Ældredagen

Vanløse Brønshøj Husum


Den første torsdag i oktober er der Ældredag i Vanløse Brønshøj Husum.

Ældredagen er tidligere afholdt skiftevis i Kulturhuset Pilegården og i Vanløse Kulturhus. I 2012 var det i "Sundhedshuset" Indertoften 10 og i 2013 i Bystævneparken 1.

Formålet med Ældredagen er: At ældre i lokalområdet får mulighed for at møde frivillige, private og kommunale organisationer, der har fokus på et godt og aktivt ældreliv.

At ældre bliver inspireret til nye aktiviteter, der medvirker til flere gode leveår.

Arrangører i 2013:
   Ældre hjælper Ældre Vanløse-Grøndal
Ældre Sagen Brønshøj-Vanløse
Brønshøj Husum Lokaludvalg
Husum Vænge Centret
Vanløse Lokaludvalg
Lokalområdekontoret Vanløse Brønshøj Husum
  
Tak for økonomisk støtte til:
Brønshøj-Husum Lokaludvalg
og Vanløse Lokaludvalg

Tak til
I Posen, Multi Indkøb og DUKA for gevinster til lotteriet

Årets emne præsenteres i foredrag og demonstrationer.

Tidligere års emner  - Se mere her!
  2012 "Stadig i vigør - aktiv aldring"
  2011 "Frivillighed skaber glæde"
  2010 "Gør hverdagen glad"
  2009 "Dans dig glad"
  2008 "Syng dig glad"
  2007 "Det gode liv - hele livet"
  2006 "Styrke gør stærk"
  2005 "Hjernegymnastik - hele livet"
  2004 "Bevæg dig glad"
  2003 "Sundhed og Trivsel i lokalsamfundet"


Opdateret d. 21.9.2013