Konklusion

Vanløse bymidtes fremtid afhænger i høj grad af, hvorledes Toyota-grunden, Banestyrelsens grund og Ferrings grund bliver udnyttet, når de inden for en årrække alle kommer til at stå tomme. De ligger så centralt i bymidten, at det, der bliver opført på dem, vil være en dominerende del af bybilledet. Det er derfor vigtigt at sikre, at grundene bliver udnyttet på bedst mulig vis og i en bæredygtig henseende til gavn for både København, Vanløse og bydelens borgere.

På baggrund af teori og praktiske erfaringer inden for byplanlægning, strategier for Københavns udvikling, en stedsanalyse af Vanløse og fem kvalitative interviews med seks vanløseborgere er udarbejdet forslag til, hvad der kan placeres på de tre grunde i Vanløse bymidte. Der er ligeledes blevet opstillet en række forslag til det videre arbejde, der kan efterfølge dette projekt, og et oplæg til en borgerinddragelse, der kan ske i forbindelse med forslagene.

Forslagene består af et multifunktionelt mødested, et iværksætterhus, et mindre butikstorv, kollegie- og ungdomsboliger samt et fleksibelt idræts-/aktivitetshus (som beskrevet i afsnit 15. Endelige forslag).

Forslagene er et udtryk for, hvad der ifølge teori, strategier og stedsanalyse vil være gavnligt for såvel Vanløse som hele København i fremtiden. De afspejler desuden en række ønsker hos interviewpersonerne, hvis anderledes syn på Vanløse, København og de midlertidige forslag har givet inspiration til en række mindre modifikationer.

Interviewene har endvidere virket som inspiration for oplægget til borgerinddragelse og for forslagene til det videre arbejde. At disse bliver fulgt, er en forudsætning for, at selve forslagene bliver en succes, da initiativerne vil være med til at sikre, at ingen aspekter bliver overset.

Sammen med resten af bymidten vil forslagene til udnyttelse af de tre grunde kunne give Vanløse et samlingspunkt og en fælles identitet fokuseret omkring stationen med såvel erhverv, idrætsfaciliteter, kultur, underholdning, handel og mødesteder. Forslagene kan indgå i udarbejdelsen af en hårdt tiltrængt helhedsplan for Vanløse og fungere som inspiration til bymidtens fremtidige udvikling.

 Til top

Opdateret d. 6-2-2006