Afslutning

11.  Økonomi og prioritering
12.  Monitering
13.  Perspektivering11. Økonomi og prioritering
Afsnittet indeholder en prioriteret rækkefølge for forslagene i afsnit 10.
Forslagene er opdelt i 2 grupper efter lavt og højt omkostningsniveau, med '*' for lav og '**' for høj, udfor plan i afsnit 10.


12. Monitering
Afsnittet indeholder forslag til undersøgelse af konsekvenserne af forslagenes gennemførelse, set i forhold til projektets målsætning. Blandt andet omtales spørgeskemaundersøgelser og tællinger af fugle, padder og flagermus.


13. Perspektivering
Afsnittet indeholder tanker omkring fremtidige klimatiske problemer på Damhussøen og -engen, samt refleksioner over natur og natursyn.


• Se Litteraturliste

Opdateret d. 5-2-2005