Byplanlægning i Vanløse
Midtvejsprojekt ved BYG•DTU  -  Danmarks Tekniske Universitet
Forår 2005
 Projektdeltagere:
Mette Frølunde - Marie Sellebjerg Møller - Vibe Gry Nielsen

Opdateret d. 25-1-2006