Fugleliste

I løbet af de sidste år er der iagttaget mere end 80 fuglearter ved Damhusengen og Damhussøen. 25-30 arter kan ses hver dag, varierende efter årstiderne.
Observationerne på Damhusengen er foretaget af Birgit og Rudolf Bork Andersen.

  Klik til stort foto 
Siden indeholder en liste over de observerede fugle, dels i familieorden, dels i alfabetisk orden.

En del af fuglene kan ses i Fugle-fotoserien
Fotoserien vil blive udbygget.

De fugle, der i øjeblikket findes fotos af, er markeret med en stjerne '*' i listerne.


Der er nu også en serie tegninger af fugle. Tegninger tydeliggør bedre fuglenes særpræg end fotos.
De fugle, der findes tegninger af, er markeret med et 'T' i listerne.

Links: På internettet findes mange beskrivelser og fotos af fugle, se f.eks.
  • DOF OBSERVATIONSLISTE FOR DAMHUSENGEN
• DOF - Dansk Ornitologisk Forening
• Find Damhussøen eller Damhusengen i DOFbasen
   Vælg: område=lokalitet, i felt Lokalitet skrives Damhussøen,
   klik på 'SØG' og så på 'Observationstabel' oven over søgesiden
• Fugle og natur
• Netfugl.dk
• NaturGrafik.dk
• Fuglestemmer og info - danske-dyr.dk
• Fuglestemmer og -leksikon

Bøger om fugle f.eks.:
 
Politikens Store Fuglebog, Tommy Dybbro og Henning Anthon,
udgivet på Politikens Forlag i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening.
Bogen rummer gode tegninger af samtlige danske fuglearter,
og med bogen følger en cd med 95 fuglestemmer.

Fugle i Europa, Lars Jonsson, udgivet af Gyldendal, 1997

Kjærbøllings fugletegninger, udgivet 1851, faksimileudg. 1979


Fugle i familieorden
 
I alfabetisk orden
Lappedykkere
Lille lappedykker   ynglefugl i søen
Top. lappedykker

ynglefugl i søen T*
Årefodede
Skarv

på træk  *
Storkefugle
Fiskehejre

fouragerer T*
Andefugle
 Svaner og gæs:
Knopsvane ynglefugl ved søen T*
Grågås ynglefugl ved søen T*
Kanadagås på træk  *
Bramgås på træk - sjælden  *
 Ænder:
Gråand yngler ved søen T*
Gravand på træk
Hvinand på træk T*
Krikand på træk
Skeand på træk
Troldand vintergæst T*
Taffeland vintergæst T*
Lille skallesluger på træk T*
Stor skallesluger

vintergæst T*
Rovfugle
 Høgefugle:
Musvåge på træk
Hvepsevåge på træk
Spurvehøg har rede i træerne T*
 Falke:
Tårnfalk

fouragerer
Tranefugle
 Vandhøns:
Blishøne ynglefugl i søen T*
Grønbenet rørhøne

ynglefugl i søen T*
Brokfugle
Vibe ynglefugl 2015  *
Mågevadefugle
Strandskade fouragerede i foråret 2003
 Sneppefugle:
Mudderklire på træk langs åen
Tinksmed *
 Måger:
Sølvmåge fouragerer T*
Hættemåge fouragerer T*
Stormmåge fouragerer
Sildemåge

