Boliger og bygninger i Vanløse

Oplysningerne er hentet fra Københavns Statistiske Årbog 2001.
Bemærk, at nogle tal er opgjort pr. 1.1.2000 og nogle pr. 1.1.2001.

Flere tal kan hentes på Københavns Statistik www.sk.kk.dk

Dette afsnit indholder:

 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   


Boliger efter opførelsesår og installationsforhold
(Københavns bydele 2001 bind 2, tabel 9)  1.1.2001
Bolig opført
I alt%
fordeling
før 19901900-
1919
1920-
1939
1940-
1959
1960-
1979
1980
og efter
Van-
løse
hele
byen
Varmeinstallation
 Fjernvarme
 Centralvarme
 Ovne mv.

Sanitære forhold
Eget toilet og:
 eget bad
 adgang til bad
 ikke adgang til bad
Adgang til toilet og:
 eget bad
 adgang til bad
 ikke adgang til bad
I alt

%-fordeling
Vanløse
Hele byen

24
25
239
5
6

-
-
1
51


0,3
16,3

525
86
50521
18
108

1
4
9
661


3,3
18,5

11490
1359
12511980
221
684

4
45
40
12974


64,9
34,0

3990
206
63597
3
592

-
9
1
4202


21,0
14,5

1111
69
681232
4
1

-
11
-
1248


6,2
11,0

651
109
104863
-
1

-
-
-
864


4,3
5,6

17791
1854
35518232
251
1392

5
69
51
20000


100
100

89,0
9,3
1,891,2
1,3
7,0

0,0
0,3
0,3
100

91,2
5,2
3,682,2
1,6
13,4

0,2
1,1
1,5
100


Boliger efter antal værelser og antal beboere
(Københavns bydele 2001 bind 2, tabel 10)  1.1.2001
Bolig
uden eget
køk-
ken
Boliger med eget køkken
I alt%
fordeling
1 vær.2 vær.3 vær.4 vær.5 vær.6 vær.
og mere
Van-
løse
hele
byen
1 beboer
2 beboer
3 beboer
4 beboer
5 beboer
Over 5 beboere
Uoplyst eller ingen
I alt

Vanløse
% fordeling
gennemsnitlig
antal beboere
pr. beboet bolig

Hele byen
% fordeling
gennemsnitlig
antal beboere
pr. beboet bolig
121
20
3
3
1
-
60
208


1,0


1,3


2,9


1,3
881
149
17
5
-
-
48
1100


5,5


1,2


6,4


1,2
5720
1902
346
79
27
3
196
8273


41,4


1,4


39,5


1,4
2354
1731
581
350
72
29
99
5216


26,1


1,9


28,8


2,0
707
964
536
531
127
55
36
2956


14,8


2,5


14,3


2,4
220
461
241
318
86
18
17
1361


6,8


2,7


4,7


2,6
96
254
165
217
87
61
6
886


4,4


3,2


3,5


3,1
10099
5481
1889
1503
400
166
462
20000


100


1,8


100


1,8
50,5
27,4
9,4
7,5
2,0
0,8
2,3
100
50,9
27,4
9,4
5,9
1,9
1,1
3,3
100


Beboede boliger efter art og antal familier
(Københavns bydele 2001 bind 2, tabel 11)  1.1.2000
Beboede boliger med
I alt%
fordeling
en
enlig mand eller kvinde
et paren fam. med
vhb.
børn 1)
to fam.tre eller flere fam.Van-
løse
hele
byen
Boligens art
Enfamiliehus, rækkehus mv.
Ejerbolig i etagebebyg.
Privat udlejningsbolig
   etagebebyggelse
Almene og kommunale
   boliger i etagebebyg.
Andelsbolig i etagebebyg.

Antal Værelser
1-2 værelser
3 værelser og derover

Sanitære forhold
Toilet og bad
Toilet uden bad

Ialt
Heraf boliger med børn

%-fordeling
Vanløse
Hele byen

765
1722

3870

1566
2959


6940
3942


9833
1049

10882
749


55,7
57,6

2345
1079

1272

659
1297


1850
4802


6104
548

6652
2416


34,1
30,1

418
111

70

88
68


74
681


697
58

755
227


3,9
3,3

285
144

213

112
182


334
602


849
87

936
236


4,8
6,6

110
48

59

33
52


93
209


275
27

302
71


1,5
2,4

3923
3104

5484

2458
4558


9291
10236


17758
1769

19527
3699


100
100

20,1
15,9

28,1

12,6
23,3


47,6
52,4


90,9
9,1

100

7,6
11,5

29,6

20,5
30,8


48,4
51,6


81,6
18,4

100
     1) vhb = voksne hjemmeboende børn

Boliger med mindst en beboer på 65 år og derover
(Københavns bydele 2001 bind 2, tabel 12)  1.1.2000
Boliger med
I alt%
fordeling
1 beboer på2 beboere
hvor ældste beboers alder er
3
eller
flere bebo-
ere
Van-
løse
hele
byen
65-74
år
75-
år
65-74
år
75-
år
Boligens art
Parcelhus, rækkehus mv.
Etagebebyggelse:
 i stuen eller 1.sal.
 på 2.sal og dero. m/elevator
 på 2.sal og dero. u/elevator
Anden helårsbebyg.

