Vanløse Lokalråds Formålsparagraf
Det er Vanløse Lokalråds formål tværpolitisk at virke for bydelens særlige interesser over for offentlige myndigheder og andre instanser, samt tillige at skabe det bredest mulige samarbejde om løsningen af lokale opgaver.

Lokalrådets 40års dag - klik til stort foto  
Ved Lokalrådets
40 årsdag
i oktober 2006
interviewes tidl. formand Niels Petersen og nuværende formand Bent Christensen

Opdateret d. 6.4.2010