En ny planlægningsmetode, der kaldes Cultural Planning ser by- og kulturplanlægning som en fortsat proces med åbenhed, kreativitet og lokal forankring som nøglebegreber.

Cultural Planning omfatter det kulturelle og sociale liv, der udfolder sig i et område, der kan være en by, en bydel eller et lokalsamfund. Metoden bygger på lokalsamfundets ressourcer og behov. Cultural Planning samarbejder med fysisk planlægning.

Der afholdes møde med workshop om
kulturel planlægning i Vanløse
den 27. maj 2008 kl. 19-22
i Vanløse bibliotek.

Planlægningsmetoden Cultural Planning præsenteres af antropolog Søren Møller Christensen fra byplankonsulenterne Hausenberg.
Læs på hjemmesiden hausenberg.dk om firmaets projekter.
Læs også om et projekt om byomdannelse, Musicon i Roskilde.

Links til oplysninger om kulturel planlægning

Norske arkitekters hjemmeside indeholder en kort præsentation af Kulturplanlægning og beskriver erfaringer og eksempler.

Hvad er kulturplanlægning?
Blandt de øvrige emner er:
  Kulturplanlægning - Håb og udfordringer
  Hvorfor kultur planlægning
  Forskellige situationer for kulturplanlægning
  Kultur og kreative erhverv som satsninger i byudviklingen
  Kriterier for at lykkes
  Metoder i kulturplanlægning
  Lokal forankring, involvering og "ejerskab"

Kunstakademiets Arkitektskole:
Den er på engelsk og akademisk i sit sprog.
Særligt Jens Kvornings forord og artikel er læseværdige.

I bogen "Byen som scene" af Dorte Skot Hansen findes en oversigtlig beskrivelse af kulturel planlægning, især kap. 6, Planlægningsmodeller - mod en kulturel byudvikling.
Bogen kan bestilles på bibliotekarforbundets hjemmeside, pris 125 kr.

Kreative byer i hovedstadsområdet
Et netværk for forvaltning, uddannelse, forskning og erhvervsliv i hovedstadsområdet. 14 kommuner deltager.

Eksempel på kulturkortlægning
Gribskov Kommune Kulturkortlægning, maj 2007
Især:
  Udfordringer, side 1-15 og
  Events i Gribskov kommune, side 49
  Netværk - kulturelle kraftcentre side 53-54


Kulturhistorien i planlægningen
Inspiration til det fremtidige arbejde med kulturmiljøer i planlægningen (pdf 9.36 MB)

Kulturmiljøet i kommunernes planlægning - til inspiration

Kulturarvsstyrelsen om kulturhistorie i planlægningen

Lovgrundlag om kulturmiljø findes nu i Museumslovens § 23a
1. januar 2007 er opgaven overført til kommunerne.

    Til top

Opdateret d. 16.4.2012