Om kunstnergruppen MULTIART

 
 

Hvem er vi:
Vi er en sammenslutning af personer med vidt forskellig baggrund og udtryksform.
Vi arbejder med alle mulige udtryksformer: På lærred, papir og med papir.
Vi arbejder abstrakt og naturalistisk på alle tænkelige niveauer.
Fælles for os alle er glæden ved at udtrykke os kreativt.

Vi er en forening, der blev startet med stiftende generalforsamling i februar 2008, med en bestyrelse og med en årlig generalforsamling, hvor forslag diskuteres og bestyrelsen er på valg.

Hvor hører vi til:
Vi hører til på Hyltebjerggård på Linde Alle 33.

Hvad vil vi:
Foruden at male sammen og være til gensidig inspiration for hinanden, er det foreningens målsætning at arrangere udstillinger, foredrag, kurser og sociale aktiviteter og udflugter af kunstnerisk karakter.

Hvor arbejder vi:
Vi arbejder sammen hver mandag fra kl. 10-15 på Hyltebjerggård.

Hvad koster det:
Et årsmedlemskab koster 200 kr. i kontingent. Dertil kommer 20 kr. pr. fremmøde i Multiart om mandagen til dækning af husleje og kaffe/te.

Hvordan bliver du medlem:
Medlemskab kan ske efter aftale med formanden og ved indbetaling af kontingent til foreningens bankkonto i Nordea, Grøndal Afd. Reg.nr. 2143 kontonr. 4378245635.

Kontakt
Kirsten Deleuran
Hvidkildevej 58, 2. th. 2400 København NV
tlf. 20879669
Mail: 


 

Opdateret d. 6.10.2013