fouragerer  *
Duer
Ringdue/skovdue ynglefugl
Tyrkerdue

ynglefugl
Gøge
Gøg

set og hørt
Sejlere
Mursejler

fouragerer i luften
Spætter
Stor flagspætte

ynglefugl  *
Spurvefugle
 Lærker:
Sanglærke på træk
 Svaler:
Bysvale yngler i nærheden
Landsvale yngler i nærheden
 Pibere og vipstjerter:
Hvid vipstjert ynglefugl
 Silkehaler:
Silkehale på træk  *
 Vandstær:
Vandstær på træk
 Gærdesmutte:
Gærdesmutte ynglefugl
 Jernspurv:
Jernspurv ynglefugl
 Drosselfugle:
Vindrossel på træk
Rødstjert på træk
Rødhals ynglefugl
Solsort ynglefugl
Sjagger ynglefugl T*
 Sangere:
Havesanger ynglefugl
Tornsanger ynglefugl
Gærdesanger ynglefugl
Løvsanger ynglefugl
Fuglekonge på træk
Munk ynglefugl
Gransanger ynglefugl
 Fluesnappere:
Grå fluesnapper på træk
Broget fluesnapper på træk
 Mejser:
Musvit ynglefugl
Sortmejse på træk
Blåmejse ynglefugl
 Træløber:
Træløber på træk
 Kragefugle:
Gråkrage ynglefugl T*
Råge fouragerer
Allike fouragerer T*
T Husskade ynglefugl
Skovskade ynglefugl
 Stære:
Stær ynglefugl T*
 Spurve:
Gråspurv fouragerer
Skovspurv fouragerer
 Finker:
Bogfinke ynglefugl
Kvækerfinke på træk
Dompap på træk
Kernebider på træk
Grønirisk ynglefugl
Stillits på træk
Grønsisken på træk
Tornirisk på træk
Gråsisken

på træk
 
 A
Allike

fouragerer  *
 B
Blishøne ynglefugl i søen T*
Blåmejse ynglefugl
Bogfinke ynglefugl
Bramgås på træk - sjælden  *
Broget fluesnapper på træk
Bysvale

yngler i nærheden
 D
Dompap

på træk
 F
Fiskehejre fouragerer T*
flagspætte, Stor ynglefugl  *
fluesnapper, Broget på træk
fluesnapper, Grå på træk
Fuglekonge

på træk
 G
Gransanger ynglefugl
Gravand på træk
Grønbenet rørhøne ynglefugl i søen T*
Grønirisk ynglefugl
Grønsisken på træk
Grå fluesnapper på træk
Gråand yngler ved søen T*
Grågås ynglefugl ved søen T*
Gråkrage ynglefugl T*
Gråsisken på træk
Gråspurv fouragerer
Gærdesanger ynglefugl
Gærdesmutte ynglefugl
Gøg

set og hørt
 H
Havesanger ynglefugl
Husskade ynglefugl T*
Hvepsevåge på træk
Hvid vipstjert ynglefugl
Hvinand på træk T*
Hættemåge

fouragerer T*
 J
Jernspurv

ynglefugl
 K
Kanadagås på træk  *
Kernebider på træk
Knopsvane ynglefugl ved søen T*
Krikand på træk
Kvækerfinke

på træk
 L
Landsvale yngler i nærheden
lappedykker, Lille ynglefugl i søen
lappedykker, Top. ynglefugl i søen T*
Lille lappedykker ynglefugl i søen
Lille skallesluger på træk T*
Løvsanger

ynglefugl
 M
Mudderklire på træk langs åen
Munk ynglefugl
Mursejler fouragerer i luften
Musvit ynglefugl
Musvåge

på træk
 R
Ringdue ynglefugl
Rødhals ynglefugl
Rødstjert på træk
rørhøne, Grønben. ynglefugl i søen T*
Råge

fouragerer
 S
Sanglærke på træk
Sildemåge fouragerer  *
Silkehale på træk  *
Sjagger ynglefugl T*
skallesluger, Lille på træk T*
skallesluger, Stor vintergæst T*
Skarv på træk  *
Skeand på træk
Skovskade ynglefugl
Skovspurv fouragerer
Solsort ynglefugl
Sortmejse på træk
Spurvehøg har rede i træerne T*
Stillits på træk
Stor flagspætte ynglefugl  *
Stor skallesluger vintergæst  *
Stormmåge fouragerer
Strandskade fouragerede i foråret 2003
Stær ynglefugl T*
Sølvmåge

fouragerer T*
 T
Taffeland vintergæst T*
Tinksmed på træk  *
Toppet lappedykker ynglefugl i søen T*
Tornirisk på træk
Tornsanger ynglefugl
Troldand vintergæst T*
Træløber på træk
Tyrkerdue ynglefugl
Tårnfalk

fouragerer
 V
Vandstær på træk
Vibe ynglefugl 2015 *
Vindrossel på træk
vipstjert, Hvid

ynglefugl

Til top

Opdateret d. 8.7.2015