Fingerplan 2007

    
Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning
  se nedenfor "Kort om Fingerplan 2007"
 •   Forslag til Fingerplan 2007
Planen er til høring til 13. april 2007.
 •   Fingerplanen 2007 - Indholdsfortegnelsen
se især Regler:
  Kapitel 3. Det indre storbyområde(håndfladen)
og bemærkninger:
  Kapitel 3. Det indre storbyområde (håndfladen)

 •   Kommuneplan 2011
 •  

 •   Vanløse Bydelsplan - Forslag 2013 
 


    

 •  

Lokalplaner og byplanvedtægter i Vanløse

 •  

Arkitekturpolitik i København

 •  

Det Grønne København - Parkpolitik 2003  (pdf 7.2 MB)

 •  

Trafik- og miljøplan 2004  (pdf 8.4 MB)

 •  

København - cyklernes by

 •  

Miljømetropolen - Vores vision CPH 2015  (pdf 1 MB)

 •  

Københavns Miljøregnskab

 •  

KÝbenhavns klimatilpasningsplan

 •  

Plads til Naturen - Strategi for biologisk mangfoldighed i København

 •  

Ressource- og Affaldsplan 2018

 • 

Københavns Kommunes Spildevandsplan 2008

 •  

Tilgængelighed S-tog stationer,
analyse af Jyllingevej station 2006
 (pdf 207 KB)
 Kort om Fingerplan 2007


Fingerplan 2007indeholder i modsætning til tidligere regionplaner ikke konkrete arealudlæg, men derimod et sæt regler som sætter rammerne for et øget kommunalt råderum. Byudvikling og byomdannelse af regional betydning forudsætter, at der fastlægges rækkefølge i den kommunale planlægning i dialog med staten. Det skal sikre hensynet til den samlede udvikling i hovedstadsområdet.

Fingerplan 2007 fastlægger på kort de fire geografiske delområder: 1) det indre storbyområde ("håndfladen"), 2) det ydre storbyområde ("byfingrene"), 3) de grønne kiler og 4) det øvrige hovedstadsområde.

I håndfladen kan der ikke udlægges yderligere byzone: Området er til gengæld karakteriseret ved store byomdannelsesmuligheder.

De to regionsråds Regionale Udviklingsplaner vil bidrage med nye strategiske perspektiver som input til både den kommunale og statslige planlægning Med kommunalreformen sker der en fornyelse af planlægningen med øgede decentrale frihedsgrader kombineret med en mere markant central planlægning.


Fornyelse af eksisterende byområder
En af de største udfordringer for planlægningen er fornyelsen af eksisterende byområder. For få årtier siden blev Københavns Kommune betragtet som fuldt udbygget, og kun en mindre del af det samlede nybyggeri fandt sted i kommunen. I dag tegner København sig for en meget stor del af nybyggeriet i hovedstadsområdet. Der frigøres løbende nye arealer til omdannelse, som samlet indebærer, at Københavns Kommune kan rumme en meget stor vækst i de kommende årtier. Fornyelse eller omdannelse af ældre erhvervsområder er i stigende omfang    Til top

Opdateret d. 8.1.2014