Invasive arter af dyre- og plantearter

• Naturstyrelsen skriver:

"Invasive arter er et relativt nyt begreb. Det dækker over plante- og dyrearter, der af mennesket er blevet flyttet fra en del af verden til en anden og her påvirker hjemmehørende arter negativt."

Her nævnes 3 stærkt generende arter

• Læs videre på Naturstyrelsens side også om bekæmpelse.


Kæmpe-Bjørneklo
Planten findes naturligt i Kaukasus bjergene og mennesker har bragt den her fra, til blandt andet Danmark. Her i landet breder planten sig voldsomt og søges bekæmpet på forskellig måde.

Opgravning tidligt på sæsonen er en effektiv, men også arbejdskrævende metode.

• Læs mere på Naturstyrelsens side bl.a. om bekæmpelse af sneglene.

Dræbersneglen
dens rigtige navn er "den iberiske skovsnegl".

Sneglen er efterhånden velkendt. Den trives og er en plage i mange haver og ikke mindst ved fugtige områder som Damhussøen og -engen. En sommeraftentur på stierne bliver nemt til et forhindringsløb for at undgå at træde og glide i de røde bæster.• Læs også Naturstyrelsens side

Bynkeambrosie
Bynkeambrosie hører til i den kategori af planter, der er allermest allergifremkaldende.

Bynkeambrosie er begyndt at indfinde sig i de danske haver. Det er konstateret, at vildfuglefrø, især solsikkefrø kan indeholde Bynkeambrosiefrø.

Læs mere på
• Naturfredningsforeningens side:
Tjek din have for bynkeambrosie

"Det er en ukrudtslignende plante med bregneagtige blade og musehalelignende blomster, der kan blive godt en meter høj. Finder du den, så træk den op med rode, brænd den eller smid den i en sæk til forbrænding, lyder en fælles opfordring fra Astma-Allergi Forbundet og Danmarks Naturfredningsforening."

Til top

Opdateret d. 7.1.2011