Floraliste

Biolog Lene Vagn Rasmussen, Vanløse, har i 2003 fundet og gennemført registreringen af over 100 arter af vilde planter. De fleste findes på Damhusengen. Siden da er der fundet endnu flere planter og iagttagelserne fortsætter. Træer og buske er ikke medtaget og nogle græsser er ikke med.

Der er få indførte arter. Af de mere dominerende kan nævnes Erantis, Vellugtende Aftenstjerne, Pindsvin-Kartebolle og Kæmpe Bjørneklo.

Der findes ikke litteratur om floraen på Damhusengen og -søen, det eneste tilgængelige er fra Oversigt over Botaniske lokaliteter Bind I, Fredningsstyrelsen 1976, hvori Damhussøen nævnes bl.a. med en række vandplanter.

Atlas Flora Danica kortlægningen af vilde planter kommer om nogle år (2008).

Floralisten består af en liste i plantefamilieorden og en liste i alfabetisk orden med farvemarkeringer på blomsterfarve.
Sidst er der en liste over planter i Damhussøen.

En del af planterne kan ses i Flora-fotoserien. Fotoserien vil blive udbygget.

De planter, der i øjeblikket findes fotos af, er markeret med en stjerne '*' i listerne.


Klik til stort billede
Tegninger og billeder af planter findes ved søgning i:
 •  Liber Herbarum
En plantefortegnelse med billeder fra bl.a. "Flora Danica" og "Nordens Flora"
 •  "Flora Danica"-basen
Det Kongelige Bibliotek - stik fra 1761
 •  Den virtuella floran
Omfattende svensk flora fra Naturhistoriska Riksmuseet
 •  Danmarks Flora
Digitalt opslagsværk med fotos og beskrivelser af 529 danske vilde planter.


Opslagsbøger f.eks.:

  "Den nye nordiske flora", illustreret flora,
      udgivet af Gyldendal 2005

  "Danmarks Flora" af Kirsten Tind,
      illustreret flora, udgivet af Gyldendal 2003

  "Dansk feltflora", redigeret af Kjeld Hansen, bestemmelsesnøgle,
      få illustrationer, udgivet af Gyldendal 1996


I familieorden
 
I alfabetisk orden med farvemarkering på blomsterfarve
Padderokkefamilien
*Ager-Padderok

Nældefamilien
*Stor Nælde

Syrefamilien
Vej-Pileurt
*Bleg-Pileurt
*Vand-Pileurt - (Damhussøen)
Snerle-Pileurt - indslæbt
*Kruset Skræppe
Butbladet Skræppe - indslæbt

Salturtfamilien
Hvidmelet Gåsefod
Spyd-Mælde

Nellikefamilien
Almindelig Fuglegræs
*Græsbladet Fladstjerne
*Stor Fladstjerne
Almindelig Hønsetarm
*Sæbeurt

Ranunkelfamilien
*Erantis - indført
*Gul Anemone
Bidende Ranunkel
*Lav Ranunkel
Nyrebladet Ranunkel
*Tiggerranunkel
*Vand-Ranunkel
*Almindelig Vorterod

Valmuefamilien
*Almindelig Svaleurt - indført

Jordrøgfamilien
*Hulrodet Lærkespore

Korsblomstfamilien
*Rank Vejsennep - indslæbt
*Vellugtende Aftenstjerne - indført
Udspærret Vinterkarse - indslæbt
Almindelig Hyrdetaske - indslæbt
*Kær-Guldkarse
Vej-Guldkarse - indslæbt
Ager-Sennep - indslæbt
*Løgkarse
*Engkarse
*Vandpeberrod

Rosenfamilien
Almindelig Mjødurt
Feber-Nellikerod
Gåse-Potentil
Krybende Potentil
*Brombær

Ærteblomstfamilien
*Almindelig Kællingetand
Smalbladet Vikke/Foder Vikke
     - indført, dyrket og forvildet
Humle-Sneglebælg
*Hvidkløver
*Gul Kløver

Balsaminfamilien
Småblomstret Balsamin - indslæbt

Violfamilien
*Martsviol - indført

Kattehalefamilien
*Kattehale

Natlysfamilien
Dunet Steffensurt
Almindelig Gederams
*Lådden Dueurt

Skærmplantefamilien
*Almindelig Hulsvøb
*Vild Kørvel
*Skvalderkål - indført
*Pastinak - indført og dyrket
*Hvas Randfrø
Vild Gulerod - indslæbt
*Kæmpe Bjørneklo - indført

