Tal - hentet fra Københavns Statistiks årbøger 2001


  Bydelskort
Bydelen Vanløses dækningsområde i
Københavns Statistik har Vanløse nr. 10

Opdateret d. 13.3.2007