Bilag:

1. GISkort

2. Det topografiske opland til Damhussøen / Harrestrup Å

3. Enggruppens forslag

4. GEUS Jupiter boredata

5. Floraliste (ikke medtaget her)
    se Vanløsebasens floraliste

6. Analyser og metoder (ikke medtaget her)

7. Fugleliste (ikke medtaget her),
    se Vanløsebasens fugleliste og DOF's fugleliste

8. Plejeplan

9. Aktiviteter på Damhusengen/Damhussøen


Bilag 1. GISkort


Klik til stort kort
Damhusengen

Bilag 2. Det topografiske opland til Damhussøen / Harrestrup Å

Klik til stort luftfoto
Luftfoto
(Bygge- og Teknikudvalget 2003)

Bilag 3. Enggruppens forslag

Se Enggruppens forslag her

Bilag 4. GEUS Jupiter boredata

Klik til stort kort - her ses kun kortet med boringer, data er udeladt.

Boredata kan findes ved at klikke på linket her:
www.geus.dk/jupiter/index-dk.htm, vælge Jupiters kortfacilitet og
finde Vanløse-området på kortet,
så vises kortet med de tilknyttede boredata til hver boring.

Bilag 9. Aktiviteter på Damhusengen/Damhussøen


Tekst til opsætning på ishuset med informationer om ture omkring Damhussøen og engen.
Aktiviteterne, nævnt her, er eksempler fra KultuNaut på tidligere gennemførte arrangementer.

Damhusengen og Damhussøen
 Til top

Opdateret d. 5.2.2007