Om Vanløse S S P

  
  

Hvad er SSP?

SSP er et kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem socialforvaltning, skole, klubber, politi & kultur- og fritidsforvaltning. Formålet er at skabe et lokalt netværk mellem skoler, klubber og andre institutioner.

Samarbejdet skal forebygge kriminalitet og misbrug blandt lokalområdets børn og unge.

Det lokale SSP-netværk skal i fællesskab løse de problemer, der opstår, og arbejde forebyggende for og med børn og unge i nærmiljøet. Vi arbejder på, at Vanløse stadig skal blive ved med at være et rart sted!


Hvem er målgruppen for SSP?

SSP-samarbejdet tager sig af kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde med alle børn og unge i Vanløse.


Hvem er SSP i Vanløse?

SSP Vanløse er opdelt i 2 niveauer - et ledende og et udøvende niveau. Disse mødes månedligt og screener løbende området for "uheldig adfærd og trends", grupperinger, misbrug og geografiske problemområder o.a. Sammen arbejder SSP Vanløse ud fra en kriminalpræventiv årsplan der typisk laves ved udgangen af årsskiftet.


Ledergruppen består af:

En skoleleder (udpeget af områdets skoler)
En klubleder (udpeget af områdets klubber)
En børne- og familieteamchef (repræsenter socialforvaltningen)
Politileder (leder fra Frederiksberg/Vanløse lokalpoliti)
En kulturhusleder (udpeget af KFF i Vanløse)


Det udøvende lokaludvalg:

Ungerådgivningen VanlÝse(SOF)  
   tlf.: 38 74 70 54  
Børne- og familieteamet (SOF)
   tlf.: 33 17 58 77
Hyltebjerg Skole (BUF)
   tlf.: 38 71 42 62  
Rødkilde Skole(BUF)
   tlf.: 38 32 50 30  
Katrinedals Skole(BUF)
   tlf.: 38 74 17 42  
Kirkebjerg Skole(BUF)
   tlf.: 38 77 00 90  
Vanløse Skole(BUF)
   tlf.: 38 71 10 95  
Katrinedals Frit.- og ungdomsklub(BUF)
   tlf.: 38 79 99 52  
Lønstrupgård Frit.- og ungdomsklub(BUF)
   tlf.: 38 71 48 80  
VBUC Frit.- og ungdomsklub(BUF)
   tlf.: 38 74 51 38  
Højen Frit.- og ungdomsklub(BUF)
   tlf.: 38 74 50 47  
Frederiksberg/Vanløse lokalpoliti(Pol.)
   tlf.: 33 14 14 48
Station Bellahøj, Den kriminalpræv. Afd. (Pol.)
   tlf.: 33 14 14 48
Vanløse bibliotek (KFF)
   tlf.: 38 77 33 17  
Vanløse Kulturhus (KFF)
   tlf.: 38 77 33 50  

  

Opdateret d. 27.8.2008