Vanløse Lokalhistoriske Forening fylder 25 år
11.september 2010

 

På et møde den 20. maj 1985 drøftede en gruppe borgere fra bydelen muligheden for dannelsen af en lokalhistorisk forening.

I 1972 havde man grundlagt og startet det Lokalhistoriske Arkiv, så fundamentet for en forening var der. Rækkefølge er ikke uden logik. Grundlaget for historien er først og fremmest viden og dokumentation.

Den 11. september afholdtes den stiftende generalforsamling. Samme aften som det danske fodboldlandshold i Idrætsparken tabte en venskabskamp mod Sverige med 0-3, i øvrigt det første danske nederlag på hjemmebane siden 1974.

I den stiftende generalforsamling i Vanløse Forsamlingshus, Lindehøjen, deltog ca. 50 mennesker.

Sigurd Bertelsen blev valgt til formand, og til kasserer valgtes Per Tingman Møller.

Bestyrelsen kom til at bestå af Niels Petersen, Lene Floris, Kirsten Petersen, Aage Rørmark og Svend Krøigaard, og som suppleanter valgte man Selma Amstrup og Bent Juul Petersen. Ellen Arvad og John Johansen valgtes til revisorer.


Lokalhistorisk Forenings 1. bestyrelse


Kontingentet blev fastsat til kr. 25,00 om året

Af foreningens mange aktiviteter gennem årene har den årlige nytårstur udviklet sig til en tradition, der samler mange mennesker. Til foredrag om lokalområder kommer foruden vore medlemmer som regel også en del af dem, der er bosiddende i området.

Foreningen har i årenes løb udgivet adskillige publikationer, f.eks. "Vejenes Historie", "Hvornår skete det ?", "Gartneriets Historie", "Ældste original kort over Vanløse fra 1779".

Foreningen har i dag ca. 200 medlemmer. Den beskæftiger sig primært med den lokale historie, mennesker, lokaliteter, virksomheder og andre foreninger. Et af vore fremtidige mål vil være en årlig fotoregistrering af bydelen, således at vi år for år kan se udviklingen i bydelen. Som formanden for foreningen plejer at sige: ”Alt det der sker nu, er historie om lidt” og ”Tiden går ikke, den kommer."

Formand i jubilæumsåret er Ingolf Broe

 

 Til top
/ Til Lokalhistorisk Forening

Opdateret d. 5.9.2010