Generalforsamling

Vanløse lokalhistoriske forening
indkalder til generalforsamling

torsdag den 25. februar 2015 kl. 19.00
i Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4


Dagsorden
1.   Valg af dirigent
2.   Beretning
3.   Regnskab for 2015
4.  
Valg af: Alle valg er for 2 år
   A.  Kasserer(Kirsten Petersen)

   B.  3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år 
           (Lene S. Andersen og Per Tingman Møller og Ingolf Broe)
        1 suppleant (Lissie Christiansen)

   C.  1 revisor (Anne Melcher)
        1 revisorsuppleant (Svenn Albrecht)
5.   Fastsættelse af kontingent for 2016
Bestyrelsen foreslår et årligt kontingent på 100 kr.
6.   Nye aktiviteter
7.   Eventuelt

For at have stemmeret til generalforsamlingen skal man have betalt sit kontingent.

Der er mulighed for at betale kontingent direkte til kassereren umiddelbart inden generalforsamlingen.

 Til top / Til Lokalhistorisk Forening

Opdateret d. 15.3.2016