Indkomstforhold i Vanløse

Oplysningerne er hentet fra Københavns Statistiske Årbog 2001.
Bemærk, at nogle tal er opgjort pr. 1.1.2000 og nogle pr. 1.1.2001.

Flere tal kan hentes på Københavns Statistik www.sk.kk.dk

Dette afsnit indholder:

 •   
 •   
 •   
 •   


Skattepligtige personer efter køn, alder og bruttoindkomst
(Københavns bydele 2001 bind 2, tabel 34)  1999
Bruttoindkomst i 1.000 kr.
  I alt  
under 5050-100100-150 150-200 200-250250-300300 og
derover
Mænd
15-19 år
20-29 år
30-64 år
65- år
I alt

Kvinder
15-19 år
20-29 år
30-64 år
65- år
I alt

I alt Mænd
  og kvinder


%fordeling
Vanløse
Hele byen

451
201
167
23
842


450
251
252
59
1012


1854


6,1
7,7

85
472
560
658
1775


120
739
726
1546
3131


4906


16,2
20,5

45
641
813
497
1996


42
879
983
1441
3345


5341


17,7
21,0

5
476
727
327
1535


4
667
1214
589
2474


4009


13,3
12,7

2
610
1183
193
1988


2
642
1774
283
2701


4689


15,5
13,5

-
508
1454
97
2059


-
286
1507
78
1871


3930


13,0
10,5

-
482
3092
154
3728


1
121
1543
69
1734


5462


18,1
14,2

588
3390
7996
1949
13923


619
3585
7999
4065
16268


30191


100
100


Skattepligtige mellemkommunale til- og fraflyttere efter alder og bruttoindkomst
(Københavns bydele 2001 bind 2, tabel 35)  1999
Bruttoindkomst i 1.000 kr.
  I alt  
under 5050-100100-150 150-200 200-250250-300300 og
derover
Tilflyttere
15-19 år
20-29 år
30-64 år
65- år
I alt

Fraflyttere
15-19 år
20-29 år
30-64 år
65- år
I alt

%fordeling
Vanløse
Hele byen

57
92
21
1
171


34
44
14
2
94


7,9
4,7

45
278
52
9
384


17
146
47
32
242


17,8
12,1

19
315
68
7
409


10
200
102
33
345


19,0
17,2

1
216
90
2
309


1
137
111
9
258


14,3
12,9

-
209
141
4
354


-
189
179
6
374


16,4
18,7

-
117
118
-
235


-
106
173
3
282


10,9
14,1

1
81
208
4
294


-
97
304
7
408


13,6
20,4

123
1308
698
27
2156


62
919
930
92
2003


100
100


Husstande efter husstands- og familietype samt bruttoindkomst
(Københavns bydele 2001 bind 2, tabel 36)


 1999
 Husstande med:
Bruttoindkomst i 1.000 kr.
  I alt  
under 5050-
100
100-
150
150-
200
200-
300
300-
400
400-
500
500 og
derover
1 familie:
Enlige
 Uden børn
 Med børn
 Enlige i alt

Par
 Uden børn
 1 barn
 2 barn
 3 eller flere børn
 Par i alt

Tilsammen

2 familier:
Husstande i alt

Husstande i alt

%fordeling
Vanløse
Hele byen


163
11
174


8
2
-
1
11

185


9

194


1,0
2,2


1854
32
1886


40
2
3
-
45

1931


15

1946


9,9
13,8


2527
140
2667


244
8
2
4
258

2925


40

2965


15,1
16,7


1457
167
1624


479
22
10
5
516

2140


63

2203


11,2
11,5


2863
349
3212


802
92
70
33
997

4209


208

4417


22,4
21,7


984
193
1177


823
183
121
26
1153

2330


213

2543


12,9
12,2


287
71
358


758
271
255
43
1327

1685


195

1880


9,5
8,6


155
61
216


1083
712
831
200
2826

3042


501

3543


18,0
13,5


10290
1024
11314


4237
1292
1292
312
7133

18447


1244

19691


100
100

Forklaring:
• 
En familie består af en eller flere personer, der bor på samme adresse, og som er knyttet til hinanden ved bestemte relationer.
En familie består højst af to generationer. Hvis tre generationer bor sammen, vil der være tale om to familier. forhold.


Gennemsnitlig bruttoindkomst for personer og husstande
(Københavns bydele 2001 bind 2, tabel 34 & 36)


 1999
MændKvinderMænd og
kvinder
 I alt 
Husstande
1 familie
2 familierHusstande
tilsammen
Enlige *)Par *)

I Vanløse

Hele byen


235.000

207.000

177.000

164.000

204.000

185.000

200.000

185.000

302.000

267.000

485.000

440.000

314.000

283.000

 *) Både husstande uden og med børn

Til top

Opdateret d. 8.3.2007