Foto serie - Ældredagen 2007

   
Alle fotos kan klikkes op til stort foto   

Borgmester Mogens Lønborg på rundtur på udstillingen
Mange besøgende ved standene i "Pilegården"
"Ældre hjælper Ældre"
- Besøgsvennerne
Velkommen til Jørn Duus Hansen
Stavgang og Walk & Talk's stand
Bystævneparkens Centralkøkken uddelte smagsprøver
"Din Private Kok" delte også smagsprøver ud
"Seniorboliger", foredrag ved Tove Ryle, ÆldreSagen
TV Bella gør klar til optagelse

Ingeborg Byskov introducerer provst Karsten Woll
.. også velkommen til Thomas, Lokalpolitiet

De 2 heldige med gavekurve fra Intervare

 Til top / Til Ældredagens forside

Opdateret d. 12.10.2007