Grundejersammenslutningens formål

Formålet er
•   at informere og skabe debat om aktuelle emner vedrørende ejerboligernes forhold
•   at virke for at øge kontakten mellem grundejer- og ejerforeninger i Vanløse og støtte opretholdelsen af eksisterende foreninger og etableringen af nye
•   at virke for øget samarbejde mellem grundejer- og ejerforeninger, især inden for Københavns Kommune med henblik på varetagelse af fælles interesser overfor kommunen, statslige myndigheder og koncessionerede og private virksomheder
•   at virke aktivt for debat om byplanlægningen og den offentlige service i Vanløse.

Medlemmer:

I GRUNDEJERSAMMENSLUTNINGEN kan optages Grundejerforeninger,  andelsbolig- og ejerforeninger i Vanløse, parcelhusejere og ejere af ejerlejligheder i Vanløse.

Kontingent for foreninger er 5 kr. årligt pr. medlem.

Kontingent for enkeltmedlemmer er 80 kr. årligt.
Formand: Charlotte T°rngren, Hyltebjerg AllÚ 5
tlf. 38 74 94 76 
Kasserer: Jan Mørch, Ådalsvej 27, 2720 Vanløse
tlf. 38 71 58 46


Opdateret d. 19.1.2016