Krapfamilien
*Burre-Snerre

Snerlefamilien
*Gærde-Snerle
Ager-Snerle

Rubladfamilien
Mark-Forglemmigej - indslæbt

Læbeblomstfamilien
*Døvnælde - indslæbt
*Rød Tvetand - indslæbt
Skov-Galtetand
*Korsknap
*Sværtevæld
*Kær-Galtetand

Natskyggefamilien
*Bittersød Natskygge

Maskeblomstfamilien
*Tveskægget Ærenpris
*Vand-Ærenpris
Vedbend-Ærenpris
Storkronet Ærenpris - indslæbt
*Tråd-Ærenpris - indført og forvildet
Mark-Ærenpris - indslæbt

Vejbredfamilien
*Glat Vejbred - indslæbt
*Lancet-Vejbred - måske indslæbt

Kartebollefamilien
Gærde-Kartebolle - indført
*Pindsvin-Kartebolle - indført og indslæbt

Klokkefamilien
*Ensidig Klokke - indført og forvildet

Kurvblomstfamilien
Sildig Gyldenris
    - indført, forvildet og under
      spredning 
*Tusindfryd
*Fliget Brøndsel
Almindelig Røllike
*Lugtløs Kamille - indslæbt
Skive-Kamille - indslæbt
*Rejnfan
*Gråbynke
*Følfod
*Rød Hestehov - indført
   (grøften øst for Damhussøen)
*Filtet Burre
Liden Burre
Skov-Burre
Tidselkugle - indført
*Kruset Tidsel
Ager-Tidsel
*Horse-Tidsel
*Cikorie - indført og forvildet
*Høstborst - indslæbt
*Eng-Gedeskæg
Ager-Svinemælk
Ru Svinemælk - indslæbt
Almindelig Svinemælk - indslæbt
Tornet Salat - indslæbt og under spredning
*Mælkebøtte
*Haremad
*Canadisk Bakkestjerne
*Hvid Okseøje
*Sumpevighedsblomst

Skebladfamilien
Vejbred-Skeblad
    (grøften øst for Damhussøen)

Liljefamilien
*Almindelig Guldstjerne
Kost-Fuglemælk
    - indført og forvildet
Vild Løg
Rams-Løg

Sivfamilien
*Lyse-Siv (Damhussøen)
Tudse-Siv

Græsfamilien
Rørgræs
*Engrævehale
Knæbøjet Rævehale
Gold Hejre - indslæbt
Blød Hejre
Gold Byg - indslæbt
Draphavre - indslæbt
*Almindelig Hundegræs
Enårig Rapgræs -
Almindelig Rapgræs
Almindelig Rajgræs - dyrket
Almindelig Kvik
Høj Sødgræs
   (grøften øst for Damhussøen)
*Tagrør   (i søen)

Arumfamilien
Dansk Ingefær

Halvgræsfamilien
Strand-Kogleaks  (Damhussøen)
Hare-Star

Hampfamilien
*Humle

Katostfamilien
*Almindelig Katost

Gedebladfamilien
*Almindelig Hyld


 
 A
 •  *Ager-Padderok
 •  Ager-Sennep
 •  Ager-Snerle
 •  Ager-Svinemælk
 •  Ager-Tidsel
 •  Almindelig Fuglegræs
 •  Almindelig Gederams
 •  *Almindelig Guldstjerne
 •  *Almindelig Hulsvøb
 •  *Almindelig Hundegræs
 •  *Almindelig Hyld
 •  Almindelig Hyrdetaske
 •  Almindelig Hønsetarm
 •  *Almindelig Katost
 •  Almindelig Kvik
 •  *Almindelig Kællingetand
 •  Almindelig Mjødurt
 •  Almindelig Rajgræs
 •  Almindelig Rapgræs
 •  Almindelig Røllike
 •  *Almindelig Svaleurt
 •  Almindelig Svinemælk
 •  *Almindelig Vorterod
 
 B
 •  Bidende Ranunkel
 •  *Bittersød Natskygge
 •  *Bleg Pileurt
 •  Blød Hejre
 •  *Brombær
 •  *Burre-Snerre
 •  Butbladet Skræppe
 
