Vanløse lokalhistoriske Forening er en forening, som består af mennesker, der har det tilfælles, at de interesserer sig for Vanløses historie gennem tiderne.

Foreningen blev stiftet i 1985 og den har nu egen hjemmeside, se www.aludata.dk/VLF/VLF.htm.

Der afholdes jævnligt møder med foredrag om historiske emner med tilknytning til bydelen, og der arrangeres byvandringer og udflugter.

Foreningen udsender bladet "HISTORISK SET" med en række småartikler og aktuelle meddelelser til medlemmerne.      

  Medlemmerne kan tilmelde sig foreningens e-mailservice og modtager så bladet og andre meddelelser elektronisk - og så sparer foreningen udgiften til porto.

Send en mail til

med oplysning om navn, adresse og gerne medlemsnummer.

Ønsker du at få flere oplysninger, kan du kontakte:

Formand Jørgen Vibe Frederiksen, telefon 2588 4307
    mail: 

Medlemskontingent er 100 kr. årligt.

 

Vanløses historie er langt fra kedelig

Vanløse er formodentlig en urgammel boplads. Selve navnet - med efterleddet "løse" - hører til de bynavne, som stednavneforskere tidsfæster til før vikingetiden.

Første gang, man læser om Vanløse, er i et pantebrev fra 1186, hvori paven stadfæster en stor gave til Absalon fra kong Valdemar den Store, omfattende flere landsbyer omkring "Havn". I gavebrevet kaldes landsbyen "Huanlosæ".

Op gennem tiderne har der været en række spændende og dramatiske episoder i det lille bondesamfund. I 1658 blev landsbyen næsten udslettet under svenskernes belejring af København, i 1681 gjorde bønderne oprør mod kongen ved at ødelægge slusen ved Damhussøen og blev truet med dødsstraf i gentagelsestilfælde. I 1780 blev bønderne ret uenige om udskiftningen, og i anden halvdel af 1800-tallet begyndte gartnerierne at overtage bøndernes jord. I 1901 blev Vanløse indlemmet i Københavns kommune.

Alt dette og meget andet kan man få mere kendskab til gennem Vanløse lokalhistoriske Forening.

Indsamling af materiale

Hjælp os!
Det er ikke kun "store, gamle" historiske begivenheder, foreningen beskæftiger sig med. Alt har vor interesse, uanset om det er gammelt eller nyt, stort eller småt - blot det har tilknytning til Vanløse, f.eks. sjove eller alvorlige beretninger om personer eller begivenheder, forretninger, der bukkede under for butiksdøden, de gamle gartnerier, den offentlige transport osv.

Hjælp os med at få indsamlet materiale om Vanløse: Gamle fotos, postkort, vejvisere, telefonbøger, egne beretninger eller henvisninger til personer, der har noget at berette. Til at forestå arkiveringen har vi Vanløse bydels-historiske Arkiv.


 Til top

Opdateret d. 27.8.2016