette afsnit indholder:

 •   
 •   
 •   
 •   


Bosiddende beskæftigede efter erhverv og arbejdssted
(Københavns bydele 2001 bind 2, tabel 21)


1.1.2000
Bosiddende beskæftigede med arbejdsplads i
I alt
% fordeling
Van-
løse
øvrige bydeleandre kom-
muner
Van-
løse
hele byen
Landbrug og råstofudvinding
Fremstillingsvirksomhed
Energi- og vandforsyning
Bygge- og anlægsvirksomhed
Handel, hotel- og
 restaurationsvirksomhed
Transport, post og telekom.
Finansering og forretningsservice
Offentlig administration
Undervisning
Social- og sundhedsvæsen
Renovation, foren., forlystelser
Uoplyst erhverv

I alt
5
175
2
189

380
123
390
26
119
475
117
58

2059
12
494
55
174

1240
760
1784
986
693
1638
733
1

8570
38
1175
43
629

1633
642
1462 533
920
1576
403
-

9054
55
1844
100
992

3253
1525
3636
1545
1732
3689
1253
59

19683
0,3
9,4
0,5
5,0

16,5
7,7
18,5
7,8
8,8
18,7
6,4
0,3

100
0,3
8,1
0,4
3,8

17,9
8,6
19,5
7,0
8,4
17,7
7,7
0,5

100


Arbejdspladser efter erhverv og de beskæftigedes bopæl
(Københavns bydele 2001 bind 2, tabel 22)


1.1.2000
Arbejdspladser med beskæftigede fra
I alt
% fordeling
Van-
løse
øvrige bydeleandre kom-
muner
Van-
løse
hele byen
Landbrug og råstofudvinding
Fremstillingsvirksomhed
Energi- og vandforsyning
Bygge- og anlægsvirksomhed
Handel, hotel- og
 restaurationsvirksomhed
Transport, post og telekom.
Finansering og forretningsservice
Offentlig administration
Undervisning
Social- og sundhedsvæsen
Renovation, foren., forlystelser
Uoplyst erhverv

I alt
5
175
2
189

380
123
390
26
119
475
117
58

2059
5
190
13
215

276
161
408
56
201
519
232
-

2276
2
435
33
633

564
188
799
198
210
526
260
-

3848
12
800
48
1037

1220
472
1597
280
530
1520
609
58

8183
0,1
9,8
0,6
12,7

14,9
5,8
19,5
3,4
6,5
18,6
7,4
0,7

100
0,2
7,0
0,6
2,8

16,2
9,1
22,6
10,7
6,9
14,4
9,2
0,4

100


Virksomheder efter erhverv og størrelse
(Københavns bydele 2001 bind 2, tabel 23)


Oktober 2001
Ansatte i virksomheden
I alt
% fordeling
  01-45-910-
19
20-
49
50-
99
100 og
fl.
Van-
løse
hele byen
Landbrug og råstofudvind.
Fremstillingsvirksomhed
Energi- og vandforsyning
Bygge- og anlægsvirksomh.
Handel, hotel- og
 restaurationsvirksomhed
Transport, post og telekom.
Finansering og
 forretningsservice
Offentlig administration
Undervisning
Social- og sundhedsvæsen
Renovation, foren.,
 forlystelser
Uoplyst erhverv

I alt

%fordeling
Vanløse
Hele byen
12
83
-
130

285
53

529
-
43
75

87
25

1322


66,4
56,5
3
31
-
52

115
24

126
-
-
50

40
1

442


22,2
27,5
-
9
-
12

22
6

21
2
1
17

7
-

97


4,9
6,4
-
5
-
14

7
3

5
-
3
29

5
-

71


3,6
4,6
-
2
1
5

6
3

3
-
4
12

2
-

38


1,9
2,9
-
1
-
1

1
2

2
-
4
3

2
-

16


0,8
1,2
-
1
-
1

-
-

2
2
-
-
-

-

6


0,3
1,0
15
132
1
215

436
91

688
4
55
186

143
26

1992


100
100
0,8
6,6
0,1
10,8

21,9
4,6

34,5
0,2
2,8
9,3

7,2
1,3

100
0,6
5,4
0,1
5,2

24,1
4,3

36,5
0,7
2,2
8,8

10,5
1,6

100


Befolkning efter socioøkonomisk status og alder
(Københavns bydele 2001 bind 2, tabel 20)


1.1.2000
Hele
befolk-
ningen
Alder
% fordeling
16-66 år
under 16 år16-66 år67 år og
derover
Van-
løse
hele
byen
Hele Vanløse
  (1+2+3)


Arbejdsstyrken (1+2)

Beskæftigede(1)
Selvstændige og
 medarb. ægtefæller
Topledere
Lønmodtagere
 højeste niveau
 mellemniveau
 grundniveau
 Øvrige

Arbejdsløse(2)
Forsikrede
Ikke forsikrede

Uden for
 arbejdsstyrken(3)

Beskæftigelse uden løn
Uddannelsesforanstaltning
Særlig aktivering
Revalidering
Arbejdsmarkedsorlov
Syge- og barselsdagpenge
Efterløn
Overgangsydelse
Folkepensionister
Førtidspensionister
Tjenestemandspensionister
Kontanthjælpsmodtagere
Uddannelsessøgende *)
Øvrige voksne
Børn og unge under 16 år

35822

20295

19683

976
363

3457
3876
7850
3161

612
586
26


15527
32
142
78
136
38
56
703
136
5323
1205
52
500
777
970
5379

5503

124

124

-
-

-
1
16
107

-
-
-


5379
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5379

24778

19972

19360

914
354

3440
3859
7771
3022

612
586
26


4806
32
142
78
136
38
56
703
136
-
1205
49
497
777
957
-

5541

199

199

62
9

17
16
63
32

-
-
-


5342
-
-
-
-
-
-
-
-
5323
-
3
3
-
13
-

100

80,6

78,1

3,7
1,4

13,9
15,6
31,4
12,2

2,5
2,4
0,1


19,4
0,1
0,6
0,3
0,5
0,2
0,2
2,8
0,5
-
4,9
0,2
2,0
3,1
3,9
-

100

74,2

70,8

4,0
1,1

11,8
11,6
27,2
15,0

3,4
2,9
0,5


25,8
0,2
0,7
0,5
1,0
0,1
0,3
2,2
0,5
-
6,0
0,1
3,8
4,3
5,9
-

 *) Kun uddannelsessøgende på 16 år og derover, der ikke samtidig har
    anden socioøkonomisk status.

Til top

Opdateret d. 8.3.2007