Boligstørrelse
under 40 m²
40-79 m²
80 m² og derover

Installationsforhold
Toilet, bad og centralvarme
Toilet uden bad
 og/eller centralvarme

Ialt

%-fordeling
Vanløse
Hele byen

113

290
21
610
10


8
772
264


955

89

1044


22,0
26,1

229

708
106
1261
11


14
1778
523


2118

197

2315


48,8
46,2

216

118
8
250
7


-
244
355


534

65

599


12,6
12,6

202

141
9
301
4


1
323
333


607

50

657


13,8
12,1

94

15
-
21
3


1
17
115


117

16

133


2,8
3,0

854

1272
144
2443
35


24
3134
1590


4331

417

4748


100
100

18,0

26,8
3,0
51,5
0,7


0,5
66,0
33,5


91,2

8,8

100

7,8

25,4
14,9
50,7
1,2


1,5
64,6
34,0


88,0

12,0

100


Boliger efter ejerforhold og areal
(Københavns bydele 2001 bind 2, tabel 14)  1.1.2001
Boliger på
I alt%
fordeling
under 40 m²40- 59 m²60- 79 m² 80- 99 m²100- 119 m²120 m² og mere Van-
løse
hele
byen
Ejerbolig
Privat udlejning
Almennyttigt boligbyg.
Privat andelsboligfor.
Stat og kommune
I alt

%-fordeling
Vanløse
Hele byen
108
111
127
146
-
492


2,5
5,2
1128
2501
827
2190
-
6646


33,2
29,0
1378
1965
906
1532
-
5781


28,9
31,2
1183
503
864
804
1
3355


16,8
18,5
985
148
123
375
1
1632


8,2
7,2
1679
166
105
135
9
2094


10,5
9,0
6461
5394
2952
5182
11
20000


100
100
32,3
27,0
14,8
25,9
0,1
100
19,3
28,4
19,8
31,2
1,3
100


Bygningsareal efter anvendelse,
(Københavns bydele 2001 bind 2, tabel 15)


  1.1.2001
Byg-
ninger
i alt
Bebygget
areal
Bygningernes
samlede
etageareal
%
fordeling
Bygningsanvendelse
 -------- 1000 m² -------- 
  Van-  
  løse  
 hele 
byen
Enfamiliehuse
Rækkehuse o.lign
Flerfamiliehuse
Kollegier
Døgninstitutioner og andet
Produktion og lager
Offentlige værker
Transport- og garageanlæg
Kontor, handel og lager
Hotel, restaurationer mv.
Kulturelle formål
Uddannelsesinstitutioner
Hospitaler mv.
Daginst., kaserner o.a.
Sommer/kolonihavehuse
Vandrehjem o.lign.
Sportshaller o.lign.

I alt

Andel af hele byen
Vanløse i %
2748
801
1027
-
8
156
14
107
143
23
11
42
-
55
2
-
40

5177


10,8
252,5
77,8
340,7
-
5,5
43,4
3,6
10,8
41,0
5,5
4,6
21,4
-
18,6
0,1
-
36,9

862,6


6,9
527,2
176,4
1454,0
-
15,9
71,5
7,2
11,3
115,9
13,0
9,2
51,2
-
33,4
0,1
-
56,5

2542,6


5,6
20,7
6,9
57,2
-
0,6
2,8
0,3
0,4
4,6
0,5
0,4
2,0
-
1,3
0,0
-
2,2

100
5,7
2,1
53,2
0,6
0,8
5,0
0,9
1,2
19,0
1,9
1,6
4,2
1,1
1,7
0,3
0,0
0,9

100

Forklaring:
• 
Tabellen er baseret på udtræk fra BBR i januar 2001 på bygningsniveau. Opgørelsen omfatter alle bygninger, bortset fra mindre bygninger som carporte og udhuse.
En bygning er en sammenhængende bebyggelse opført af ensartede materialer og med nogenlunde samme antal etager. Bygningen registreres efter den anvendelseskategori, der udgør det største antal m≤ i bygningen.


Til top

Opdateret d. 8.3.2007