 C
 •  *Canadisk Bakkestjerne
 •  *Cikorie
 
 D
 •  Dansk Ingefær
 •  Draphavre
 •  Dunet Steffensurt
 •  *Døvnælde
 
 E
 •  *Eng-Gedeskæg
 •  *Engkarse
 •  *Engrævehale
 •  *Ensidig Klokke
 •  Enårig Rapgræs
 •  *Erantis
 
 F
 •  Feber-Nellikerod
 •  *Filtet Burre
 •  *Fliget Brøndsel
 •  *Følfod
 
 G
 •  *Glat Vejbred
 •  Gold Byg
 •  Gold Hejre
 •  *Græs(bladet) Fladstjerne
 •  *Gråbynke
 •  *Gul Anemone
 •  *Gul Kløver
 •  *Guldstjerne
 •  Gærde-Kartebolle
 •  *Gærde-Snerle
 •  Gåse-Potentil
 
 H
 •  *Haremad
 •  Hare-Star
 •  *Horse-Tidsel
 •  *Hulrodet Lærkespore
 •  *Humle
 •  Humle-Sneglebælg
 •  *Hvas Randfrø
 •  *Hvidkløver
 •  Hvidmelet Gåsefod
 •  *Hvid Okseøje
 •  Høj Sødgræs
   (grøften øst for Damhussøen)
 •  *Høstborst
 
 K
 •  *Kattehale
 •  Knæbøjet Rævehale
 •  *Korsknap
 •  Kost-Fuglemælk
 •  *Kruset Skræppe
 •  *Kruset Tidsel
 •  Krybende Potentil
 •  *Kæmpe Bjørneklo
 •  *Kær-Galtetand
 •  *Kær-Guldkarse
 
 L
 •  *Lancet-Vejbred
 •  *Lav Ranunkel
 •  Liden Burre
 •  *Lugtløs Kamille
 •  *Lyse-Siv (Damhussøen)
 •  *Løgkarse
 •  *Lådden Dueurt
 
 M
 •  Mark-Forglemmigej
 •  Mark-Ærenpris
 •  *Martsviol
 •  *Mælkebøtte
 
 N
 •  Nyrebladet Ranunkel
 
 P
 •  *Pastinak
 •  *Pindsvin-Kartebolle
 
 R
 •  Ramsløg
 •  *Rank Vejsennep
 •  *Rejnfan
 •  Ru Svinemælk
 •  *Rød Hestehov
 •  *Rød Tvetand
 •  Rørgræs
 
 S
 •  Sildig Gyldenris
 •  Skive-Kamille
 •  Skov-Burre
 •  Skov-Galtetand
 •  *Skvalderkål
 •  Smalbladet Vikke/Foder Vikke
 •  Småblomstret Balsamin
 •  Snerle-Pileurt
 •  Spyd-Mælde
 •  *Stor Fladstjerne
 •  *Stor Nælde
 •  Storkronet Ærenpris
 •  Strand-Kogleaks (Damhussøen)
 •  *Sumpevighedsblomst
 •  *Sværtevæld
 •  *Sæbeurt
 
 T
 •  *Tagrør
 •  Tidselkugle
 •  *Tiggerranunkel
 •  Tornet Salat
 •  *Tråd-Ærenpris
 •  Tudse-Siv
 •  *Tusindfryd
 •  *Tveskægget Ærenpris
 
 U
 •  Udspærret Vinterkarse
 
 V
 •  *Vand-Peberrod
   (grøften øst for Damhussøen)
 •  *Vand-Pileurt
    (Damhussøen)
 •  *Vand-Ranunkel
 •  *Vand-Ærenpris
 •  Vedbend-Ærenpris
 •  Vejbred-Skeblad (grøften
   øst for Damhussøen)
 •  Vej-Guldkarse
 •  Vej-Pileurt
 •  *Vellugtende Aftenstjerne
 •  Vild Gulerod
 •  *Vild Kørvel
 •  Vild Løg

Rød Hestehov

 


 
Planter i Damhussøen


Vandpest - indført

Tornfrøet Hornblad

Børstebladet Vandaks

Kransnålalger

Klik til stort billede


Til top

Opdateret d. 24.6.2014